Crazy Factory GmbH
Quaderstrasse 18
7002 Chur
Švajčiarsko

- ďalej len Crazy Factory -

1. Všeobecné ustanovenia / Uplatniteľnosť

Tieto Všeobecné obchodné podmienky podnikania sú základom pre všetky dodávky a služby Crazy Factory. Rozdielne a / alebo doplnkové opatrenia si vyžadujú explicitný písomný súhlas Crazy Factory. Súhlas zaslaný e-mailom je dostatočný.

2. Ponuka

Všetky ponuky Crazy Factory na webovej stránke www.crazy-factory.com sú nezáväzné a podliehajú potvrdeniu. Menšie odchýlky alebo technické zmeny s ohľadom na naše ilustrácie alebo opisy sú možné. Zmluva vyplýva po ukončení objednávkového procesu na internetovej stránke Crazy Factory a potvrdenie objednávky Crazy Factory e-mailom alebo naplnením objednávky podľa Crazy Factory.

Crazy Factory dodáva výhradne koncovým zákazníkom. Neponúkame obchodné transakcie ani transakcie „B2B“. Ak počas procesu objednávky uvediete obchodnú adresu, predpokladáme, že je súčasťou doručovacej adresy.

Používateľ je zodpovedný za správne používanie všetkých zakúpených výrobkov. Spoločnosť Crazy Factory nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené používaním zakúpených produktov.

3. Ceny a platobné podmienky

Všetky ceny na webovej stránke Crazy Factory sú zobrazené a vyjadrené v mene, ktorú si používateľ zvolil. Platia ceny uvedené na webovej stránke Crazy Factory v čase zadania objednávky.

Všetky uvedené ceny sú konečné pre zákazníkov v EÚ a platia pre objednávky do hodnoty 150 € plus platná daň z pridanej hodnoty v príslušnej krajine určenia. (Typ zásielky „DDP“/„IOSS“ – deklarovaná a zdanená). Objednávky v hodnote od 29 € do tejto hranice budú zákazníkovi odoslané vrátane všetkých poplatkov za dopravu prostredníctvom miestnej poštovej služby. Pri objednávkach do 29 € sa účtuje poštovné, ktoré spoločnosť Crazy Factory deklaruje a zdaní.

Pri objednávkach s čistou hodnotou objednávky 150 € alebo viac plus platná daň z pridanej hodnoty sa na konci nákupného procesu zobrazí cena netto a typ zásielky sa zmení na „DAP“. V prípade zásielky typu „DAP“ sa príslušné dane vyberú pri vstupe zásielky do Európskej únie. Za tieto poplatky zodpovedá zákazník.

Otázky týkajúce sa ďalších poplatkov, ktoré môžu byť účtované za zásielky do zahraničia, by ste mali adresovať miestnej pošte.

Ostatné oblasti:

Švajčiarsko: Všetky ceny uvedené na webovej stránke Crazy Factory sú konečné pre zákazníkov s fakturačnou a dodacou adresou vo Švajčiarsku a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty.

Veľká Británia: Všetky ceny uvedené na webovej stránke Crazy Factory sú konečné pre zákazníkov s fakturačnou a dodacou adresou vo Veľkej Británii a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty.

Zvyšok sveta: Všetky ceny uvedené na webovej stránke Crazy Factory sú čisté ceny pre zákazníkov s fakturačnou a dodacou adresou mimo EÚ, Švajčiarska a Veľkej Británie a nezahŕňajú daň z pridanej hodnoty. Pri dovoze do vašej krajiny sa môžu účtovať poplatky (colné poplatky, daň z pridanej hodnoty, poplatky za služby).

Zjavné chyby v cenách vyhradené. Balné, poštovné a všetky príslušné zákonné poplatky v krajine určenia budú účtované dodatočne.

Crazy Factory prijíma všetky spôsoby platby, ktoré ponúkajú na svojej internetovej stránke v procese objednávania. Zákazník vyberie spôsob platby, ktorý preferuje. Akékoľvek dodatočné náklady, ktoré vznikajú z dôvodu spôsobu platby (napr. Hotovosť na doručovacie poplatky), sa dodatočne účtujú vo výške uvedenej na internetovej stránke. Vzájomné pohľadávky možno vyraziť len s explicitným písomným súhlasom Crazy Factory.

Možnosti platby „PayPal“ a „Paypal express“ sú v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti PayPal (Europe) S.a.r.l. & Cie, S.C.A.

V spolupráci so spoločnosťou Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Štokholm, Švédsko, ponúkame nasledujúce spôsoby platby. Platby sa uskutočnia na účet spoločnosti Klarna.

  1. Priame bankovníctvo: K dispozícii v Nemecku, Rakúsku a Holandsku. Po odoslaní objednávky bude suma priamo stiahnutá z Vášho účtu.

Všeobecné informácie o spoločnosti Klarna a podmienky pre jednotlivé krajiny nájdete na stránkach klarna.com. S Vašimi osobnými údajmi sa zaobchádza v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov a v súlade s informáciami uvedenými vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Klarna.

4. DODANIE A PODPOROVANIE

Tovar zákazníkovi doručí miestny poskytovateľ služieb tretej strany. Zákazník je informovaný o výške nákladov na balenie a dopravu v nákupnom košíku pred začatím procesu objednávky. Tovar, ktorý je na sklade, bude odoslaný do dvoch pracovných dní od prijatia objednávky.

V nepravdepodobnom prípade, že tovar nie je na sklade, je výrobná lehota až dva týždne. Schopnosť spoločnosti Crazy Factory realizovať dodávku môže závisieť od toho, či Crazy Factory dostane včas dodávky od dodávateľov tretích strán. Ak sa dodávka nepodarí, spoločnosť Crazy Factory môže odstúpiť od zmluvy a v takom prípade o tom bezodkladne informuje zákazníka. Všetky uskutočnené platby budú zákazníkovi bezodkladne vrátené. V prípade omeškania o viac ako tri týždne má zákazník právo odstúpiť od zmluvy písomným oznámením spoločnosti Crazy Factory. Zákazník nemá nárok na žiadnu ďalšiu kompenzáciu.

Čiastočné dodávky sú povolené, pokiaľ nás zákazník písomne ​​oznámil, že to nie je záujem o ne alebo sú pre ňu jasne nerozumné, v takom prípade sa náklady na prepravu a balenie budú účtované len raz.

5. Oznámenie o práve na výmenu tovaru a vrátenia tovaru (právo na zrušenie)

Všetky položky zakúpené od Crazy Factory môžu byť vrátené do dvoch týždňov po ich prijatí bez uvedenia dôvodov. Časová limit sa začne, keď sa tovar dostane. Aby bolo možné dodržiavať lehotu, stačí, aby bol tovar odoslaný včas (podľa poštovej pečiatky dispečingu).

Právo na vrátenie tovaru neexistuje, pokiaľ ide o osobitné objednávky tovaru, ktoré musia byť vyrobené pre túto objednávku. Platby zo zmluvného partnera sa vrátia prostredníctvom prevodu drôtu na účet, ktorý má objednať, do 10 pracovných dní po prijatí vrátených tovarov. Tovar, ktorý sa posiela späť, musí byť zaslaná na túto obchodnú adresu: Crazy Factory Nemecko GmbH, Wanheimerstr. 66, 40472 Düsseldorf, Nemecko.

Vrátiť zásielku je na výdate a riziko zákazníka. Musí mať dostatočné zaplatené poštovné a dodržiavať zákonné predpisy o dovoze. Ak Crazy Factory vznikne dodatočné náklady z dôvodu nedostatočného poštového zásielky za vrátenie zásielky alebo dovozné poplatky, tieto náklady sa vystavia proti akýmkoľvek platbám zo strany zákazníka.

Crazy Factory Explicitne si vyhradzuje právo požadovať náhradu škody za poškodený tovar. Ak je zákazník zodpovedný za zhoršenie, zničenie alebo inú nemožnosť, zaplatí náhradu za zníženie hodnoty tovaru.

Tovar musí byť odoslaný späť v pôvodnom balení. Ak to nie je možné, zákazník musí zabezpečiť balenie, ktoré riadne chráni tovar pred poškodením. Zákazník zodpovedá za akékoľvek škody na tovar, ktorý sa pripisuje nedostatočnému baleniu.

Bláznivá továreň musí byť okamžite oznámená písomne ​​akékoľvek zjavné chyby (najmä poškodenie, nesprávne dodávky alebo odchýlky množstva), poškodenie v tranzite alebo iných defektov, najneskôr do 14 kalendárnych dní po prijatí tovaru. Oznámenie e-mailom na info@crazy-factory.com je dostatočné. Bremeno preukáže, že oznámenie bolo úspešne doručené, spočíva na zákazníkovi.

6. Prenos rizika

Tovar sa dodáva na riziko zákazníka. Riziko prechádza na zákazníka v okamihu odovzdania tovaru prepravnej spoločnosti. To platí aj v prípade, ak spoločnosť Crazy Factory prevzala náklady na dopravu. Reklamácie týkajúce sa poškodenia pri preprave (napr. poškodený obal pri prevzatí tovaru) musí zákazník uplatniť priamo u prepravnej spoločnosti v lehote na to určenej.

7. Záruka

Crazy Factory zaručuje, že zakúpený tovar neobsahuje materiál a výrobné vady a majú zmluvne dohodnuté vlastnosti ako v okamihu, keď je riziko prevedené. Platí sa zákonná záručná doba dvoch rokov od dodania tovaru na zákazníka. Záruka sa nevzťahuje na normálne opotrebovanie a tréner vyplývajúce z používania alebo iné normálne opotrebovanie.

Nároky zákazníka na náhradu škody, napríklad z dôvodu nevykonania, poruchy vyplývajúcich z uzavretia zmluvy, porušenie sekundárnych povinností, následné škody spôsobené vadami, škody vyplývajúcimi z neprípustných aktov alebo iných právnych dôvodov sú vylúčené. Avšak, bláznivá továreň je zodpovedná, ak je garantovaný majetok neprítomný a za akékoľvek úmyselné pochybenie alebo hrubú nedbanlivosť. Toto ustanovenie nemá vplyv na nároky podľa zákona o zodpovednosti z nemeckého výrobku (produkthaftungsgesetz). Ak sú zistené chyby, pre ktoré je zodpovedná Crazy továreň a ak je v prípade výmene tovaru, je náhradná dodávka tiež chybná, kupujúci má právo zrušiť zmluvu alebo požadovať zníženie cien. Crazy Factory prijíma žiadnu zodpovednosť ani pre neustálu a neprerušovanú dostupnosť www.crazy-factory.com alebo pre technické alebo elektronické chyby v online ponuke.

8. Retencia vlastníctva

Všetky dodávky podliehajú zachovaniu vlastníctva. Dodaný tovar zostane majetkom Crazy Factory, kým sa kúpna cena nebráni v plnej výške.

9. Nahrávanie akčných záberov

Akčné zábery sú obrázky, ktoré ukážu zákazník, ktorý nosí položku, ktorú si kúpil. Tieto obrázky sa používajú na lepšie ilustráciu produktov iným zákazníkom. Podľa autorských práv, akčné zábery musia byť majetkom zákazníka, ktorý ich odovzdáva. Obrázky môžu zobrazovať iba zákazníka, ktorý sa nachádza s Crazy Factory Products a nesmie porušovať akékoľvek autorské práva alebo osobné práva druhých. Odovzdaním akcie shot, zákazník udeľuje Crazy Factory Commanding, používať tento obrázok v našom webovom obchode, ako aj iné súvisiace účely, ako sú marketingové operácie. Obraz bude viditeľný na príslušnej stránke produktu a môže byť videný niekto, kto navštevuje webovú stránku Crazy Factory. Zákazník bol informovaný, že nasledujúci druh obrázkov nie je možné akceptovať: obrázky, ktoré ukazujú genitálií; obrázky, ktoré nezobrazujú príslušný článok správne; obrázky so zlou kvalitou (rozmazané atď.); Obrázky Zobrazujú akýkoľvek iný obsah, ktorý Bláznivá továreň môže považovať za nevhodné. Rozhodnutie zverejniť nahraný obrázok je úplne až do Crazy Factory. Kvôli správnym dôvodom je úprava alebo vymazanie akcie záber, bohužiaľ nie je možné.

10. Bláznivé peňažné body

Crazy Cash Points sú vybrateľné body použiteľné v online obchode www.crazy-factory.com. Každá jednotka (bláznivý peňažný bod) je ekvivalentný s hodnotou euro centov (aj keď je vybratá iná mena) a môže sa použiť na nákupy. Zákazníci môžu zarobiť bláznivé peňažné body prostredníctvom kúpy tovaru, prostredníctvom akcií, ako aj prostredníctvom iných aktivít (napr. Čítanie newsletteru). Budú sa pripísať automaticky, keď sa získajú prostredníctvom nákupu alebo môžu byť získané prostredníctvom kódexov, ktoré sa môžu na zákazníckom účte. To sa dá urobiť pod "Moje bláznivé peňažné body a poukážky; Prehľad Crazy Cash Points; Uplatniť poukaz na Crazy Cash Points ". Všetky zozbierané bláznivé peňažné body sa zobrazia v poradí podľa dátumu prijatia. Zozbierané body sa môžu vynaložiť počas procesu objednávky v nákupnom košíku pod "Vykúpením bláznivých peňažných bodov" tak, aby sa znížila celková splatná peňažná suma. Hotovostná platba výmenou za bláznivé peňažné body nie je možné. Bláznivé peňažné body majú obmedzenú dobu platnosti 6 mesiacov po dátume, kedy boli pripísané, a bude úplne uplynúť.

11. Ukladanie údajov / Ochrana údajov

Upozorňujeme, že údaje potrebné v súvislosti s spracovaním transakcie sa spracúvajú a ukladajú pomocou počítačového systému. Všetky osobné údaje zozbierané od zákazníka sa budú zaobchádzať dôverne. Potrebné údaje sa použijú výlučne v súvislosti s spracovaním objednávky (platba, zásielka), vrátane s ohľadom na tretie strany. Informácie o údajoch, ktoré vás týkajú, ktoré ste uložili, môžete získať kedykoľvek bezplatne. Na tento účel pošlite e-mail na info@crazy-factory.com. Z dôvodov súvisiacich s ochranou údajov môže byť e-mail zodpovedaná len na e-mailové adresy zaznamenané na Crazy Factory.

Ďalšie podrobnosti vrátane zverejnenia, vypustenia a odobratia autorizácie nájdete v našom zásadách ochrany osobných údajov.

12. Požiadavky na vek

Minimálna veková hranica pre využívanie služieb Crazy Factory je 16 rokov. (Alebo zákonný vek v mieste bydliska zákazníka, bez potreby samostatného súhlasu rodičov.)

To výslovne zahŕňa vytvorenie zákazníckeho účtu (registráciu), ako aj vybavovanie objednávok. Ak zákazník ešte nedosiahol vek potrebný na využívanie služieb, je treba získať súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu. Ak chcete otvoriť účet platný pre neplnoleté osoby a vyjadriť súhlas rodičov, kontaktujte náš tím podpory na adrese info.en@crazy-factory.com.

13. VIP členstvo

Ako priamy distribútor pre zákazníkov si spoločnosť Crazy Factory vyhradzuje právo ponúkať VIP členstvo iba súkromným zákazníkom a vylúčiť z tejto ponuky maloobchodníkov a prepredajcov. Ponuka členstva sa vzťahuje iba na zákaznícke účty s objednávkami v obvyklom množstve pre domácnosť.

Spoločnosť Crazy Factory si vyhradzuje právo VIP členstvo kedykoľvek jednostranne ukončiť. V prípade ukončenia zo strany spoločnosti Crazy Factory sa spoločnosť zaväzuje vrátiť zákazníkovi platbu za VIP členstvo v plnej výške.

VIP členstvo je platné po dobu zvolenú v okamihu registrácie. Zrušenie zo strany kupujúceho je možné bez vrátenia peňazí.

14. Miesto jurisdikcie

Miesto jurisdikcie pre všetky spory súvisiace s transakciou doručovania sa určí podľa Zaregistrovaného úradu Crazy Factory. Obyčajné súdy v CH-CH-7000 CHUR sú preto oprávnení zvládnuť ich. Strany sa dohodli, že všetky právne vzťahy vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu podliehajú švajčiarskemu právu, k vylúčeniu pravidiel konfliktu právnych predpisov a medzinárodných dohôd.

15. Poznámka stránky

Crazy Factory GmbH
Quaderstrasse 18
CH-7000 chur
Švajčiarsko
IČ spoločnosti: CHE-115.113.091
E-mail: info.de@crazy-factory.com

16. dodatočné ustanovenie

Ak sú jednotlivé ustanovenia týchto VOP neplatné alebo neúčinné, nemá to vplyv na účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP. Neplatné alebo neúčinné ustanovenia sa nahradia zákonnými ustanoveniami. Stav k 1. júlu 2021. Zmena vyhradená.

Porušenie práv duševného vlastníctva:

Ak sa domnievate, že porušenie jedného z vašich ochranných práv pochádza z webovej stránky www.crazy-factory.com, informujte nás bezprostredne za e-mail na info@crazy-factory.com, aby sme mohli podniknúť okamžité nápravné opatrenia. Upozorňujeme, že keďže zaviazanie právneho zástupcu je časovo náročnejší a nákladný, musí byť na riziku a náklady zákazníka. Vynakladáme všetko úsilie, aby sme úplne splnili všetky zákonné požiadavky, predpisy a povinnosti zverejňovania.