Databeskyttelsespolitik i henhold til GDPR

Forord


Din tillid forpligter os til den yderste sikkerhed. Når du handler hos Crazy Factory, kan du være sikker på, at alle dine data er beskyttet mod tredjepartsadgang. Vi tager databeskyttelse i vores virksomhed meget alvorligt og står altid til rådighed for spørgsmål, forslag og anmodninger. Nedenfor vil vi naturligvis også forklare dig alle dine rettigheder som kunde på baggrund af den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vi bestræber os altid på at overholde alle lovbestemmelser og står derfor altid til rådighed for dig, hvis der er spørgsmål eller usikkerheder omkring databeskyttelse og personoplysninger.

I. Navn og adresse på den ansvarlige person

Den ansvarlige person i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning og andre nationale databeskyttelseslove i medlemsstaterne samt andre databeskyttelsesbestemmelser er:
Crazy Factory GmbH
Quaderstr. 18
7000 Chur
Schweiz
E-mail: info@crazy-factory.com
Hjemmeside: www.crazy-factory.com

II. Navn og adresse på kontaktperson på området for databeskyttelse

Den dataansvarliges databeskyttelsesansvarlige er:
Jan Urban
Crazy Factory Germany GmbH
Wanheimer Str. 66
40468 Düsseldorf
Tyskland
E-mail: datenschutz@crazy-factory.com

III Generelle oplysninger om databehandling

1. Omfanget af behandlingen af personoplysninger

Vi behandler principielt kun personoplysninger om vores brugere i det omfang, det er nødvendigt for at kunne stille et funktionelt websted til rådighed, behandle ordrer samt vores indhold og tjenester. Behandlingen af personoplysninger om vores brugere sker regelmæssigt kun med brugerens samtykke. En undtagelse gælder i de tilfælde, hvor det af konkrete årsager ikke er muligt at indhente forudgående samtykke, og hvor behandlingen af dataene er tilladt i henhold til lovbestemmelser. (Art. 6 GDPR Lovlighed af behandling.)

2. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

I det omfang vi indhenter den registreredes samtykke til behandling af behandlinger af personoplysninger, er art. 6(1)(a) EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) som retsgrundlag.

Ved behandling af personoplysninger, der er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, er art. 6, stk. 1, litra b), i GDPR som retsgrundlag. Dette gælder også for behandlinger, der er nødvendige for udførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse.

For så vidt som behandlingen af personoplysninger er nødvendig for opfyldelsen af en retlig forpligtelse, som vores virksomhed er underlagt, er art. 6, stk. 1, litra c) GDPR som retsgrundlag.

I tilfælde af at vitale interesser for den registrerede eller en anden fysisk person gør behandling af personoplysninger nødvendig, er art. 6, stk. 1, litra d) GDPR som retsgrundlag.

Hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte en legitim interesse for vores virksomhed eller en tredjepart, og den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke vejer tungere end den førstnævnte interesse, gælder art. 6 (1) lit. f GDPR som retsgrundlag for behandlingen.

3 Sletning af data og opbevaringsperiode

Den registreredes personoplysninger vil blive slettet eller blokeret, så snart formålet med opbevaringen ikke længere er relevant. Opbevaring kan finde sted ud over dette, hvis dette er fastsat af den europæiske eller nationale lovgiver (schweizisk lov) i bekendtgørelser, love eller andre bestemmelser, som den dataansvarlige er underlagt. Oplysningerne vil også blive blokeret eller slettet, hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet i de ovennævnte normer, udløber, medmindre det er nødvendigt at fortsætte med at opbevare oplysningerne for at indgå eller opfylde en kontrakt.

IV. Tilrådighedsstillelse af webstedet, oprettelse af logfiler

1 Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Hver gang der er adgang til vores websted, indsamler vores system automatisk data og oplysninger fra computersystemet på den computer, der har adgang til det.

Følgende data indsamles:

 1. Oplysninger om den anvendte browsertype og den anvendte version.
 2. Brugerens styresystem
 3. Brugerens internetudbyder
 4. Brugerens IP-adresse
 5. Dato og klokkeslæt for adgangen
 6. De websteder, hvorfra brugerens system får adgang til vores websted.
 7. Websteder, som brugerens system får adgang til via vores websted

Disse data gemmes også i logfilerne i vores system. Disse data gemmes ikke sammen med andre personoplysninger om brugeren.

2. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for den midlertidige lagring af data og logfilerne er art. 6 stk. 1 lit. f GDPR.

3 Formål med databehandlingen

Systemets midlertidige lagring af IP-adressen er nødvendig for at muliggøre leveringen af hjemmesiden til brugerens computer. Til dette formål skal brugerens IP-adresse forblive gemt i hele sessionens varighed.

Lagringen i logfiler sker for at sikre webstedets funktionalitet. Desuden bruger vi dataene til at optimere hjemmesiden og til at sikre sikkerheden i vores informationsteknologiske systemer. En evaluering af dataene til markedsføringsformål finder ikke sted i denne forbindelse.

Disse formål er også vores legitime interesse i databehandlingen i henhold til art. 6, stk. 1 lit. f GDPR.

4 Varighed af opbevaring

Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at nå det formål, som de blev indsamlet til. I tilfælde af indsamling af data til levering af hjemmesiden er dette tilfældet, når den pågældende session er afsluttet.

I tilfælde af lagring af data i logfiler er dette senest tilfældet efter syv dage. I så fald slettes eller anonymiseres brugernes IP-adresser, således at det ikke længere er muligt at identificere dem med den tilsluttende klient.

5. Mulighed for indsigelse og fjernelse

Indsamlingen af data med henblik på tilrådighedsstillelse af hjemmesiden og lagring af dataene i logfiler er absolut nødvendig for driften af hjemmesiden. Der er derfor ingen mulighed for brugeren for at gøre indsigelse.

V. Ordrebehandling, betaling

1 Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Hver gang en bestilling gennemføres via vores websted, indsamler vores system data og oplysninger fra den computer, der tilgår computeren, fra den computer, der har adgang.

Følgende data indsamles i denne proces:

 1. Informationer om den anvendte browsertype og -version.
 2. Brugerens styresystem
 3. Brugerens internetudbyder
 4. Brugerens IP-adresse
 5. Dato og klokkeslæt for adgangen
 6. Websteder, hvorfra brugerens system har haft adgang til vores internetsted
 7. Websites, som brugerens system har fået adgang til via vores websted

Disse data gemmes også i logfilerne i vores system. Disse data gemmes ikke sammen med andre personoplysninger om brugeren.

Følgende data indsamles også i forbindelse med ordrebehandling. Indtastningen foretages af kunden selv i en indtastningsmaske:

 1. Første- og efternavn
 2. Adresse (gade, husnummer, postnummer, bopæl, land)
 3. Køn, telefonnummer og fødselsdato, hvis det er relevant. Disse oplysninger indsamles på frivillig basis og kan anvendes til markedsføringsformål.
 4. Artikelliste i indkøbskurven (produkter), der er valgt til køb.
 5. Hvis det er relevant, bankoplysninger (krypteret), kreditkortoplysninger (krypteret),
 6. E-mailadresse - Kun med henblik på Crazy Factory's generelle ordrebehandling/kontaktoptagelse eller kontaktoptagelse fra dens kontraktlige partnere fra logistikområdet (post- og kurerfirmaer), føderale kontorer/myndigheder (f.eks. toldmeddelelser) og andre organisationer/virksomheder, der er direkte involveret i ordreudførelsen. Hvis det skulle være nødvendigt at videregive disse oplysninger, vil det kun ske til et specifikt formål og vil kun blive brugt til at opfylde ordren. E-mail-adressen vil på intet tidspunkt blive videregivet til reklame, markedsføring, markedsundersøgelser osv. Information, sletning, rettelse er til enhver tid mulig!

2. Betalinger via Klarna-partnersystemer

For at kunne tilbyde dig Klarnas betalingsmuligheder overfører vi personoplysninger, f.eks. kontaktoplysninger og ordredata, til Klarna. Dette gør det muligt for Klarna at vurdere, om du kan gøre brug af de betalingsmuligheder, der tilbydes via Klarna, og at tilpasse betalingsmulighederne til dine behov. Generelle oplysninger om Klarna er tilgængelige her. Dine personoplysninger vil blive behandlet af Klarna i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler og som angivet i Klarnas privatlivspolitik.

3. retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlag for opbevaring og overførsel af data Art. 6 stk. 1 lit. b GDPR & art. 6 stk. 1 lit. F GDPR.

4. Formål med databehandlingen

Systemets lagring af dataene er nødvendig for at sikre behandlingen af ordren (opfyldelse af kontrakten).

Disse formål er også vores legitime interesse i databehandlingen i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f GDPR.

5 Varighed af opbevaring

Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, som de blev indsamlet til.

Du kan til enhver tid gratis få oplysninger om de personoplysninger, som vi har gemt om dig, og om oprindelsen, modtageren og formålet med dataindsamlingen og databehandlingen. Med undtagelse af personoplysninger vedrørende ordrer, som skal opbevares i en periode på 10 år i henhold til gældende schweizisk lovgivning samt længere i henhold til GDPR artikel 17, stk. 3, b og eventuelt også e, kan der til enhver tid anmodes om sletning af personoplysninger (artikel 17 GDPR, stk. 1).

6. Mulighed for indsigelse og fjernelse

Brugeren har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger. Sletning, rettelse, information er mulig til enhver tid. Kontakt venligst databeskyttelseskontaktpersonen i kapitel A. Afsnit II.

VI. brug af cookies

a) Beskrivelse og omfang af databehandlingen.

Vores hjemmeside anvender cookies. Cookies er tekstfiler, som gemmes i internetbrowseren eller af internetbrowseren på brugerens computersystem. Når en bruger går ind på et websted, kan en cookie blive gemt på brugerens operativsystem. Denne cookie indeholder en karakteristisk tegnstreng, som gør det muligt at identificere browseren entydigt, når hjemmesiden kaldes igen.

Vi bruger cookies for at gøre vores websted mere brugervenligt. Nogle elementer på vores websted kræver, at den kaldende browser kan identificeres, selv efter et sideskift.

Følgende data gemmes og overføres i cookies:

 1. Sprogindstillinger
 2. Artikler i en indkøbskurv
 3. Log-in oplysninger

Vi bruger også cookies på vores hjemmeside, som muliggør en analyse af brugerens surfadfærd.

På denne måde kan følgende data overføres:

 1. Indtastede søgeord.
 2. Frekvens af sidevisninger
 3. Anvendelse af hjemmesidens funktioner

Ved opkald til vores hjemmeside informeres brugeren om brugen af cookies til analyseformål, og der indhentes hans eller hendes samtykke til behandling af personoplysninger, der anvendes i denne forbindelse. I denne forbindelse henvises der også til denne databeskyttelseserklæring.

b) Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger ved hjælp af teknisk nødvendige cookies er art. 6 stk. 1 lit. f GDPR.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger ved hjælp af cookies til analyseformål er art. 6 stk. 1 lit. a GDPR, hvis brugeren har givet sit samtykke i denne henseende.

c) Formål med databehandlingen.

Formålet med at anvende teknisk nødvendige cookies er at forenkle brugen af hjemmesider for brugerne. Nogle funktioner på vores hjemmeside kan ikke tilbydes uden brug af cookies. For disse er det nødvendigt, at browseren genkendes, også efter et sideskift.

Vi har brug for cookies til følgende anvendelser:

 1. Vareindkøbskurv
 2. Genkendelse af sprogindstillinger
 3. Lagring af søgeord

De brugerdata, der indsamles via teknisk nødvendige cookies, bruges ikke til at oprette brugerprofiler.

Analysecookies anvendes med henblik på at forbedre kvaliteten af vores websted og dets indhold. Gennem analysecookies lærer vi, hvordan hjemmesiden bruges, og kan derved løbende optimere vores tilbud.

Disse formål er også vores legitime interesse i at behandle personoplysningerne i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f GDPR.

d) Varighed af lagring, mulighed for indsigelse og fjernelse

Cookies lagres på brugerens computer og overføres af brugeren til vores hjemmeside. Derfor har du som bruger også fuld kontrol over brugen af cookies. Ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse transmissionen af cookies. Cookies, der allerede er blevet gemt, kan til enhver tid slettes. Dette kan også ske automatisk. Hvis cookies deaktiveres for vores websted, er det muligvis ikke længere muligt at bruge alle funktioner på webstedet i fuldt omfang.

VII. Nyhedsbrev

1 Beskrivelse og omfang af databehandlingen

På vores websted er det muligt at abonnere på et gratis nyhedsbrev. Ved tilmelding til nyhedsbrevet overføres dataene fra indtastningsmasken til os (e-mail-adresse).

Derudover indsamles følgende data ved tilmeldingen:

 1. IP-adresse på den kaldende computer
 2. Dato og klokkeslæt for registreringen.

Der indhentes dit samtykke til behandlingen af dataene under tilmeldingsprocessen.

Hvis du køber varer på vores hjemmeside og indtaster din e-mail-adresse, kan dette efterfølgende bruges af os til at sende dig en produktinformations-mail. I så fald vil kun direkte reklame for vores egne lignende varer eller tjenester blive sendt via disse e-mails.

Der videregives ingen data til tredjeparter i forbindelse med behandlingen af data til udsendelse af nyhedsbreve. Oplysningerne anvendes udelukkende til udsendelse af nyhedsbrevet.

2. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen af data efter brugerens tilmelding til nyhedsbrevet er art. 6 stk. 1 lit. a GDPR, hvis brugeren har givet sit samtykke.

3 Formål med databehandlingen

Indsamlingen af brugerens e-mail-adresse tjener til at levere nyhedsbrevet.

Indsamlingen af andre personoplysninger i forbindelse med tilmeldingsprocessen tjener til at forhindre misbrug af tjenesterne eller den anvendte e-mail-adresse.

4 Varighed af opbevaring

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, som de blev indsamlet til. Brugerens e-mail-adresse gemmes således, så længe abonnementet på nyhedsbrevet er aktivt.

De øvrige personoplysninger, der indsamles i forbindelse med tilmeldingsprocessen, slettes normalt efter en periode på syv dage.5. Mulighed for indsigelse og annullering

Brugeren kan til enhver tid annullere sin tilmelding til nyhedsbrevet. Til dette formål findes der et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev.

VIII Registrering / kundekonto

1 Beskrivelse og omfang af databehandlingen

På vores websted giver vi brugerne mulighed for at registrere sig ved at oplyse personlige data. Dataene indtastes i en indtastningsmaske og overføres til os og gemmes. Dataene videregives ikke til tredjemand. Følgende data indsamles under registreringsprocessen:

E-mail-adresse

Følgende data gemmes også på registreringstidspunktet:

 1. Brugerens IP-adresse
 2. Dato og klokkeslæt for registreringen.

Som en del af registreringsprocessen indhentes brugerens samtykke til behandling af disse data til behandling af disse data.


Desuden kan en kundekonto, der oprettes efter registreringen, indeholde yderligere data, som enten er indtastet af brugeren selv eller stammer fra hans aktivitet på webstedet.

  Adresse (gade, husnummer, postnummer, bopæl, bopæl, land)
 1. Køn, telefonnummer og fødselsdato (disse oplysninger indsamles på frivillig basis og kan anvendes til markedsføringsformål).
 2. Artikelliste i indkøbskurven og på notesblokken (produkter)
 3. Fuldførte ordrer
 4. Liste over returneringer (RMA-behandling)
 5. Kreditpoint (bonus for afgivne ordrer) i form af "Crazy Cash Points".
 6. Overblik over fotos, som kunden selv har uploadet, såkaldte "Actionshots, der viser produkter på kundens krop.
 7. Acquired vouchers
 8. Linked status med sin Facebook-konto for nemt at logge ind på hjemmesiden. Hjemmeside
 9. Status for tilmelding til nyhedsbrev inkl. til- og frameldingsfunktion.

2. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er art. 6 stk. 1 lit. a GDPR, hvis brugeren har givet sit samtykke.

Hvis registreringen tjener til opfyldelse af en kontrakt, som brugeren er part i, eller til gennemførelse af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, er det yderligere retsgrundlag for behandlingen af dataene art. 6, stk. 1 lit. b GDPR.

3 Formål med databehandlingen

Registrering af brugeren er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt med brugeren eller for gennemførelsen af førkontraktlige foranstaltninger (ordre). Ligeledes er de gemte data på kundekontoen nødvendige for opfyldelsen af en kontrakt samt for en behagelig og korrekt brug af hjemmesiden.

4 Varighed af opbevaring

Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, som de blev indsamlet til.

Dette er tilfældet for data, der indsamles under registreringsprocessen med henblik på opfyldelse af en kontrakt eller til gennemførelse af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, når dataene ikke længere er nødvendige for gennemførelsen af kontrakten. Selv efter indgåelsen af kontrakten kan der være behov for at opbevare kontraktpartnerens personoplysninger for at opfylde kontraktmæssige eller retlige forpligtelser.

På anmodning kan dele af eller alle data/funktioner/forbindelser osv. til enhver tid slettes fra kundekontoen. Retten til at anmode om lagrede oplysninger, sletning heraf eller tilbagekaldelse af samtykke forbliver altid gældende.

5. Mulighed for fjernelse og tilbagekaldelse af samtykke

Som bruger har du til enhver tid mulighed for at annullere din registrering. Du kan til enhver tid få ændret de data, der er gemt om dig.


For at gøre dette bedes du kontakte databeskyttelseskontaktpersonen fra punkt A. Afsnit II i denne databeskyttelseserklæring.

Hvis dataene er nødvendige for opfyldelsen af en kontrakt eller for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, er det kun muligt at slette dataene før tid, for så vidt som kontraktmæssige eller juridiske forpligtelser ikke forhindrer en sletning.

IX. Kontaktformular, live chat, WhatsApp-support, e-mailkontakt

1 Beskrivelse og omfang af databehandlingen

På vores websted findes der en kontaktformular samt et midlertidigt livechat-værktøj og et WhatsApp-kontaktnummer, som kan bruges til elektronisk kontakt.

Hvis en bruger benytter sig af denne mulighed for at kontakte os via kontaktformularen, overføres de data, der er indtastet i indtastningsmasken, til os og lagres. Disse data er:

 1. Brugerens IP-adresse
 2. Dato og klokkeslæt
 3. Navn
 4. E-mailadresse
 5. Meddelelse

Der indhentes samtykke til behandling af data som en del af indsendelsesprocessen, og der henvises til denne privatlivspolitik.

Når du bruger live chat-værktøjet, besvares kundeforespørgsler i realtid af vores medarbejdere. Hvis en bruger benytter sig af live chat-muligheden, gemmes/overføres data. Disse data er:

 1. Brugerens IP-adresse
 2. Dato og klokkeslæt
 3. Navn
 4. E-mailadresse
 5. Chatlog inkl. alle sendte beskeder.

Når du bruger WhatsApp-kontaktmuligheden, bliver kundeforespørgsler besvaret i realtid af vores medarbejdere. Hvis en bruger benytter sig af WhatsApp-chatmuligheden, gemmes/overføres der data. Disse data er:

 1. Brugerens telefonnummer
 2. Dato og klokkeslæt
 3. Navn
 4. Chatlog inkl. alle skrevne beskeder.

Alternativt er det muligt at kontakte os via den angivne e-mailadresse. I dette tilfælde vil brugerens personlige data, der er overført med e-mailen, blive gemt.

I denne forbindelse vil dataene ikke blive videregivet til tredjemand. Oplysningerne anvendes udelukkende til behandling af samtalen.

2 Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen af dataene er art. 6 stk. 1 lit. a GDPR, hvis brugeren har givet sit samtykke.

Retsgrundlaget for behandlingen af data, der overføres i forbindelse med afsendelse af en e-mail, er art. 6 stk. 1 lit. f GDPR. Hvis e-mailkontakten har til formål at indgå en kontrakt, er det yderligere retsgrundlag for behandlingen art. 6 stk. 1 lit. b GDPR. 3.

3 Formål med databehandlingen

Behandlingen af personoplysningerne fra indtastningsmasken tjener os udelukkende til at behandle kontakten. I tilfælde af kontakt via e-mail udgør dette også den nødvendige legitime interesse i behandlingen af dataene.

De øvrige personoplysninger, der behandles i forbindelse med afsendelsesprocessen, tjener til at forhindre misbrug af kontaktformularen og til at sikre sikkerheden i vores informationsteknologiske systemer.

4 Varighed af opbevaring

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at nå det formål, som de blev indsamlet til. For de personlige data fra indtastningsmasken i kontaktformularen og de data, der sendes pr. e-mail, er dette tilfældet, når den pågældende samtale med brugeren er afsluttet. Samtalen er afsluttet, når omstændighederne tyder på, at det pågældende spørgsmål er blevet endeligt afklaret.

De yderligere personoplysninger, der er indsamlet under afsendelsesprocessen, slettes senest efter en periode på syv dage.

5. Mulighed for indsigelse og fjernelse

Brugeren har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger. Hvis brugeren kontakter os pr. e-mail, kan han til enhver tid gøre indsigelse mod opbevaring af sine personoplysninger. I et sådant tilfælde kan samtalen ikke fortsættes.

I den forbindelse bedes du kontakte databeskyttelseskontakten fra punkt A. II i denne databeskyttelseserklæring.

Alle personlige data, der er gemt i forbindelse med kontakten med os, vil i dette tilfælde blive slettet.

X. SSL-kryptering

Vores hjemmeside anvender SSL-kryptering ved overførsel af fortroligt eller personligt indhold fra vores brugere. Denne kryptering er aktiveret f.eks. ved behandling af betalingstransaktioner og ved forespørgsler, som du sender til os via vores hjemmeside. Sørg venligst for, at SSL-kryptering er aktiveret på din side til tilsvarende aktiviteter. Brugen af kryptering er let at genkende: Visningen i din browserlinje ændres fra "http://" til "https://". Data, der er krypteret via SSL, kan ikke læses af tredjeparter. Overfør kun dine fortrolige oplysninger, når SSL-krypteringen er aktiveret, og kontakt os i tvivlstilfælde.

XI. Facebook-plugin

Du finder plugins fra det sociale netværk Facebook på vores hjemmeside. Udbyderen af dette netværk er Facebook Inc. som har hjemsted i USA, Californien 94025, California, 1 Hacker Way, Menlo Park. Facebook-logoet eller "Synes godt om"-knappen på vores hjemmeside identificerer Facebook-plugins for dig. Vær også opmærksom på oversigten over Facebook-plugins på http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Når du besøger vores hjemmeside, etablerer vi via plugin'et en direkte forbindelse til Facebook-serveren. Du er derefter forbundet der via din browser. Dette giver Facebook oplysninger om, at du har besøgt vores hjemmeside med din IP-adresse. Ved at klikke på Facebook-knappen "Synes godt om" linker du indhold fra vores websted til din profil på Facebook. For Facebook kan besøget på vores hjemmeside tildeles din brugerkonto. Vi har ingen viden om, hvilken type indhold der overføres til Facebook, og hvordan Facebook bruger det. For yderligere oplysninger om dataindsamling og -anvendelse henvises til Facebooks privatlivspolitik, som findes på http://de-de.facebook.com/policy.php. Du kan forhindre, at dit besøg på vores websted bliver forbundet med din Facebook-profil ved blot at logge ud af din Facebook-konto på forhånd.

XII. Google AdWords

Vi bruger Google AdWords, et online-annonceringsprogram fra Google Inc. på vores hjemmeside, som også anvender konverteringssporing. Med dette værktøj sætter Google AdWords en cookie på din pc, når du kommer til vores hjemmeside via en Google-annonce. Cookien er ikke længere gyldig efter 30 dage. Den tjener ikke til nogen personlig sporbarhed. Hvis du som bruger besøger vores hjemmeside, og cookien stadig fungerer, kan vi sammen med Google genkende, at du har klikket på den tilsvarende annonce og er blevet omdirigeret til vores hjemmeside. Der tildeles en anden cookie til hver enkelt Google AdWords-kunde. Cookies kan således ikke spores via AdWords-kunders websteder. Konverteringsstatistikker for AdWords-kunder oprettes med de data, der indsamles via konverteringscookies. Som kunder får vi således kendskab til det samlede antal brugere, der reagerede på vores annonce og derefter blev omdirigeret til et websted, der var forsynet med et konverteringssporingstag. Vi modtager ingen oplysninger under denne proces, hvormed vi kan identificere dig personligt som bruger. Hvis du afviser sporingsproceduren, kan du deaktivere Googles cookie til konverteringssporing via din internetbrowser. Brug eventuelt browserens hjælpefunktion for at få yderligere oplysninger. Du kan få mere at vide om Googles privatlivspolitik på http://www.google.com/policies/privacy/.

XIII Anvendelse af Google Analytics

Vi bruger webanalysetjenesten Google Analytics fra Google Inc. på vores hjemmeside, som anvender cookies. Det er tekstfiler, som gemmes på din pc og muliggør en analyse af din brugeradfærd i forbindelse med vores hjemmeside. Cookies genererer oplysninger, som overføres til en Google-server. Disse servere befinder sig normalt i USA, men følger aftaler om brugen af det europæiske økonomiske område og forkorter din IP-adresse inden overførslen til USA. Kun i undtagelsestilfælde vil IP-adressen først blive forkortet efter overførslen til USA. Google evaluerer de overførte oplysninger og leverer i den forbindelse yderligere tjenester til os webstedsoperatører. Den fastlagte IP-adresse bliver ikke slået sammen med andre Google-tjenester. Du kan forhindre, at der gemmes cookies på din computer ved at ændre dine browserindstillinger. Dette kan dog medføre begrænsninger i visning og funktionalitet ved brug af vores hjemmeside. Et browser-plugin forhindrer også indsamling og brug af de data, der genereres af cookies. Du kan downloade det under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Få mere at vide om Googles og Google Analytics' databeskyttelsesbetingelser på: http://www.google.com/analytics/terms/ eller på https://www.google.com/policies/.

XIV. Google Analytics Remarketing

Vi bruger remarketing-funktionen fra Google Inc. på vores hjemmeside. Med denne funktion samarbejder vi med Google om at præsentere vores besøgende for tilpassede og interessebaserede reklamer. Til dette formål sættes der cookies på din computer. Det er tekstfiler, der genkender brugerne, når de kalder sider og dermed muliggør interessebaserede reklamer i hele Google-netværket. Google afviser at indsamle personlige data i denne forbindelse og etablerer ifølge egne oplysninger ingen forbindelser til andre Google-tjenester. Du kan forhindre Googles remarketing-funktion ved at foretage de relevante indstillinger på http://www.google.com/settings/ads. Desuden kan brugen af cookies deaktiveres via http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp eller ved at ændre indstillingerne i din browser. Brug om nødvendigt dens hjælpefunktion. Du kan få mere at vide om Google Remarketing og Googles generelle databeskyttelseserklæring på: http://www.google.com/privacy/ads/.

1. Omfanget af behandlingen af personoplysninger for punkt X til XIII

På vores hjemmeside anvender vi de værktøjer og forbindelser til tjenesteudbydere, der er beskrevet i punkt X til XIII, som bl.a. placerer cookies på brugerens computer (om cookies, se ovenfor). Hvis de enkelte sider på vores hjemmeside kaldes op, gemmes følgende data:

 1. Den opkaldte hjemmeside.
 2. Den hjemmeside, hvorfra brugeren har tilgået hjemmesiden (referrer).
 3. De undersider, der kaldes op fra det tilkaldte websted.
 4. Den tid, der er brugt på webstedet
 5. Den hyppighed, hvormed websiden tilgås.

Softwaren kører udelukkende på serverne på vores websted. Brugernes personoplysninger gemmes kun der. Dataene videregives ikke til tredjeparter.

2 Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

Retsgrundlaget for behandlingen af brugernes personlige data er art. 6 stk. 1 lit. f GDPR.

3 Formål med databehandlingen

Behandlingen af brugernes personoplysninger gør det muligt for os at analysere vores brugeres surfadfærd. Ved at evaluere de indhentede data er vi i stand til at udarbejde oplysninger om brugen af de enkelte komponenter på vores websted. Dette hjælper os til løbende at forbedre vores hjemmeside og dens brugervenlighed. Disse formål er også vores legitime interesse i at behandle dataene i overensstemmelse med art. 6 stk. 1 lit. f GDPR. Ved at anonymisere IP-adressen tages der i tilstrækkelig grad hensyn til brugernes interesse i beskyttelse af deres personlige data.

4 Varighed af opbevaring

Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for vores registreringsformål.

5. Mulighed for indsigelse og fjernelse

Cookies lagres på brugerens computer og overføres af brugeren til vores hjemmeside. Derfor har du som bruger også fuld kontrol over brugen af cookies. Ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse transmissionen af cookies. Cookies, der allerede er blevet gemt, kan til enhver tid slettes. Dette kan også ske automatisk. Hvis cookies deaktiveres for vores websted, er det muligvis ikke længere muligt at bruge alle funktioner på webstedet i fuldt omfang.

XV. Rettigheder for den berørte registrerede

Hvis nogle af dine tilhørende personoplysninger behandles, er du en registreret person i henhold til GDPR, og du har følgende rettigheder over for den dataansvarlige:

1. Ret til information

Du kan anmode den dataansvarlige om en bekræftelse fra den dataansvarlige om, hvorvidt personoplysninger om dig bliver behandlet af os.

Hvis der sker en sådan behandling, kan du anmode om oplysninger fra den dataansvarlige om følgende:

 1. De formål, til hvilke personoplysningerne behandles;
 2. de kategorier af personoplysninger, der behandles;
 3. de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne om dig er blevet eller vil blive videregivet til;
 4. den planlagte varighed af opbevaringen af de personoplysninger, der vedrører dig, eller, hvis specifikke oplysninger herom ikke er mulige, kriterierne for fastlæggelse af opbevaringsperioden;
 5. eksistensen af en ret til berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, der vedrører dig, en ret til begrænsning af den dataansvarliges behandling eller en ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling;
 6. eksistensen af en ret til at klage til en tilsynsmyndighed;
 7. alle tilgængelige oplysninger om oplysningernes oprindelse, hvis personoplysningerne ikke er indsamlet hos den registrerede;
 8. forekomsten af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, i henhold til artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og, i det mindste i disse tilfælde, meningsfulde oplysninger om den involverede logik og omfanget og de tilsigtede virkninger af en sådan behandling for den registrerede.

Du har ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt personoplysninger om dig overføres til et tredjeland eller til en international organisation. I denne forbindelse kan du anmode om at blive informeret om de passende garantier i henhold til artikel 46 i GDPR i forbindelse med overførslen.

2. Ret til berigtigelse

Du har ret til berigtigelse og/eller supplering over for den dataansvarlige, hvis de personoplysninger, der er behandlet om dig, er unøjagtige eller ufuldstændige. Den dataansvarlige skal foretage berigtigelsen uden unødig forsinkelse.

3. Ret til begrænsning af behandlingen

Du kan anmode om begrænsning af behandlingen af personoplysninger om dig under følgende betingelser:

 1. hvis du anfægter nøjagtigheden af de personoplysninger, der vedrører dig, i en periode, der giver den dataansvarlige mulighed for at kontrollere nøjagtigheden af personoplysningerne;
 2. behandlingen er ulovlig, og du gør indsigelse mod sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning af brugen af personoplysningerne;
 3. den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen, men du har brug for dem til at fastslå, udøve eller forsvare retskrav, eller
 4. hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og det endnu ikke er blevet afgjort, om den dataansvarliges legitime grunde har forrang for dine grunde.

Hvis behandlingen af personoplysninger om dig er blevet begrænset, må sådanne oplysninger, bortset fra opbevaring, kun behandles med dit samtykke eller med henblik på fastsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav eller til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til Unionens eller en medlemsstats væsentlige samfundsinteresser.

Hvis begrænsningen af behandlingen er blevet begrænset i overensstemmelse med ovenstående betingelser, vil du blive informeret af den dataansvarlige, inden begrænsningen ophæves.

4. Ret til sletning

a) Forpligtelse til sletning

Du kan anmode den dataansvarlige om at slette de personoplysninger om dig uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige er forpligtet til at slette sådanne oplysninger uden unødig forsinkelse, hvis en af følgende grunde gør sig gældende:

 1. De personoplysninger, der vedrører dig, er ikke længere nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.
 2. Du trækker dit samtykke, som behandlingen var baseret på, tilbage i henhold til art. 6, stk. 1, litra a), eller art. 9, stk. 2, litra a), i GDPR, og der er ikke noget andet retsgrundlag for behandlingen.
 3. Du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der er ingen tungtvejende legitime grunde til behandlingen, eller du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR.
 4. De personoplysninger, der vedrører dig, er blevet behandlet ulovligt.
 5. Sletningen af personoplysningerne om dig er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt.
 6. De personoplysninger, der vedrører dig, er blevet indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der tilbydes i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i GDPR.

b) Oplysninger til tredjeparter

Hvis den dataansvarlige har offentliggjort personoplysningerne om dig og er forpligtet til at slette dem i henhold til artikel 17, stk. 1, i GDPR, skal den dataansvarlige træffe rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og omkostningerne ved gennemførelsen, for at informere de dataansvarlige, der behandler personoplysningerne, om, at du som registreret har anmodet dem om at slette alle links til eller kopier eller replikationer af disse personoplysninger.

c) Undtagelser

Retten til sletning eksisterer ikke, for så vidt som behandlingen er nødvendig.

 1. for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed;
 2. til opfyldelse af en retlig forpligtelse, som kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt, eller til udførelse af en opgave i almenhedens interesse eller som led i udøvelsen af offentlig myndighed, som den dataansvarlige har fået overdraget;
 3. af hensyn til almene interesser på folkesundhedsområdet i henhold til artikel 9, stk. 2, litra h) og i), og artikel 9, stk. 3, i GDPR;
 4. til arkivformål i offentlighedens interesse, videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, i GDPR, for så vidt som den i litra a) omhandlede rettighed sandsynligvis vil gøre det umuligt eller alvorligt skade opfyldelsen af formålene med en sådan behandling, eller
 5. til påberåbelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.

5. Ret til oplysninger

Hvis du har gjort retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen gældende over for den dataansvarlige, er den dataansvarlige forpligtet til at informere alle modtagere, som personoplysningerne om dig er blevet videregivet til, om denne berigtigelse eller sletning af oplysningerne eller begrænsning af behandlingen, medmindre dette viser sig umuligt eller indebærer en uforholdsmæssig stor indsats.

Du har ret til at blive informeret om disse modtagere af den dataansvarlige.

6. Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet den dataansvarlige, i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format. Du har også ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til, forudsat at

(1) behandlingen er baseret på samtykke i henhold til art. 6 stk. 1 lit. a GDPR eller art. 9, stk. 2, litra a), i GDPR eller på en kontrakt i henhold til art. 6 stk. 1 lit. b GDPR og

(2) behandlingen foretages ved hjælp af automatiserede procedurer.

Ved udøvelse af denne ret har du også ret til at få de personoplysninger, der vedrører dig, overført direkte fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig, for så vidt det er teknisk muligt. Dette må ikke berøre andre personers frihedsrettigheder og rettigheder.

Retten til dataportabilitet gælder ikke for behandling af personoplysninger, der er nødvendig for udførelsen af en opgave af almen interesse eller som led i udøvelsen af offentlig myndighed, som den dataansvarlige har fået overdraget.

7. Ret til at gøre indsigelse

Du har ret til til enhver tid at gøre indsigelse af grunde, der vedrører din særlige situation, mod behandling af personoplysninger om dig, som udføres på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), i GDPR; dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

Den dataansvarlige må ikke længere behandle personoplysningerne om dig, medmindre den kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen tjener til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare retskrav.

Hvis personoplysningerne om dig behandles med henblik på direkte markedsføring, har du ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig med henblik på denne markedsføring; dette gælder også for profilering, for så vidt som den er relateret til denne direkte markedsføring.

Hvis du gør indsigelse mod behandling til direkte markedsføring, vil de personoplysninger, der vedrører dig, ikke længere blive behandlet til disse formål.

Du har mulighed for i forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester, uanset direktiv 2002/58/EF, at udøve din ret til at gøre indsigelse ved hjælp af automatiserede procedurer ved hjælp af tekniske specifikationer.

8. Ret til at tilbagekalde samtykkeerklæringen i henhold til databeskyttelseslovgivningen

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde din samtykkeerklæring i henhold til databeskyttelsesloven. Tilbagekaldelsen af samtykket påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er udført på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen.

9 Automatiseret beslutningstagning i individuelle tilfælde, herunder profilering

Du har ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling - herunder profilering - og som har retsvirkninger vedrørende dig eller på lignende måde påvirker dig væsentligt. Dette gælder ikke, hvis afgørelsen

(1) er nødvendig for indgåelsen eller opfyldelsen af en kontrakt mellem dig og den dataansvarlige,

(2) er tilladt på grundlag af retsforskrifter i Unionen eller de medlemsstater, som den dataansvarlige er underlagt, og disse retsforskrifter indeholder passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og frihedsrettigheder samt dine legitime interesser, eller

(3) foretages med dit udtrykkelige samtykke.

Disse beslutninger må dog ikke være baseret på særlige kategorier af personoplysninger i henhold til artikel 9, stk. 1, i GDPR, medmindre artikel 9, stk. 2, litra a) eller g), i GDPR finder anvendelse, og der er truffet passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og frihedsrettigheder samt dine legitime interesser.

Med hensyn til de i stk. 1 og 3 omhandlede tilfælde skal den dataansvarlige træffe rimelige foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og frihedsrettigheder samt dine legitime interesser, herunder som minimum retten til at få en person til at gribe ind fra den dataansvarliges side, til at give udtryk for sit synspunkt og til at anfægte afgørelsen.

10. Ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Uden at det berører andre administrative eller retslige retsmidler, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du er bosat, hvor du arbejder eller hvor den påståede overtrædelse finder sted, hvis du mener, at behandlingen af personoplysninger om dig er i strid med GDPR.

Den tilsynsmyndighed, hvortil klagen er indgivet, underretter klageren om klagens status og resultat, herunder muligheden for at indgive klage i henhold til artikel 78 i GDPR.

XVI. Partnerprogrammer: Firstlead GmbH / ADCELL, Commission Junction LLC, TradeTracker Euratechnologies & Kwanko.

Dette websted anvender sporingscookies fra de ovennævnte partnerprogrammer. Så snart den besøgende klikker på en reklame med partnerlinket, sættes en cookie. Partnerprogrammerne bruger cookies til at spore oprindelsen af ordrerne. Derudover bruger partnerprogrammerne såkaldte sporingspixels. Disse gør det muligt at evaluere oplysninger som f.eks. besøgstrafikken på siderne. De oplysninger, der genereres af cookies og trackingpixels om brugen af dette websted (herunder IP-adressen) og leveringen af reklameformater, overføres til en server hos partnerprogrammerne og gemmes der. Partnerprogrammerne kan bl.a. genkende, at der er blevet klikket på partnerlinket på dette websted. Partnerprogrammerne kan under visse omstændigheder videregive disse (anonymiserede) oplysninger til aftalepartnere, men data som f.eks. IP-adressen vil ikke blive sammenlagt med andre lagrede data.