Crazy Factory GmbH
Quaderstrasse 18
CH-7000 Chur
Sveits

- heretter kalt Crazy Factory -

1. Generelle bestemmelser / generell anvendelighet

Disse generelle forretningsvilkårene og -bestemmelsene danner grunnlaget for alle leveranser og tjenester fra Crazy Factory. Avvikende og/eller supplerende ordninger må godkjennes skriftlig av Crazy Factory. Skriftlig tillatelse via e-post er tilstrekkelig.

2. Tilbud

Alle tilbud fra Crazy Factory på nettstedet www.crazy-factory.com er ikke-bindende og må bekreftes. Mindre avvik og tekniske endringer med tanke på illustrasjoner eller beskrivelser er mulig. Avtalen vil gjelde fra og med fullføring av bestillingsprosessen på Crazy Factorys nettsted og e-postbekreftelse eller levering av bestillingen fra Crazy Factory.

3. Priser og betalingsvilkår

Prisene som er spesifisert på Crazy Factorys nettsted på tidspunktet da bestillingen gjøres er gjeldende. Alle spesifiserte priser er endelige priser i valutaen som er valgt av kunden, med forbehold om åpenbare feil i pris. Emballerings- og fraktkostnader og eventuelle lovfestede avgifter i leveringslandet kommer i tillegg.

Crazy Factory godtar alle betalingsmetoder som tilbys i bestillingsprosessen på nettstedet. Kunden velger selv foretrukket betalingsmetode. Eventuelle tilleggskostnader som påløper på grunn av betalingsmetoden (f.eks. avgifter for postoppkrav) kommer i tillegg til beløpet som er spesifisert på nettstedet.
Gjensidige krav kan kun motregnes med skriftlig tillatelse fra Crazy Factory.

Betaling med PayPal skjer i henhold til de generelle vilkårene og betingelsene for PayPal (Europe) S.a.r.l. & Cie, S.C.A.

4. Leverings- og fraktkostnader

Varene leveres til kunden av en tredjepartsleverandør som spesifiseres i bestillingsprosessen (leveringstjenester). Kunden velger selv foretrukket leveringsmetode. Bestilleren skal gjøres oppmerksom på emballerings- og fraktkostnadene i handlekurven før bestillingsprosessen begynner. Varer som finnes på lager skal sendes i løpet av to virkedager etter at bestillingen er mottatt.

Dersom varene mot formodning ikke finnes på lager, kan produksjonstiden være opptil to uker. Crazy Factorys evne til å levere kan avhenge av at deres egne leverandører leverer til riktig tid. Dersom dette ikke skjer, kan Crazy Factory oppheve avtalen og varsle kunden om dette så raskt som mulig. Eventuelle gjennomførte betalinger vil refunderes til kunden i løpet av kort tid. Ved forsinkelser på mer enn tre uker, har kunden rett til å oppheve avtalen ved å varsle Crazy Factory skriftlig. Kunden har ikke rett til ytterligere kompensasjon.

Delvise leveringer er tillatt, med mindre kunden har varslet oss skriftlig om at dette ikke er interessant, eller dette åpenbart ikke er rimelig i det aktuelle tilfellet. I slike tilfeller vil kostnader for transport og emballering kun faktureres én gang.

5. Merknad om rettigheten til å bytte og returnere varer (angrerett)

Alle artikler som kjøpes fra Crazy Factory kan returneres i løpet av to uker etter at de er mottatt, uten å oppgi noen grunn. Perioden på to uker begynner når varene er mottatt. For å overholde tidsbegrensningen, er det nok at varene sendes i tide (i henhold til poststempelet fra sendestedet).

Retten til å returnere varer gjelder ikke for spesialbestillinger av varer som må spesialproduseres for den aktuelle bestillingen. Betalinger som er gjort av avtaleparten skal refunderes via bankoverføring til en konto som oppgis av kunden, i løpet av 10 virkedager etter at de returnerte varene er mottatt. Varer som returneres må sendes til denne adressen: Crazy Factory Germany GmbH, Wanheimerstr. 66, 40472 Düsseldorf, Germany.

Returforsendelsen sendes på kundens regning og risiko. Den må frankeres tilstrekkelig og overholde lovfestede importforskrifter. Hvis Crazy Factory skulle bli skyldig ekstra kostnader på grunn av importavgifter eller utilstrekkelig frankering av returforsendelser, skal disse kostnadene legges til eventuelle betalinger fra kunden.

Crazy Factory forbeholder seg rettigheten til å kreve kompensasjon for skadede varer. Dersom kunden er ansvarlig for forringelse, ødeleggelse eller annen umulighet, skal vedkommende betale kompensasjon for reduksjonen i varenes verdi.

Varene må sendes tilbake i originalforpakningen. Dersom dette ikke er mulig, må kunden sørge for emballasje som beskytter varene mot skade på en tilfredsstillende måte. Kunden er ansvarlig for eventuell skade på varene som følge av utilstrekkelig emballering.

Crazy Factory må umiddelbart varsles skriftlig om eventuelle åpenbare feil (spesielt skade, feilleveranser eller feil i antall), transportskader eller andre defekter. Denne varslingen må skje senest 14 kalenderdager etter at varene er levert. Varsling på e-post til info@crazy-factory.com er tilstrekkelig. Kunden har ansvaret for å dokumentere at varslingen ble levert til Crazy Factory.

6 Overføring av risiko

Varene leveres på kundens risiko. Risikoen overføres til kunden når varene overleveres til transportselskapet. Dette gjelder også dersom Crazy Factory har tatt på seg transportkostnadene. Kunden må sende klager på transportskader (f.eks. skadet emballasje ved mottak av varene) direkte til transportselskapet innenfor tidsperiodene som er definert for slike henvendelser. Eventuelle avgifter og toll etc. som påløper i forbindelse med et kjøp fra utlandet må betales av kunden.

7. Garanti

Crazy Factory garanterer at de kjøpte varene er fri for material- og produksjonsfeil og har de avtalefestede egenskapene på tidspunktet da risikoen overføres. Den lovfestede garantiperioden på to år fra datoen for levering til kunden er gjeldende. Denne garantien dekker ikke normal slitasje som følge av bruk eller annen normal slitasje.

Garantien gjelder ikke for kompensasjonskrav fremsatt av kunden, f.eks. på grunn av misligholdelse, feil som oppstår etter avslutning av avtalen, brudd på sekundære forpliktelser, indirekte skade på grunn av feil, eller skade som oppstår som følge av ulovlige handlinger eller på annet juridisk grunnlag. Crazy Factory er imidlertid ansvarlig dersom en garantert vare mangler, eller ved overlagt tjenesteforsømmelse eller grov uaktsomhet. Denne bestemmelsen påvirker ikke krav i henhold til den tyske produktansvarsloven (Produkthaftungsgesetz).

Dersom det oppdages feil som Crazy Factory har ansvar for og hvis, dersom varene byttes, erstatningsvaren har samme feil, har kjøperen rett til å oppheve avtalen eller kreve en prisreduksjon. Crazy Factory tar ikke ansvar for kontinuerlig og uavbrutt tilgjengelighet av nettstedet www.crazy-factory.com eller for tekniske eller elektroniske feil i det nettbaserte tilbudet

8. Bevaring av eierskap

Alle leveranser er underlagt bevaring av eierskap. De leverte varene forblir Crazy Factorys eiendom til kjøpsprisen er betalt i sin helhet.

9. Opplasting av Action Shots

Action Shots er bilder som viser en kunde som bruker en artikkel han/hun har kjøpt. Disse bildene brukes til å illustrere produktene for andre kunder. Ifølge lovgivningen om opphavsrett, må kunden som laster opp Action Shots ha rettigheten til bildene som lastes opp. Disse bildene skal kun vise kunden selv med Crazy Factory-produkter, og må ikke være i strid med lover for opphavsrett eller andres personlige rettigheter. Ved å laste opp et Action Shot gir kunden Crazy Factory tillatelse til å bruke dette bildet i nettbutikken og til andre relaterte formål, som for eksempel markedsføring. Bildet vil bli vist på produktsiden til det aktuelle produktet og kan ses av alle som besøker Crazy Factorys nettsted. Kunden er informert om at vi ikke kan godkjenne følgende typer bilder: bilder som viser kjønnsorganer, bilder som ikke viser den aktuelle artikkelen ordentlig, bilder av lav kvalitet (uklare bilder etc.) og bilder med annet innhold som Crazy Factory oppfatter som upassende. Crazy Factory forbeholder seg retten til å avgjøre om et opplastet bilde skal publiseres eller ikke. Av administrative grunner er det dessverre ikke mulig å redigere eller slette et Action Shot.

10. Crazy Cash-poeng

Crazy Cash-poeng er poeng som kunder kan samle. Poengene kan kun brukes i nettbutikken www.crazy-factory.com. Hver enhet (ett Crazy Cash-poeng) tilsvarer verdien til 0,01 € (selv om kunden har valgt en annen valuta) og kan brukes til kjøp i nettbutikken. Kundene kan motta Crazy Cash-poeng via kjøp av varer, kampanjer eller andre aktiviteter (f.eks. å lese nyhetsbrevet). Poengene bli automatisk kreditert når de mottas via kjøp, eller de kan mottas via koder som kan løses inn på kundekontoen. Dette kan gjøres under Mine Crazy Cash-poeng og gavekort > Oversikt over Crazy Cash-poeng > Løs inn gavekort med Crazy Cash-poeng. Alle mottatte Crazy Cash-poeng vises her, sortert etter datoen de ble mottatt. Mottatte poeng kan brukes i bestillingsprosessen, i handlekurven under «Løs inn Crazy Cash-poeng», slik at totalbeløpet som skal betales blir redusert. Det er ikke mulig å løse inn Crazy Cash-poeng mot utbetaling av penger. Crazy Cash-poeng har en begrenset gyldighetsperiode på 6 måneder etter at de ble kreditert. Etter denne perioden vil poengene være utløpt.

11. Datalagring/-beskyttelse

Vær oppmerksom på at informasjonen som er nødvendig i forbindelse med behandling av transaksjonen vil bli behandlet og lagret i et datasystem. All personlig data som kunden oppgir vil bli behandlet konfidensielt. Den nødvendige informasjonen skal kun brukes i forbindelse med behandling av bestillingen (betaling, levering). Dette gjelder også for tredjeparter. Du kan be om en oversikt over informasjonen vi har lagret om deg når som helst, uten kostnad. Send en e-post til info@crazy-factory.com dersom du ønsker dette. Av databeskyttelseshensyn, kan e-posten kun besvares til e-postadressen som er registrert hos Crazy Factory.

"Du finner mer informasjon om innsyn, sletting og tilbaketrekking av samtykket i personvernerklæringen vår."

12. Minimum alder for bruk

Aldersgrensen for å bruke Crazy Factorys tjenester er 16 år (eller alderen hvor du i henhold til lovverket i landet ditt kan bruke tjenestene uten samtykke fra foreldre).

Dette omfatter også opprettelse av en kundekonto (registrering) og bestilling av produkter. Hvis du ikke er gammel nok til å bruke tjenestene våre, må du innhente samtykke fra dine foreldre eller foresatte for å bruke tjenestene. Ta kontakt med kundeservice på info@crazy-factory.com for å åpne en konto for mindreårige og bekrefte samtykke fra foreldre.

13. Verneting

Verneting for alle tvister relatert til leveringstransaksjonen skal bestemmes på grunnlag av Crazy Factorys hovedkontor. Slike tvister skal derfor behandles av de ordinære rettsinstanser i CH-CH-7000 Chur. Partene samtykker i at alle juridiske forhold som oppstår på grunnlag av denne avtalen er underlagt sveitsisk lov, med utelukkelse av konflikter rundt lovbestemmelser og internasjonale avtaler.

14. Adresseinfo

Crazy Factory GmbH
Quaderstrasse 18
CH-7000 Chur
Sveits
E-post: info.de@crazy-factory.com

15. Ytterligere bestemmelser

Dersom enkeltbestemmelser i disse generelle vilkårene og betingelsene kjennes ugyldige eller ikke kan håndheves, skal dette ikke påvirke gyldigheten av de andre bestemmelsene. Bestemmelser som er ugyldige eller ikke kan håndheves skal erstattes av lovbestemmelser.

Status per juni 2016. Med forbehold om endringer.

Krenkelse av immaterielle rettigheter:

Dersom du mener at dine immaterielle rettigheter er blitt krenket på nettstedet www.crazy-factory.com, må du varsle oss umiddelbart på e-post til info@crazy-factory.com, slik at vi kan iverksette nødvendige tiltak så raskt som mulig. Vær oppmerksom på at et eventuelt engasjement av en juridisk rådgiver vil skje på kundens regning og risiko, siden dette er mer tidkrevende og kostbart.

Vi vil gjøre det vi kan for å oppfylle alle lovbestemmelser, forskrifter og opplysningsplikter.