Politika zasebnosti v skladu z GDPR

Predgovor


Vaše zaupanje nas zavezuje k največji varnosti. Ko nakupujete pri Crazy Factory, ste lahko prepričani, da so vsi vaši podatki zaščiteni pred dostopom tretjih oseb. Varstvo podatkov v našem podjetju jemljemo zelo resno in smo vedno na voljo za vprašanja, predloge in zahteve. V nadaljevanju vam bomo seveda razložili tudi vse vaše pravice, ki jih imate kot stranka na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Vedno se trudimo, da bi upoštevali vse pravne predpise, zato smo vam v primeru kakršnih koli vprašanj ali nejasnosti na temo varstva podatkov in osebnih podatkov vedno na voljo.

I. Ime in naslov odgovorne osebe

Odgovorna oseba v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov in drugih nacionalnih zakonov o varstvu podatkov držav članic ter drugih predpisov o varstvu podatkov je
Crazy Factory GmbH
Quaderstr. 18
7000 Chur
Švica
E-naslov: info@crazy-factory.com
Spletna stran: www.crazy-factory.com

II. Ime in naslov kontaktne osebe za varstvo podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri upravljavcu podatkov je:
Jan Urban
Crazy Factory Germany GmbH
Wanheimer Str. 66
40468 Düsseldorf
Nemčija
E-naslov: datenschutz@crazy-factory.com

III Splošne informacije o obdelavi podatkov

1. Obseg obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke naših uporabnikov načeloma obdelujemo le, če je to potrebno za zagotavljanje funkcionalne spletne strani, obdelavo naročil ter naših vsebin in storitev. Obdelava osebnih podatkov naših uporabnikov se redno izvaja le s privolitvijo uporabnika. Izjema velja v primerih, ko iz dejanskih razlogov ni mogoče pridobiti predhodne privolitve, obdelavo podatkov pa dovoljujejo zakonski predpisi. (6. člen GDPR Zakonitost obdelave.)

2. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

V kolikor pridobimo privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, za postopke obdelave osebnih podatkov, se v skladu s čl. 6(1)(a) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) služi kot pravna podlaga.

Pri obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za izvajanje pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, se kot podlaga za obdelavo uporablja čl. 6(1)(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov kot pravna podlaga. To velja tudi za postopke obdelave, ki so potrebni za izvajanje predpogodbenih ukrepov.

Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za naše podjetje, se kot pravna podlaga uporablja člen 6(1) GDPR. 6(1) c Splošne uredbe o varstvu podatkov je pravna podlaga.

Če je zaradi življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe obdelava osebnih podatkov nujna, se kot temeljna podlaga uporabi člen 3(1) Uredbe (ES) št. (1) (d) Splošne uredbe o varstvu podatkov kot pravna podlaga.

Če je obdelava potrebna za zaščito zakonitega interesa našega podjetja ali tretje osebe in interesi, temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne prevladajo nad prvim navedenim interesom, se uporablja čl. 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov kot pravna podlaga za obdelavo.

3 Izbris podatkov in obdobje hrambe

Osebni podatki posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, bodo izbrisani ali blokirani takoj, ko namen shranjevanja ne bo več obstajal. Hramba lahko traja tudi dlje, če je to predvideno s strani evropskega ali nacionalnega zakonodajalca (švicarska zakonodaja) v odlokih, zakonih ali drugih predpisih, ki veljajo za upravljavca. Podatki bodo blokirani ali izbrisani tudi, če se izteče obdobje hrambe, ki ga določajo zgoraj navedene norme, razen če obstaja potreba po nadaljnji hrambi podatkov za sklenitev ali izpolnitev pogodbe.

IV. Zagotavljanje spletnega mesta, ustvarjanje dnevniških datotek

1 Opis in obseg obdelave podatkov

Ob vsakem dostopu do našega spletnega mesta naš sistem samodejno zbira podatke in informacije iz računalniškega sistema računalnika, ki dostopa.

Zbirajo se naslednji podatki:

 1. Informacije o vrsti brskalnika in različici, ki se uporablja.
 2. Operacijski sistem uporabnika
 3. uporabnikov ponudnik internetnih storitev
 4. naslov IP uporabnika
 5. Datum in čas dostopa
 6. Spletne strani, s katerih uporabniški sistem dostopa do našega spletnega mesta.
 7. Spletne strani, do katerih uporabnikov sistem dostopa prek našega spletnega mesta

Ti podatki so shranjeni tudi v dnevniških datotekah našega sistema. Ti podatki niso shranjeni skupaj z drugimi osebnimi podatki uporabnika.

2. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Pravna podlaga za začasno hrambo podatkov in dnevniških datotek je čl. 6(1)(2) in (3)(3)(4) člena Uredbe (ES) št. 1 lit. f Splošne uredbe o varstvu podatkov.

3 Namen obdelave podatkov

Začasna hramba naslova IP s strani sistema je potrebna za omogočanje dostave spletnega mesta na uporabnikov računalnik. V ta namen mora naslov IP uporabnika ostati shranjen ves čas trajanja seje.

Shranjevanje v dnevniških datotekah se izvaja zaradi zagotavljanja funkcionalnosti spletnega mesta. Poleg tega podatke uporabljamo za optimizacijo spletnega mesta in zagotavljanje varnosti naših sistemov informacijske tehnologije. Vrednotenje podatkov za namene trženja se v tem kontekstu ne izvaja.

Ti nameni so tudi naš zakoniti interes za obdelavo podatkov v skladu s čl. 6 odst. 1(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

4 Trajanje shranjevanja

Podatki se izbrišejo takoj, ko niso več potrebni za dosego namena, za katerega so bili zbrani. V primeru zbiranja podatkov za zagotavljanje spletne strani je to takrat, ko se zadevna seja konča.

V primeru shranjevanja podatkov v dnevniških datotekah se to zgodi najpozneje po sedmih dneh. Shranjevanje po tem obdobju je mogoče, vendar se v tem primeru IP-naslovi uporabnikov izbrišejo ali anonimizirajo, tako da jih ni več mogoče povezati s povezovalnim odjemalcem.

5. Možnost ugovora in odstranitve

Zbiranje podatkov za zagotavljanje spletne strani in shranjevanje podatkov v dnevniških datotekah je nujno potrebno za delovanje spletne strani. Posledično ni možnosti, da bi uporabnik temu ugovarjal.

V. Obdelava naročil, plačilo

1 Opis in obseg obdelave podatkov

Ob vsaki izpolnitvi naročila prek našega spletnega mesta naš sistem zbere podatke in informacije iz računalniškega sistema računalnika, ki dostopa.

V tem postopku se zbirajo naslednji podatki:

 1. Informacije o vrsti in različici brskalnika, ki se uporablja.
 2. Uporabnikov operacijski sistem
 3. Uporabnikov ponudnik internetnih storitev
 4. Odgovor IP uporabnika
 5. datum in čas dostopa
 6. Strani, s katerih je uporabnikov sistem dostopal do našega spletnega mesta
 7. Strani, do katerih je uporabniški sistem dostopal prek našega spletnega mesta

Ti podatki so shranjeni tudi v dnevniških datotekah našega sistema. Ti podatki niso shranjeni skupaj z drugimi osebnimi podatki uporabnika.

Pri obdelavi naročil se zbirajo tudi naslednji podatki. Vnos opravi stranka sama v vnosno masko:

 1. Imno in priimek naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj bivanja, država)
 2. Pol, telefonska številka in datum rojstva, če je primerno. Ti podatki se zbirajo prostovoljno in se lahko uporabijo za namene trženja.
 3. Splet člankov v nakupovalni košarici (izdelki), izbrani za nakup.
 4. Če je primerno, bančni podatki (šifrirani), podatki o kreditni kartici (šifrirani),
 5. E-poštni naslov - Samo za namen splošne obdelave naročila/kontaktov s strani podjetja Crazy Factory ali kontaktov njegovih pogodbenih partnerjev s področja logistike (poštna in kurirska podjetja), zveznih uradov/organov (npr. carinska obvestila) in drugih organizacij/podjetij, ki so neposredno vključeni v izpolnitev naročila. Če bo treba te podatke posredovati, bo to storjeno le za določen namen in bo uporabljeno le za izpolnitev naročila. V nobenem primeru se e-poštni naslov ne bo posredoval za oglaševanje, trženje, tržne raziskave itd. Informacije, izbris, popravki so možni kadar koli!

2. Plačila prek partnerskih sistemov družbe Klarna

Za to, da bi vam lahko ponudili možnosti plačevanja družbe Klarna, bomo osebne podatke, kot so kontaktni podatki in podatki o naročilu, posredovali družbi Klarna. To družbi Klarna omogoča, da oceni, ali lahko uporabite možnosti plačila, ki jih ponuja Klarna, in da možnosti plačila prilagodi vašim potrebam. Splošne informacije o družbi Klarna so na voljo tukaj. Vaše osebne podatke bo Klarna obdelala v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov in kot je določeno v Klarninem pravilniku o zasebnosti.

3. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Pravna podlaga za shranjevanje in prenos podatkov čl. 6 odst. 1 lit. b Splošne uredbe o varstvu podatkov in čl. 6 odst. 1 lit. F SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV.

4. Namen obdelave podatkov

Shranjevanje podatkov v sistemu je potrebno za zagotovitev obdelave naročila (izpolnitev pogodbe).

Ti nameni so tudi naš zakoniti interes za obdelavo podatkov v skladu s čl. 6 odst. 1(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

5 Trajanje shranjevanja

Podatki bodo izbrisani takoj, ko ne bodo več potrebni za dosego namena, za katerega so bili zbrani.

Kadar koli lahko brezplačno pridobite informacije o osebnih podatkih, ki jih hranimo o vas, ter o izvoru, prejemniku in namenu zbiranja in obdelave podatkov. Z izjemo osebnih podatkov v zvezi z naročili, ki jih je treba v skladu z veljavno švicarsko zakonodajo hraniti 10 let, v skladu s členom 17(3), (b) in (e) GDPR pa tudi dlje, lahko izbris osebnih podatkov zahtevate kadar koli (člen 17(1) GDPR).

6. Možnost ugovora in izbrisa

Uporabnik ima možnost, da kadar koli prekliče svojo privolitev v obdelavo osebnih podatkov. Izbris, popravek, obveščanje je mogoče kadar koli. Obrnite se na kontaktno osebo za varstvo podatkov iz poglavja A. Oddelka II.

VI. uporaba piškotkov

a) Opis in obseg obdelave podatkov.

Naše spletno mesto uporablja piškotke. Piškotki so besedilne datoteke, ki se shranijo v internetnem brskalniku ali jih internetni brskalnik shrani v računalniškem sistemu uporabnika. Ko uporabnik dostopa do spletnega mesta, se lahko v njegovem operacijskem sistemu shrani piškotek. Ta piškotek vsebuje značilen niz znakov, ki omogoča edinstveno identifikacijo brskalnika ob ponovnem priklicu spletnega mesta.

Piškotke uporabljamo zato, da je naše spletno mesto uporabniku prijaznejše. Nekateri elementi našega spletnega mesta zahtevajo, da je mogoče klicoči brskalnik prepoznati tudi po spremembi strani.

V piškotkih so shranjeni in posredovani naslednji podatki:

 1. Jazikovne nastavitve
 2. Predmeti v nakupovalni košarici
 3. informacije o prijavi

Na našem spletnem mestu uporabljamo tudi piškotke, ki omogočajo analizo uporabnikovega vedenja pri brskanju.

Na ta način se lahko prenesejo naslednji podatki:

 1. Vneseni iskalni izrazi:
 2. Vpisani iskalni izrazi.
 3. Frekvenca ogledov strani
 4. Uporaba funkcij spletnega mesta

Ob priklicu naše spletne strani je uporabnik obveščen o uporabi piškotkov za namene analize in pridobljena je njegova privolitev za obdelavo osebnih podatkov, ki se uporabljajo v tem kontekstu. V tem kontekstu je podano tudi sklicevanje na to izjavo o varstvu podatkov.

b) Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov z uporabo tehnično potrebnih piškotkov je člen 6(1)(a) Direktive 95/46/ES. 1(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov z uporabo piškotkov za namene analize je čl. 6 odst. 1(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov, če je uporabnik v zvezi s tem podal soglasje.

c) Namen obdelave podatkov.

Namen uporabe tehnično potrebnih piškotkov je uporabnikom poenostaviti uporabo spletnih mest. Nekaterih funkcij našega spletnega mesta ni mogoče ponuditi brez uporabe piškotkov. Za te je potrebno, da je brskalnik prepoznan tudi po spremembi strani.

Piškotke potrebujemo za naslednje aplikacije:

 1. Nakupovalna košarica
 2. Prepoznavanje jezikovnih nastavitev
 3. Hramba iskalnih izrazov

Uporabniški podatki, zbrani s tehnično potrebnimi piškotki, se ne uporabljajo za ustvarjanje uporabniških profilov.

Analitični piškotki se uporabljajo za namen izboljšanja kakovosti našega spletnega mesta in njegove vsebine. Z analitičnimi piškotki spoznavamo, kako se spletno mesto uporablja, in tako lahko nenehno optimiziramo našo ponudbo.

Ti nameni so tudi naš zakoniti interes za obdelavo osebnih podatkov v skladu s čl. 6 odst. 1 lit. f Splošne uredbe o varstvu podatkov.

d) Trajanje shranjevanja, možnost ugovora in odstranitve

Piškotki se shranijo na uporabnikovem računalniku in jih uporabnik posreduje naši spletni strani. Zato imate tudi vi kot uporabnik popoln nadzor nad uporabo piškotkov. S spremembo nastavitev v svojem spletnem brskalniku lahko deaktivirate ali omejite prenos piškotkov. Že shranjene piškotke lahko kadar koli izbrišete. To lahko storite tudi samodejno. Če so piškotki za našo spletno stran deaktivirani, morda ne bo več mogoče uporabljati vseh funkcij spletne strani v polnem obsegu.

VII. E-novice

1 Opis in obseg obdelave podatkov

Naše spletno mesto ponuja možnost, da se naročite na brezplačne novice. Ob prijavi na novice se nam posredujejo podatki iz vnosne maske (e-poštni naslov).

Poleg tega se med registracijo zberejo naslednji podatki:

 1. IP naslov računalnika, ki kliče
 2. Datum in čas registracije:
 3. Datum in čas registracije.

Za obdelavo podatkov med postopkom registracije se pridobi vaše soglasje.

Če kupite blago na naši spletni strani in vnesite svoj e-poštni naslov, lahko to naknadno uporabljamo, da vam pošljete informacije o izdelku. V takem primeru bo samo neposredno oglaševanje za lastno podobno blago ali storitve poslano prek teh e-poštnih sporočil.

V zvezi z obdelavo podatkov za pošiljanje novic tretjim osebam ne bomo posredovali nobenih podatkov. Podatki se uporabljajo izključno za pošiljanje glasila.

2. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Pravna podlaga za obdelavo podatkov po uporabnikovi prijavi na e-novice je čl. 6. odst. 1(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov, če je uporabnik dal svoje soglasje.

3. Namen obdelave podatkov

Zbiranje uporabnikovega elektronskega naslova služi za dostavo glasila.

Zbiranje drugih osebnih podatkov med postopkom registracije služi preprečevanju zlorabe storitev ali uporabljenega e-poštnega naslova.

4 Trajanje shranjevanja

Podatki se izbrišejo takoj, ko niso več potrebni za dosego namena, za katerega so bili zbrani. Elektronski naslov uporabnika se torej hrani, dokler je naročnina na novice aktivna.

Drugi osebni podatki, zbrani med postopkom registracije, se običajno izbrišejo po sedmih dneh.5. Možnost ugovora in preklica

Uporabnik lahko naročnino na novice kadar koli prekliče. V ta namen je v vsakem glasilu na voljo ustrezna povezava.

VIII Registracija / uporabniški račun

1 Opis in obseg obdelave podatkov

Na našem spletnem mestu uporabnikom ponujamo možnost registracije z navedbo osebnih podatkov. Podatki se vnesejo v vnosno masko in se nam posredujejo ter shranijo. Podatki se ne posredujejo tretjim osebam. Med postopkom registracije se zbirajo naslednji podatki:

e-poštni naslov

Ob registraciji se shranijo tudi naslednji podatki: e-poštni naslov:

 1. Uporabnikov naslov IP
 2. datum in čas registracije.

V okviru postopka registracije se za obdelavo teh podatkov pridobi soglasje uporabnika za obdelavo teh podatkov.


Poleg tega lahko uporabniški račun, ustvarjen po registraciji, vsebuje dodatne podatke, ki jih vnese uporabnik sam ali izhajajo iz njegove dejavnosti na spletnem mestu.

  < Ime in priimek
 1. Adres (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj prebivališča, država)
 2. Pol, telefonska številka in datum rojstva (ti podatki se zbirajo prostovoljno in se lahko uporabijo za namene trženja).
 3. Seznam člankov v nakupovalni košarici in na beležnici (izdelki)
 4. Zaključena naročila
 5. Seznam vrnjenih naročil (obdelava RMA)
 6. Kreditne točke (bonus za oddana naročila) v obliki "Crazy Cash Points".
 7. Pregled fotografij, ki jih je naložila stranka sama, tako imenovani "Actionshots, ki prikazujejo izdelke na telesu stranke.
 8. Pridobljeni kuponi
 9. Povezan status s svojim računom na Facebooku za lažjo prijavo na spletno mesto. Spletno mesto
 10. Stav naročnine na novice, vključno s funkcijo prijave in odjave.

2. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je člen 2(1) Uredbe (ES) št. 6. odst. 1(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov, če je uporabnik dal svoje soglasje.

Če registracija služi izpolnjevanju pogodbe, katere stranka je uporabnik, ali izvajanju predpogodbenih ukrepov, je dodatna pravna podlaga za obdelavo podatkov čl. 6 odst. 1(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

3 Namen obdelave podatkov

Registracija uporabnika je potrebna za izpolnitev pogodbe z uporabnikom ali za izvajanje predpogodbenih ukrepov (naročilo). Prav tako so shranjeni podatki v uporabniškem računu potrebni za izpolnitev pogodbe ter za udobno in pravilno uporabo spletnega mesta.

4 Trajanje shranjevanja

Podatki se izbrišejo takoj, ko niso več potrebni za dosego namena, za katerega so bili zbrani.

To velja za podatke, zbrane med postopkom registracije za izpolnitev pogodbe ali za izvajanje predpogodbenih ukrepov, ko podatki niso več potrebni za izvajanje pogodbe. Tudi po sklenitvi pogodbe se lahko pojavi potreba po shranjevanju osebnih podatkov pogodbenega partnerja zaradi izpolnjevanja pogodbenih ali zakonskih obveznosti.

Na zahtevo lahko kadar koli izbrišete dele ali vse podatke/funkcije/povezave itd. iz računa stranke. Pravica zahtevati shranjene podatke, njihov izbris ali preklic privolitve ostaja vedno.

5. Možnost izbrisa in preklica soglasja

Kot uporabnik imate možnost, da kadar koli prekličete svojo registracijo. Shranjene podatke o vas lahko kadar koli spremenite.


V ta namen se obrnite na kontaktno osebo za varstvo podatkov iz točke A. Oddelka II te izjave o varstvu podatkov.

Če so podatki potrebni za izpolnitev pogodbe ali izvajanje predpogodbenih ukrepov, je predčasen izbris podatkov mogoč le, če izbrisa ne preprečujejo pogodbene ali zakonske obveznosti.

IX. Kontaktni obrazec, klepet v živo, podpora WhatsApp, stik po e-pošti

1 Opis in obseg obdelave podatkov

Na našem spletnem mestu je na voljo kontaktni obrazec ter začasno orodje za klepet v živo in kontaktna številka WhatsApp, ki jih lahko uporabite za elektronski stik.

Če uporabnik izkoristi to možnost in se z nami poveže prek kontaktnega obrazca, se nam posredujejo in shranijo podatki, vneseni v vnosno masko. Ti podatki so:

 1. Uporabnikov naslov IP
 2. datum in čas
 3. Imeno
 4. Emailski naslov
 5. sporočilo

Soglasje za obdelavo podatkov se pridobi v okviru postopka predložitve in se sklicuje na to politiko zasebnosti.

Pri uporabi orodja za klepet v živo naše osebje na vprašanja strank odgovarja v realnem času. Če uporabnik izkoristi možnost klepeta v živo, se podatki shranijo/pošljejo. Ti podatki so:

 1. Uporabnikov naslov IP
 2. datum in čas
 3. imena
 4. e-poštni naslov
 5. Dnevnik klepeta, vključno z vsemi poslanimi sporočili.

Pri uporabi možnosti za stik prek aplikacije WhatsApp naše osebje na vprašanja strank odgovarja v realnem času. Če uporabnik izkoristi možnost klepeta WhatsApp, se podatki shranijo/pošljejo. Ti podatki so:

 1. Uporabnikova telefonska številka
 2. datum in ura
 3. Imeno
 4. dnevnik klepeta, vključno z vsemi napisanimi sporočili.

Druga možnost je, da nas kontaktirate prek navedenega e-poštnega naslova. V tem primeru bodo shranjeni uporabnikovi osebni podatki, posredovani z elektronskim sporočilom.

V tem okviru podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Podatki se uporabljajo izključno za obdelavo pogovora.

2 Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je čl. 6. odst. 1(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov, če je uporabnik dal svoje soglasje.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov, posredovanih med pošiljanjem elektronske pošte, je čl. 6 odst. 1, točka f Splošne uredbe o varstvu podatkov. Če je namen e-poštnega stika sklenitev pogodbe, je dodatna pravna podlaga za obdelavo podatkov čl. 6 odst. 1(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov. 3.

3 Namen obdelave podatkov

Obdelava osebnih podatkov iz vnosne maske nam služi izključno za obdelavo stika. V primeru stika po elektronski pošti je to tudi potreben zakoniti interes za obdelavo podatkov.

Drugi osebni podatki, ki se obdelujejo med postopkom pošiljanja, služijo preprečevanju zlorabe kontaktnega obrazca in zagotavljanju varnosti naših sistemov informacijske tehnologije.

4 Trajanje shranjevanja

Podatki se izbrišejo takoj, ko niso več potrebni za dosego namena, za katerega so bili zbrani. Za osebne podatke iz vnosne maske kontaktnega obrazca in podatke, poslane po elektronski pošti, to velja, ko se konča ustrezen pogovor z uporabnikom. Pogovor je končan, ko okoliščine kažejo, da je zadevna zadeva dokončno pojasnjena.

Dodatni osebni podatki, zbrani med postopkom pošiljanja, bodo izbrisani najpozneje po sedmih dneh.

5. Možnost ugovora in odstranitve

Uporabnik ima možnost, da kadar koli prekliče svojo privolitev v obdelavo osebnih podatkov. Če nas uporabnik kontaktira po elektronski pošti, lahko kadar koli ugovarja shranjevanju svojih osebnih podatkov. V takem primeru se pogovor ne more nadaljevati.

V ta namen se obrnite na kontaktno osebo za varstvo podatkov iz točke A. II te izjave o varstvu podatkov.

V tem primeru bodo vsi osebni podatki, shranjeni med stikom z nami, izbrisani.

X. Šifriranje SSL

Naše spletno mesto pri prenosu zaupnih ali osebnih vsebin naših uporabnikov uporablja šifriranje SSL. To šifriranje je aktivirano na primer za obdelavo plačilnih transakcij in za poizvedbe, ki nam jih pošljete prek našega spletnega mesta. Prepričajte se, da je šifriranje SSL za ustrezne dejavnosti aktivirano tudi na vaši strani. Uporabo šifriranja lahko prepoznate: prikaz v vrstici brskalnika se spremeni iz "http://" v "https://". Podatkov, šifriranih prek protokola SSL, tretje osebe ne morejo prebrati. Svoje zaupne podatke prenašajte le, ko je šifriranje SSL aktivirano, v primeru dvoma pa se obrnite na nas.

XI. Vtičnik za Facebook

Na našem spletnem mestu boste našli vtičnike družabnega omrežja Facebook. Ponudnik tega omrežja je družba Facebook Inc. s sedežem v ZDA, Kalifornija 94025, 1 Hacker Way, Menlo Park. Logotip Facebook ali gumb "Všeč mi je" na našem spletnem mestu za vas identificira vtičnike Facebook. Upoštevajte tudi pregled vtičnikov za Facebook na spletnem mestu http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Ko obiščete naše spletno mesto, prek vtičnika vzpostavimo neposredno povezavo s strežnikom družbe Facebook. Vi ste nato tam povezani prek svojega brskalnika. S tem Facebook pridobi informacijo, da ste obiskali našo spletno stran z vašim IP-naslovom. S klikom na gumb "Všeč mi je" na Facebooku povežete vsebino z našega spletnega mesta s svojim profilom na Facebooku. Za Facebook se lahko obisk naše spletne strani pripiše vašemu uporabniškemu računu. Ne poznamo vrste vsebine, ki se posreduje družbi Facebook, in tega, kako jo družba Facebook uporablja. Za več informacij o zbiranju in uporabi podatkov glejte politiko zasebnosti družbe Facebook, ki jo najdete na naslovu http://de-de.facebook.com/policy.php. Preprečite lahko, da bi bil vaš obisk našega spletnega mesta povezan z vašim profilom na Facebooku, tako da se pred tem preprosto odjavite iz svojega računa na Facebooku.

XII. Google Ads

Na našem spletnem mestu uporabljamo Google AdWords, spletni oglaševalski program družbe Google Inc. ki uporablja tudi sledenje konverzijam. S tem orodjem Google AdWords v vaš računalnik namesti piškotek, ko prek Googlovega oglasa pridete na našo spletno stran. Piškotek po 30 dneh ni več veljaven. Ne služi za osebno sledljivost. Če kot uporabnik obiščete našo spletno stran in piškotek še vedno deluje, bomo skupaj z Googlom prepoznali, da ste kliknili na ustrezen oglas in bili preusmerjeni na našo spletno stran. Vsakemu uporabniku storitve Google AdWords je dodeljen drugačen piškotek. Piškotkov tako ni mogoče izslediti prek spletnih strani strank AdWords. Statistika konverzij za stranke AdWords se oblikuje s podatki, zbranimi s pomočjo piškotkov za konverzijo. Kot stranke tako izvemo skupno število uporabnikov, ki so se odzvali na naš oglas in bili nato preusmerjeni na spletno mesto, ki je bilo označeno z oznako za sledenje konverzijam. Med tem postopkom ne prejmemo nobenih podatkov, s katerimi bi vas lahko osebno identificirali kot uporabnika. Če postopek sledenja zavrnete, lahko piškotek za sledenje konverzijam Google deaktivirate prek spletnega brskalnika. Po potrebi uporabite funkcijo pomoči brskalnika za dodatne informacije. Več informacij o Googlovi politiki zasebnosti najdete na spletni strani http://www.google.com/policies/privacy/.

Z dokončanjem naročila se stranka nadalje strinja, da se njeni podatki posredujejo v zgoščeni obliki. Google Inc. te podatke primerja s predhodno zbranimi podatki in jih lahko uporabi za oglaševanje v sklopu Googlovega oglaševalskega omrežja. Google se zavezuje, da bo te podatke obravnaval kot zaupne in jih varno hranil.

XIII Uporaba storitve Google Analytics

Na našem spletnem mestu uporabljamo storitev za spletno analizo Google Analytics družbe Google Inc, ki uporablja piškotke. To so besedilne datoteke, ki so shranjene v vašem računalniku in omogočajo analizo vašega uporabniškega vedenja v zvezi z našim spletnim mestom. Piškotki ustvarjajo informacije, ki se prenesejo v Googlov strežnik. Ti strežniki se običajno nahajajo v ZDA, vendar upoštevajo sporazume o uporabi Evropskega gospodarskega prostora in pred prenosom v ZDA skrajšajo vaš naslov IP. Le v izjemnih primerih se naslov IP skrajša šele po prenosu v ZDA. Google ovrednoti poslane informacije in v tem okviru za nas, upravljavce spletnih mest, opravlja nadaljnje storitve. Določeni naslov IP se ne združuje z drugimi Googlovimi storitvami. Shranjevanje piškotkov v računalnik lahko preprečite tako, da spremenite nastavitve brskalnika. Vendar lahko to pri uporabi našega spletnega mesta povzroči omejitve prikaza in delovanja. Vtičnik brskalnika prav tako preprečuje zbiranje in uporabo podatkov, ki jih ustvarijo piškotki. Prenesete ga lahko na naslednji povezavi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Več o pogojih za varstvo podatkov družbe Google in storitve Google Analytics si lahko preberete na spletni strani: http://www.google.com/analytics/terms/ ali na spletni strani https://www.google.com/policies/.

XIV. Ponovno trženje v storitvi Google Analytics

Na našem spletnem mestu uporabljamo funkcijo ponovnega trženja družbe Google Inc. S to funkcijo sodelujemo z Googlom, da bi našim obiskovalcem predstavili prilagojene in interesno naravnane oglase. V ta namen se v vaš računalnik namestijo piškotki. To so besedilne datoteke, ki prepoznajo uporabnike, ko ti prikličejo strani, in tako omogočajo oglaševanje po interesu v celotnem Googlovem omrežju. Google zanika zbiranje osebnih podatkov v tem kontekstu in po lastnih podatkih ne vzpostavlja nobenih povezav z drugimi Googlovimi storitvami. Googlovo funkcijo ponovnega trženja lahko preprečite z ustreznimi nastavitvami na spletni strani http://www.google.com/settings/ads. Poleg tega lahko uporabo piškotkov deaktivirate prek spletne strani http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp ali s spremembo nastavitev v brskalniku. Po potrebi uporabite njegovo funkcijo pomoči. Več o Googlovem ponovnem trženju in Googlovi splošni izjavi o varstvu podatkov najdete na spletni strani: http://www.google.com/privacy/ads/.

1. Obseg obdelave osebnih podatkov za točke od X do XIII

Na naši spletni strani uporabljamo orodja in povezave s ponudniki storitev, opisane v točkah X do XIII, ki med drugim v uporabnikov računalnik nameščajo piškotke (o piškotkih glejte zgoraj). Če se prikličejo posamezne strani našega spletnega mesta, se shranijo naslednji podatki:

 1. Vstopna spletna stran.
 2. Strani, s katere je uporabnik dostopil do spletne strani (referrer).
 3. Podstrani, ki so bile priklicane s klicanega spletnega mesta.
 4. Dolžina časa, ki ga je uporabnik preživel na spletnem mestu
 5. Frekvenca, s katero se dostopa do spletne strani.

Programska oprema se izvaja izključno na strežnikih našega spletnega mesta. Osebni podatki uporabnikov so shranjeni samo tam. Podatki se ne posredujejo tretjim osebam.

2 Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov uporabnikov je čl. 1(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

3 Namen obdelave podatkov

Obdelava osebnih podatkov uporabnikov nam omogoča, da analiziramo vedenje naših uporabnikov pri deskanju. Z vrednotenjem pridobljenih podatkov lahko pripravimo informacije o uporabi posameznih sestavnih delov našega spletnega mesta. To nam pomaga nenehno izboljševati naše spletno mesto in njegovo prijaznost do uporabnika. Ti nameni so tudi naš zakoniti interes za obdelavo podatkov v skladu s čl. 6 odst. 1(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Z anonimiziranjem naslova IP je ustrezno upoštevan interes uporabnikov za varstvo njihovih osebnih podatkov.

4 Trajanje shranjevanja

Podatki se izbrišejo takoj, ko jih ne potrebujemo več za namene našega evidentiranja.

5. Možnost ugovora in odstranitve

Piškotki so shranjeni v uporabnikovem računalniku in jih uporabnik posreduje našemu spletnemu mestu. Zato imate tudi vi kot uporabnik popoln nadzor nad uporabo piškotkov. S spremembo nastavitev v svojem spletnem brskalniku lahko onemogočite ali omejite prenos piškotkov. Že shranjene piškotke lahko kadar koli izbrišete. To lahko storite tudi samodejno. Če so piškotki za našo spletno stran deaktivirani, morda ne bo več mogoče uporabljati vseh funkcij spletne strani v polnem obsegu.

XV. Pravice prizadetega posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Če se obdelujejo nekateri vaši pripadajoči osebni podatki, ste posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v smislu GDPR in imate v razmerju do upravljavca naslednje pravice:

1. Pravica do informacij

Od upravljavca lahko zahtevate potrditev, ali obdeluje osebne podatke, ki se nanašajo na vas.

Če do takšne obdelave pride, lahko od upravljavca zahtevate informacije o naslednjem:

 1. o namenih obdelave osebnih podatkov;
 2. kategorijah osebnih podatkov, ki se obdelujejo;
 3. prejemnikih ali kategorijah prejemnikov, katerim so bili ali bodo razkriti osebni podatki v zvezi z vami;
 4. načrtovano trajanje hrambe osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, ali, če posebne informacije o tem niso mogoče, merila za določitev obdobja hrambe;
 5. obstoj pravice do popravka ali izbrisa osebnih podatkov v zvezi z vami, pravice do omejitve obdelave s strani upravljavca ali pravice do ugovora taki obdelavi;
 6. obstoj pravice do pritožbe pri nadzornem organu;
 7. vse razpoložljive informacije o izvoru podatkov, če osebni podatki niso bili zbrani od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;
 8. obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, v skladu s členom 22(1) in (4) SUVP ter vsaj v teh primerih smiselne informacije o vključeni logiki ter obsegu in predvidenih učinkih take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Pravico imate zahtevati informacije o tem, ali se osebni podatki v zvezi z vami prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. V zvezi s tem lahko zahtevate, da ste obveščeni o ustreznih zaščitnih ukrepih v skladu s členom 46 Splošne uredbe o varstvu podatkov v zvezi s prenosom.

2. Pravica do popravka

Pri upravljavcu imate pravico do popravka in/ali dopolnitve, če so osebni podatki, ki se obdelujejo v zvezi z vami, netočni ali nepopolni. Upravljavec mora popravek izvesti brez nepotrebnega odlašanja.

3. Pravica do omejitve obdelave

Pod naslednjimi pogoji lahko zahtevate omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami:

 1. če izpodbijate točnost osebnih podatkov v zvezi z vami za obdobje, ki upravljavcu omogoča, da preveri točnost osebnih podatkov;
 2. obdelava je nezakonita in ugovarjate izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev uporabe osebnih podatkov;
 3. upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; ali
 4. če ste ugovarjali obdelavi v skladu s členom 21(1) SUVP in še ni bilo ugotovljeno, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi.

Če je bila obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami omejena, se lahko ti podatki, razen shranjevanja, obdelujejo le z vašo privolitvijo ali zaradi uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali iz razlogov pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.

Če je bila omejitev obdelave omejena v skladu z zgornjimi pogoji, vas bo upravljavec o tem obvestil, preden bo omejitev odpravljena.

4. Pravica do izbrisa

a) Obveznost izbrisa

Od upravljavca lahko zahtevate, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, upravljavec pa mora te podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, če velja eden od naslednjih razlogov:

 1. Osebni podatki v zvezi z vami niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali drugače obdelani.
 2. Odvzamete svojo privolitev, na kateri je temeljila obdelava, v skladu s čl. 6(1)(a) ali člena. 9(2)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov in za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga.
 3. Ugovarjate obdelavi v skladu s členom 21(1) SUVP in za obdelavo ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi ali ugovarjate obdelavi v skladu s členom 21(2) SUVP.
 4. Osebni podatki v zvezi z vami so bili obdelani nezakonito.
 5. Izbris osebnih podatkov v zvezi z vami je potreben za izpolnitev pravne obveznosti na podlagi zakonodaje Unije ali države članice, ki velja za upravljavca.
 6. Osebni podatki v zvezi z vami so bili zbrani v zvezi s ponujenimi storitvami informacijske družbe v skladu s členom 8(1) SUVP.

b) Informacije tretjim osebam

Če je upravljavec osebne podatke v zvezi z vami objavil in jih mora izbrisati v skladu s členom 17(1) SUVP, sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi ukrepi, ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja, da obvesti upravljavce podatkov, ki obdelujejo osebne podatke, da ste kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahtevali izbris vseh povezav na te osebne podatke ali njihovih kopij ali replikacij.

c) Izjeme

Pravica do izbrisa ne obstaja, če je obdelava nujna.

 1. za uveljavljanje pravice do svobode izražanja in obveščanja;
 2. za izpolnitev pravne obveznosti, ki zahteva obdelavo v skladu z zakonodajo Unije ali države članice, ki velja za upravljavca, ali za izvedbo naloge, ki se izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
 3. z razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja v skladu s členom 9(2)(h) in (i) ter členom 9(3) SUVP;
 4. za namene arhiviranja v javnem interesu, za namene znanstvenega ali zgodovinskega raziskovanja ali za statistične namene v skladu s členom 89(1) SUVP, če bi pravica iz točke (a) lahko onemogočila ali resno ogrozila doseganje namenov take obdelave; ali
 5. za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

5. Pravica do obveščenosti

Če ste pri upravljavcu uveljavljali pravico do popravka, izbrisa ali omejitve obdelave, mora upravljavec o tem popravku ali izbrisu podatkov ali omejitvi obdelave obvestiti vse prejemnike, ki so jim bili razkriti osebni podatki v zvezi z vami, razen če se to izkaže za nemogoče ali zahteva nesorazmeren napor.

Upravljavec vas ima pravico obvestiti o teh prejemnikih.

6. Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali upravljavcu, prejmete v strukturirani, skupni in strojno berljivi obliki. Prav tako imate pravico, da te podatke brez ovir s strani upravljavca, ki so mu bili osebni podatki posredovani, prenesete k drugemu upravljavcu, pod pogojem, da

(1) obdelava temelji na privolitvi v skladu s čl. 6 odst. 1(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) ali člena. 9(2)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov ali na podlagi pogodbe v skladu s čl. 6 odst. 1(b) SUVP in

(2) obdelava se izvaja s pomočjo avtomatiziranih postopkov.

Pri uveljavljanju te pravice imate tudi pravico, da se osebni podatki v zvezi z vami prenesejo neposredno od enega upravljavca k drugemu upravljavcu, če je to tehnično izvedljivo. To ne sme vplivati na svoboščine in pravice drugih oseb.

Pravica do prenosljivosti podatkov ne velja za obdelavo osebnih podatkov, ki je potrebna za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju uradnih pooblastil, podeljenih upravljavcu.

7. Pravica do ugovora

Iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, ki se izvaja na podlagi člena 6(1)(e) ali (f) SUVP; to velja tudi za profiliranje na podlagi teh določb.

Upravljavec ne bo več obdeloval osebnih podatkov v zvezi z vami, razen če lahko dokaže nujne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če obdelava služi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Če se osebni podatki v zvezi z vami obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami za namene takega trženja; to velja tudi za profiliranje, če je povezano s takim neposrednim trženjem.

Če ugovarjate obdelavi za namene neposrednega trženja, se osebni podatki v zvezi z vami ne bodo več obdelovali za te namene.

V zvezi z uporabo storitev informacijske družbe imate ne glede na Direktivo 2002/58/ES možnost, da svojo pravico do ugovora uveljavljate z avtomatiziranimi postopki z uporabo tehničnih specifikacij.

8. Pravica do preklica izjave o privolitvi v skladu z zakonom o varstvu podatkov

Imate pravico, da kadar koli prekličete svojo izjavo o privolitvi v skladu z zakonom o varstvu podatkov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je do preklica izvajala na podlagi privolitve.

9 Avtomatizirano sprejemanje odločitev v posameznih primerih, vključno z oblikovanjem profilov

Imate pravico, da se za vas ne sprejme odločitev, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi - vključno z oblikovanjem profilov - in ima pravne učinke v zvezi z vami ali na podoben način pomembno vpliva na vas. To ne velja, če odločitev

(1) je potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med vami in upravljavcem,

(2) je dopustna na podlagi pravnih določb Unije ali držav članic, ki veljajo za upravljavca, in te pravne določbe vsebujejo ustrezne ukrepe za zaščito vaših pravic in svoboščin ter vaših zakonitih interesov; ali

(3) je opravljen z vašim izrecnim soglasjem.

Vendar te odločitve ne smejo temeljiti na posebnih vrstah osebnih podatkov v skladu s členom 9(1) SUVP, razen če se uporablja člen 9(2)(a) ali (g) SUVP in so bili sprejeti ustrezni ukrepi za zaščito pravic in svoboščin ter vaših zakonitih interesov.

V zvezi s primeri iz točk (1) in (3) upravljavec sprejme ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter vaših zakonitih interesov, vključno vsaj s pravico do posredovanja osebe s strani upravljavca, da izrazi svoje stališče in izpodbija odločitev.

10. Pravica do pritožbe pri nadzornem organu

Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali sodno pravno sredstvo imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici vašega prebivališča, kraja dela ali kraja domnevne kršitve, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši GDPR.

Nadzorni organ, pri katerem je bila vložena pritožba, pritožnika obvesti o statusu in izidu pritožbe, vključno z možnostjo pravnega sredstva v skladu s členom 78 SUVP.

XVI. Partnerski programi: Firstlead GmbH / ADCELL, Commission Junction LLC, TradeTracker Euratechnologies & Kwanko.

To spletno mesto uporablja piškotke za sledenje zgoraj navedenih partnerskih programov. Takoj ko obiskovalec klikne na oglas s partnersko povezavo, se nastavi piškotek. Partnerski programi uporabljajo piškotke za sledenje izvora naročil. Poleg tega partnerski programi uporabljajo tako imenovane sledilne piksle. Ti omogočajo ocenjevanje informacij, kot je promet obiskovalcev na straneh. Informacije, ki jih ustvarijo piškotki in sledilni piksli o uporabi te spletne strani (vključno z naslovom IP) in dostavi oglasnih formatov, se prenesejo na strežnik partnerskih programov in se tam shranijo. Med drugim lahko partnerski programi prepoznajo, da je bila kliknjena partnerska povezava na tej spletni strani. Partnerski programi lahko te (anonimizirane) informacije pod določenimi pogoji posredujejo pogodbenim partnerjem, vendar podatki, kot je naslov IP, ne bodo združeni z drugimi shranjenimi podatki.