Crazy Factory GmbH
Quaderstrasse 18
CH-7000 Chur
Schweiz

- härefter kallad Crazy Factory –

1. Allmänna villkor/Giltighet

Dessa allmänna köpvillkor gäller alla leveranser och tjänster från Crazy Factory. Avvikande och/eller kompletterande överenskommelser kräver skriftligt godkännande från Crazy Factory. En bekräftelse via e-mail är godtagbar.

2. Erbjudande

Alla erbjudanden från Crazy Factory på hemsidan www.crazy-factory.com är icke bindande och fristående. Små avvikelser och tekniska ändringar gentemot våra avbildningar eller beskrivningar kan förekomma. Avtalet är fullföljt när beställningen är slutförd på Crazy Factorys hemsida och orderbekräftelsen från Crazy Factory har skickats till kunden via e-mail.

3. Priser och betalningsvillkor

Priserna som visas på Crazy Factorys hemsida gäller vid tidpunkten när beställningen genomförs. Alla priser är slutgiltiga priser som visas i den valuta som kunden har valt. Vi reserverar oss för eventuella fel vid prissättningen. Kostnader för förpackning och frakt samt eventuella nationella avgifter i landet dit beställningen skickas tillkommer.

Crazy Factory accepterar betalningar som görs med de betalsätt som visas på Crazy Factorys hemsida när beställningen görs. Kunden väljer själv vilket betalsätt som ska användas. Eventuella kostnader i samband med ett visst betalsätt (till exempel betalning vid leverans) kan tillkomma och visas på hemsidan. Ömsesidiga fordringar kan enbart kvittnas med ett skriftligt godkännande från Crazy Factory.

Betalsättet PayPal tillhandahålls i enlighet med PayPal (Europe) S.a.r.l. & Cie, S.C.A. användarriktlinjer.

4. Leverans och fraktkostnader

Varan skickas till kunden med hjälp av den tredje part (postföretag) som anges när beställningen görs. Kunden väljer själv vilket leveranssätt som skall användas. Alla kostnader för förpackning och porto visas för kunden innan beställningsprocessen avslutas i varukorgen. Varor som finns i lager skickas inom två dagar efter att kunden har lagt beställningen.

I särskilda fall där en vara inte finns i lager så tillverkas och skickas den inom två veckor. För att kunna leverera varorna så är Crazy Factory hänvisad till leverantörer av produkter och råvaror. Om Crazy Factory inte kan leverera varan, så förbehåller sig Crazy Factory rätten att dra sig ur avtalet. Crazy Factory är då förpliktigat att informera kunden om detta. Redan betalda varor som inte kan levereras återbetalas omedelbart till kunden. Vid en försening på mer än 3 veckor har kunden rätt att dra sig ur avtalet, genom att skriftligt meddela Crazy Factory. Kunden har ingen rätt till ytterligare kompensation eller skadestånd.

Delleveranser är tillåtna så länge kunden inte skriftligen motsätter sig detta på grund av bristande intresse eller när kunden inte kan ta emot dessa. Kostnader för transport och förpackning beräknas i sådana fall enbart en gång.

5. Byte och retur (ångerrätt)

Alla produkter som säljs av Crazy Factory kan returneras utan angivet skäl inom två veckor efter att de har mottagits av köparen. Ångerrätten börjar gälla så snart varan har mottagits av kunden. Poststämpeln på leveransen (från den ort varan skickas ifrån) avgör när ångerrätten börjar.

Ångerrätten innefattar inte specialbeställda produkter som tillverkats enbart för en viss beställning. Säljaren gör en återbetalning till kundens konto inom 10 arbetsdagar efter att returen har mottagits. Returpaketet skall sändas till följande adress: Crazy Factory Germany GmbH, Wanheimerstr. 66, 40472 Düsseldorf, Tyskland.

Kunden ansvarar själv för att varan ankommer oskadad och står även för returkostnaden. Returen måste ha tillräckligt porto och vara i enlighet med gällande importregler. Om Crazy Factory måste betala extra kostnader på grund av otillräckligt porto eller i form av tullavgifter så förbehåller sig Crazy Factory rätten att avräkna kostnaderna mot returens värde.

Crazy Factory förbehåller sig rätten att kräva ersättning för skadade varor. Om köparen orsakar skador, defekter eller andra fel så skall den kompensera för detta genom en reduktion av returens värde.

Varan skall sändas tillbaka i originalförpackningen. Om detta inte är möjligt så måste kunden ordna en förpackning som utesluter skador på varan. Kunden ansvarar själv för skador som uppstår på varan genom en otillräcklig förpackning.

Uppenbara fel (skador, felleveranser eller felaktigt antal), transportskador eller andra problem skall omedelbart rapporteras skriftligt till Crazy Factory, och allra senast inom 14 dagar efter att kunden har mottagit varan. Kunden ska kontakta kundtjänst på info.sv@crazy-factory.com och måste kunna påvisa att varan har mottagits.

6. Risköverföring

Vid leverans övergår risken till köparen. Risken övergår till köparen när varan lämnas till transportföretaget för leverans. Detta gäller även när Crazy Factory står för frakten. Kunden ska anmäla transportskador (till exempel när kunden mottagit en skadad förpackning) direkt till transportföretaget inom den tidsram som angetts. Kunden skall själv betala eventuella skatter, tullavgifter osv. som kan tillkomma vid köp från utlandet.

7. Garanti

Crazy Factory garanterar att den sålda varan är fri från material- och tillverkningsfel när den ankommer samt att den fungerar så som det står skrivet på hemsidan. Garantin gäller i två år efter att kunden har mottagit varan. Garantin omfattar inte förslitningsskador som uppkommer vid normalt bruk.

Kunden har inte rätt att kräva skadestånd vid till exempel utebliven leverans, skador till följd av defekta produkter, uteblivna delleveranser, skador till följd av ovarsamhet eller av andra skäl. Crazy Factor är dock ansvarig för om en beställd vara saknas, vid överlagt tjänstefel eller grov oaktsamhet. Denna bestämmelse påverkar inte krav som hänvisar till den tyska produktansvarslagen(Produkthaftungsgesetz.

Vid defekter som Crazy Factory ansvarar för, och som även består vid en ny leverans, så har kunden rätt att dra sig ur köpeavtalet eller kräva en reduktion av priset. Crazy Factory tar inget ansvar för driftstörningar eller tillfälliga avbrott för www.crazy-factory.com samt tekniska eller elektroniska fel i webshopens sortiment.

8. Äganderätt

Alla leveranser faller inom villkoren för äganderätten. Varan förblir Crazy Factorys egendom tills hela beloppet har betalats av kunden.

9. Uppladdandet av Action Shots

Action Shots är foton där kunden visar sina produkter för andra kunder. Action Shots måste tillhöra uppladdaren enligt upphovsrätten. Fotot skall enbart visa kunden själv med produkter från Crazy Factory och får inte bryta mot upphovsrättslagen. Genom uppladdandet godkänner kunden att Crazy Factory använder fotot i sin webshop och i marknadsföringssyfte. Fotot visas under produkten i fråga och kan ses av alla som besöker Crazy Factorys webshop. Kunden godkänner att följande foton inte accepteras: Foton på könsorgan; foton där artikeln inte syns tydligt; foton av dåligt kvalitet (dåligt ljus, oskarpt osv); andra foton som av olika anledningar inte kan godkännas av Crazy Factory. Crazy Factory har ensamrätt att besluta om fotot publiceras eller inte. Av administrativa skäl är det tyvärr inte möjligt att bearbeta eller ta bort Action Shots.

10. Crazy Cash Points

Crazy Cash Points är bonuspoäng som enbart kan användas i onlinebutiken www.crazy-factory.com, där varje enhet (en Crazy Cash Point) motsvarar en euro-cent (även om en annan valuta har valts) och som kan lösas in vid köptillfället. Kunden kan samla Crazy Cash Points vid beställningar, genom specialerbjudanden eller genom andra aktiviteter (till exempel genom att läsa nyhetsbrevet). Poängen förs automatiskt över till kundkontot eller tjänas in genom att skriva in en kod på kundkontot under ”Crazy Cash Points-konto”. Alla Crazy Cash Points visas där i en komplett historik. Intjänade Crazy Cash Points löses in i fältet ”Använd Crazy Cash Points” under beställningen för reducera totalsumman. Crazy Cash Points kan inte betalas ut i kontanter. Crazy Cash Points är giltiga i 6 månader efter att de överförts till kundkontot och försvinner därefter helt.

11. Sekretesspolicy

Vi vill göra dig uppmärksam på att de uppgifter som nödvändiga för att genomföra ditt köp sparas i vårt datasystem. Alla kunduppgifter är sekretessbelagda. Uppgifterna används enbart för att slutföra beställningen (betalning, leverans) och delas enbart då med en tredje part. Kunden kan när som helst begära ut information om de sparade uppgifterna. Kontakta kundtjänst på info.sv@crazy-factory.com. Av sekretesskäl så besvaras dessa frågor enbart via den ovan nämnda mailadressen.

Mer detaljerad information kring sekretess samt information/borttagande av uppgifter finns i vår personuppgiftspolicy

12. Minsta ålder för användning

Minimiåldern för att utnyttja Crazy Factorys tjänster är 16 år (eller den ålder som gäller enligt lag i ditt land, som ger dig tillåtelse att nyttja sådana tjänster utan målsmans godkännande).

Detta gäller framförallt skapandet av ett kundkonto (registrering) och slutförandet av en beställning. Om du inte är gammal nog för att nyttja våra tjänster så krävs godkännande från målsman/förälder. Var vänlig och kontakta kundtjänst (info.sv@crazy-factory.com) för att skapa ett kundkonto för minderåriga samt godkänna detta.

13. Jurisdiktion

Eventuella tvister i samband med affärsverksamheten skall avgöras av en domstol i CH-CH-7000, Chur, Schweiz, där Crazy Factory har sin sits. Alla parter skall i alla tänkbara fall rätta sig efter schweizisk rätt och bortse från andra internationella överenskommelser.

14. Företagsinformation

Crazy Factory GmbH
Quaderstrasse 18
CH-7000 Chur
Schweiz
E-mail: info.sv@crazy-factory.com

15. Tilläggsavtal

Om delar av de allmänna villkoren är felaktiga eller ogiltiga så påverkar det inte de övriga villkoren och bestämmelserna. Ogiltiga eller felaktiga villkor ersätts av lagliga villkor och bestämmelser. Texten uppdaterades: 05.2017 Med förbehåll för ändringar.

Kränkning av äganderätten:

Om du förmodar att din äganderätt kränks av hemsidan www.crazy-factory.com så ber vi dig att omgående kontakta oss via e-mail på info.sv@crazy-factory.com så att vi kan hjälpa dig. Tänk på att Crazy Factory inte ansvarar för några som helst kostnader om du söker rättslig hjälp av en advokat.