Crazy Factory GmbH
Quaderstrasse 18
CH-7000 Chur
Sveitsi

- jäljempänä Crazy Factory -

1. Yleiset sopimusehdot/sovellettavuus

Nämä yleiset sopimusehdot ovat pohjana kaikille Crazy Factoryn toimituksille ja palveluille. Näistä poikkeavat toimenpiteet ja/tai lisätoimet edellyttävät Crazy Factoryn nimenomaista kirjallista suostumusta. Sähköpostitse lähetetty suostumus on riittävä.

2. Tarjoukset

Crazy Factoryn kaikki tarjoukset osoitteessa www.crazy-factory.com ovat vahvistettavia ja ei-sitovia. Kuvaan tai kuvaukseen liittyvät pienet poikkeamat tai tekniset muutokset ovat mahdollisia. Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun tilausprosessi on viety päätökseen Crazy Factoryn verkkosivuilla ja Crazy Factory on lähettänyt tilausvahvistuksen sähköpostitse tai tilaus on toimitettu Crazy Factoryn toimesta.

3. Hinnat ja maksuehdot

Tilauksissa käytetään niitä hintoja, jotka näkyvät Crazy Factoryn verkkosivuilla tilaushetkellä. Kaikki annetut hinnat ovat lopullisia ja ilmoitettu asiakkaan valitsemassa valuutassa, lukuun ottamatta selkeitä hinnoitteluvirheitä. Lisäksi veloitetaan pakkaus- ja postituskulut sekä kohdemaahan liittyvät mahdolliset muut lakisääteiset kulut.

Crazy Factory hyväksyy kaikki maksutavat, jotka on ilmoitettu verkkosivuilla tilausprosessin yhteydessä. Asiakas voi valita itselleen sopivimman maksutavan. Maksutapaan perustuvat lisämaksut (esim. käteinen toimitusmaksuissa) veloitetaan erikseen, verkkosivuilla määritetyn summan mukaisena.
Vastakkaisten saatavien kuittaus edellyttää Crazy Factoryn selkeästi ilmaistua kirjallista hyväksyntää.

Maksettaessa PayPalin kautta sovelletaan PayPalin yleisiä maksuehtoja (Europe) S.a.r.l. & Cie, S.C.A.

4. Toimitus- ja postituskulut

Tuotteet toimitetaan asiakkaalle tilausprosessissa (delivery services) määritytyn kolmannen osapuolen toimesta. Asiakas valitsee itselleen sopivimman maksutavan. Tilaaja näkee toimitus- ja postituskulujen summan ostoskärryssä ennen tilausprosessin käynnistämistä. Varastossa olevat tuotteet postitetaan kahden arkipäivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta.

Jos tuotteita ei tavanomaisesta poiketen ole varastossa, niiden hankkimiseen kuluu aikaa enintään kaksi viikkoa. Crazy Factoryn toimitusaika perustuu omien alihankkijoiden senhetkiseen toimitusaikaan. Jos toimitus ei onnistu, Crazy Factory voi purkaa sopimuksen ja silloin sen on ilmoitettava asiasta viipymättä asiakkaalle. Siinä tapauksessa kaikki suoritetut maksut on palautettava viipymättä asiakkaalle. Jos tilaus viivästyy yli kolme viikoa, asiakkaalle on annettava mahdollisuus purkaa sopimus ja tieto siitä on annettava hänelle kirjallisena. Tilanne ei oikeuta mihinkään lisähyvityksiin.

Osatoimitukset ovat sallittuja, jos asiakas ei ole kirjallisesti kertonut ettei ole kiinnostunut niistä tai ne eivät ole hänelle selkeästi järkevä vaihtoehto. Näissä tapauksissa kuljetus- ja pakkauskulut veloitetaan vain kerran.

5. Tuotteiden vaihto- ja palautusoikeus (peruutusoikeus)

Kaikki Crazy Factoryltä ostetut tuotteet voi palauttaa ilman syytä kahden viikon kuluessa siitä, kun ne on vastaanotettu. Aika alkaa kulua siitä, kun tuotteet on otettu vastaan. Aikarajan noudattaminen edellyttää, että tuotteet lähetetään ajallaan (perusteena käytetään lähettävän tahon postitusmerkintää).

Palautusoikeus ei koske erikoistilauksia, joissa tuotteet on räätälöity asiakkaalle. Sopimusosapuolen suorittamat maksut on palautettava asiakkaan ilmoittamalle tilille 10 arkipäivän kuluessa siitä, kun tuotteet on vastaanotettu. Takaisin lähetettävät tuotteet on postitettava osoitteeseen: Crazy Factory Germany GmbH, Wanheimerstr. 66, 40472 Düsseldorf, Germany.

Palautuspostitus on asiakkaan vastuulla. Postitusmaksun on oltava maksettuna ja paketti lakisääteisten tuontisäädösten mukainen. Jos Crazy Factorylle aiheutuu lisäkuluja palautuksen vajaasta postimaksusta tai tuontimaksuista, kyseiset maksut vähennetään mistä tahansa asiakkaan maksamasta suorituksesta.

Crazy Factory varaa itselleen nimenomaisesti oikeuden vaatia korvausta vahingoittuneista tuotteista. Jos asiakas on vastuussa tuotteen huonontumisesta, tuhoutumisesta tai muusta mahdottomuudesta, sen on maksettava siitä tuotteen arvon mukainen korvaus.

Tuotteet on postitettava takaisin alkuperäisessä pakkauksessa. Jos se ei ole mahdollista, asiakkaan on pakattava tuote niin, ettei se vahingoitu postituksen aikana. Asiakas on vastuussa kaikista tuotteen vahingoista, jotka ovat aiheutuneet puutteellisesta pakkauksesta.

Crazy Factorylle on välittömästi ilmoitettava kirjallisena kaikista selkeistä puutteista (erityisesti vaurioista, virheellisestä toimituksesta tai määräpoikkeamista), kuljetusvaurioista tai muista vioista viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun tuotteet on otettu vastaan. Ilmoitus sähköpostiosoitteeseen info@crazy-factory.com on riittävä. Vastuu viestin onnistuneesta perillemenosta jää asiakkaalle.

6 Riskin siirtyminen

Tuotteet toimitetaan asiakkaan vastuulla. Riski siirtyy asiakkaalle silloin, kun tuotteet luovutetaan kuljetusyritykselle. Näin myös silloin, jos Crazy Factory vastaa kuljetuskustannuksista. Asiakkaan on ilmoitettava kuljetusvaurioita koskevat valitukset (esim. vaurioitunut pakkaus vastaanottajan päässä) suoraan kuljetusyritykselle annetun aikarajan sisällä. Kaikki verot, tullimaksut ym. ulkomaan ostoihin liittyvät tehtävät jäävät asiakkaan hoidettavaksi.

7. Takuu

Crazy Factory takaa, että ostetut tuotteet ovat virheettömiä materiaalin ja valmistuksen suhteen ja että niissä on sopimuksenmukaiset mittasuhteet siinä vaiheessa kun vastuu on siirretty. Lakisääteinen takuuaika on kaksi vuotta siitä, kun tuote on toimitettu asiakkaalle. Takuu ei koske normaalikäytöstä johtuvaa kulumista ja rikkoontumista.

Takuuseen ei kuulu asiakkaan korvausvaatimukset koskien esimerkiksi laiminlyöntiä, sopimuksenteosta aiheutuvia vikoja, toissijaisten velvotteiden rikkomista, vian aiheuttamaa jatkuvaa haittaa, kielletyistä toimista johtuvia vikoja tai muita laillisia perusteita. Crazy Factory on kuitenkin vastuussa, jossa takuunalainen omaisuus puuttuu sekä mistä tahansa tahallisesta virheestä tai törkeästä huolimattomuudesta. Tämä lauseke ei koske Saksan tuotevastuusäädöksen alaisia vaateita (Produkthaftungsgesetz).

Jos puutteet on määritelty Crazy Factoryn vastuuseen kuuluviksi ja jos, silloin kun tuotteet on vaihdettu, myös korvaava tuote on puutteellinen, ostajalla on oikeus purkaa ostosopimus tai vaatia hinnanalennusta. Crazy Factory ei takaa jatkuvaa eikä keskeyttämätöntä pääsyä www.crazy-factory.com-osoitteeseen eikä vastaa teknisistä tai sähköisistä häiriöistä verkkokauppatarjouksissa.

8. Omistusoikeuden pidättäminen

Omistusoikeuden pidättäminen koskee kaikkia toimituksia. Toimitetut tuotteet ovat Crazy Factoryn omaisuutta niin kauan, kunnes tuotteen ostohinta on maksettu kokonaisuudessaan.

9. Käyttäjäkuvien lataus

Käyttäjäkuvat ovat kuvia, jotka esittelevät tuotetta asiakkaan käytössä. Tarkoituksena on havainnollistaa tuotteita muille asiakkaille. Tuotesuojalain mukaan ladattujen kuvien on oltava asiakkaan omistamia. Kuvassa voi olla vain asiakas itse Crazy Factory -tuotteiden kanssa eikä kuva saa vahingoittaa tuotesuojalakia tai henkilökohtaisia oikeuksia. Ladatessaan käyttäjäkuvan asiakas myöntää Crazy Factorylle luvan käyttää kuvaa verkkokaupassa sekä muissa markkinointiin liittyvissä tarkoituksissa. Kuva tulee näkyviin vastaavalle tuotesivulle, ja sen voi nähdä kuka tahansa Crazy Factoryn verkkosivulla käyvä henkilö. Asiakkaalle on ilmoitettu, että seuraavanlaiset kuvat eivät ole sallittuja: kuvat genitaalialueilta, huonolaatuiset kuvat (epäselvät jne.) sekä kuvat, jotka eivät esitä vastaavaa tuotetta kunnolla tai joiden sisältö ei ole Crazy Factoryn mielestä sovelias. Ladatun kuvan julkaiseminen on täysin Crazy Factoryn päätettävissä. Hallinnollisista syistä käyttäjäkuvan muokkaus tai poistaminen ei ole mahdollista.

10. Crazy Cash Points -pisteet

Crazy Cash Points -pisteet ovat kerättäviä pisteitä ja tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi verkkokaupassa www.crazy-factory.com. Jokainen yksikkö (Crazy Cash Point -piste) vastaa yhtä euron senttiä (myös silloin, kun on valittu joku muu valuutta) ja sitä voi käyttää ostoihin. Asiakkaat voivat kerätä Crazy Cash Points -pisteitä ostamalla tuotteita sekä myyntikampanjoista että muista aktiviteeteista (esim. uutiskirjeen lukemisesta). Pisteet siirtyvät asiakastilille automaattisesti oston yhteydessä tai niitä ne voidaan hankkia lunastamalla koodeja. Tämän voi tehdä kohdassa “My Crazy Cash Points & Vouchers; Crazy Cash Points Overview; Redeem Crazy Cash Points Voucher”. Kaikki kerätyt Crazy Cash Points -pisteet näkyvät siellä vastaanottopäiväyksen mukaisessa järjestyksessä. Kerätyt pisteet voi käyttää tilausvaiheessa ostoskärryn kohdassa “Redeem Crazy Cash Points”, jolloin maksettava kokonaissumma pienenee. Crazy Cash Points -pisteiden muuttaminen käteiseksi ei ole mahdollista. Crazy Cash Points -pisteet ovat voimassa 6 kuukautta myöntämispäivästä laskettuna, jonka jälkeen ne vanhentuvat kokonaisuudessaan.

11. Tiedon tallennus / tietosuoja

Huomaathan, että ostoprosessiin tarvittava tieto prosessoidaan ja tallennetaan tietojärjestemään. Kaikkia asiakkaan henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Tarvittavia tietoja käytetään yksinomaan tilauksen käsittelyyn (maksu, postitus), mukaan lukien mitä tulee kolmansiin osapuoliin. Sinulla on milloin tahansa oikeus saada tietää hallussamme olevat itseäsi koskevat tiedot maksutta. Lähetä tässä tapauksessa viesti osoitteeseen info@crazy-factory.com Tietosuojaan liittyvien syiden vuoksi sähköpostivastaus voidaan lähettää vain Crazy Factoryn järjestelmään tallennettuihin sähköpostiosoitteisiin.

Katso lisätietoa luvan perumisesta, hävittämisestä ja poistamisesta tietosuojaselosteestamme.

12. Käyttöikä

Alaikäraja Crazy Factoryn palveluiden käyttämiseen on 16 vuotta. (Tai henkilön asuinmaassa vastaava ikäraja, jolloin ei edellytetä enää huoltajan suostumusta.)

Tämä tarkoittaa yksinkertaistaen asiakastilin luomista (rekisteröinti) sekä tilausten tekemistä. Jos et ole vielä saavuttanut vaadittua ikää, tarvitsemme vanhempien tai huoltajasi suostumuksen näihin asioihin. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme info@crazy-factory.com, jos haluat avata tilin alaikäiselle ja antaa huoltajan suostumuksen.

13. Tuomioistuin

Kaikki toimituskiistat käsitellään tuomioistuimessa, joka määräytyy Crazy Factorylle rekisteröidyn toimipaikan mukaan. Näin ollen asian ratkaisee CH-CH-7000 Churin alueen yleinen tuomioistuin. Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että kaikki tähän sopimussuhteeseen liittyvät oikeudelliset suhteet kuuluvat Sveitsin lain alaisuuteen, poissulkien lainvalintasäännöt ja kansainväliset sopimukset.

14. Yhteystiedot

Crazy Factory GmbH
Quaderstrasse 18
CH-7000 Chur
Switzerland
Sähköposti: info.de@crazy-factory.com

15. Lisäehdot

Jos yleisiin sopimusehtoihin kuuluvat yksilöehdot eivät päde, se ei saa vaikuttaa muihin sopimusehtoihin. Kaikki pätemättömät sopimusehdot on korvattava lainmukaisilla vastaavilla.

Tilanne kesäkuussa 2016. Muutokset mahdollisia.

Immateriaalioikeuksien rikkominen:

Jos verkkokaupassa www.crazy-factory.com on mielestäsi tuote, joka rikkoo omistamaasi immateriaalioikeutta, ota meihin välittömästi yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@crazy-factory.com jotta voimme ryhtyä välittömästi asian edellyttämiin toimiin. Huomaathan, että asianajajan palkkaaminen on hitampaa ja kalliimpaa, ja se tapahtuu asiakkaan kustannuksella.

Panostamme siihen, että toimintamme täyttää kaikki lainmukaiset vaatimukset, säännökset ja julkistamisvelvollisuudet.