Tietosuojakäytäntö GDPR:n mukaisesti

Etusana


Luottamuksesi velvoittaa meidät äärimmäiseen turvallisuuteen. Kun teet ostoksia Crazy Factoryssa, voit olla varma, että kaikki tietosi on suojattu kolmansien osapuolten pääsyltä. Suhtaudumme tietosuojaan yrityksessämme erittäin vakavasti ja olemme aina käytettävissä kysymyksiä, ehdotuksia ja pyyntöjä varten. Alla kerromme sinulle tietenkin myös kaikki oikeutesi asiakkaana yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) perusteella. Pyrimme aina kaikin tavoin noudattamaan kaikkia lakisääteisiä määräyksiä ja olemme siksi aina käytettävissäsi, jos sinulla on tietosuojaan ja henkilötietoihin liittyviä kysymyksiä tai epäselvyyksiä.

I. Vastuuhenkilön nimi ja osoite

Yleisen tietosuoja-asetuksen ja muiden jäsenvaltioiden kansallisten tietosuojalakien sekä muiden tietosuojasäännösten mukainen vastuuhenkilö on:
Crazy Factory GmbH
Quaderstr. 18
7000 Chur
Sveitsi
E-mail: info@crazy-factory.com
Website: www.crazy-factory.com

II. Tietosuojaa käsittelevän yhteyshenkilön nimi ja osoite

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava on:
Jan Urban
Crazy Factory Germany GmbH
Wanheimer Str. 66
40468 Düsseldorf
Saksa
Sähköposti: datenschutz@crazy-factory.com

III Yleistä tietojenkäsittelystä

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Käsittelemme käyttäjiemme henkilötietoja lähtökohtaisesti vain siltä osin kuin se on tarpeen toimivan verkkosivuston tarjoamiseksi, tilausten käsittelemiseksi sekä sisältöjemme ja palveluidemme tarjoamiseksi. Käyttäjiemme henkilötietojen käsittely tapahtuu säännöllisesti vain käyttäjän suostumuksella. Poikkeuksena ovat tapaukset, joissa ennakkosuostumusta ei ole mahdollista saada todellisista syistä ja tietojen käsittely on sallittua lainsäädännön nojalla. (Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla Käsittelyn laillisuus.)

2. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta

Kun käsitellään henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä sellaisen sopimuksen toteuttamiseksi, jonka osapuoli rekisteröity on, on oikeusperustana Art. 6 artiklan 1 kohdan b alakohta yleisen tietosuoja-asetuksen oikeusperustana. Tämä koskee myös käsittelytoimia, jotka ovat tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi, joka koskee yritystämme, tietosuoja-asetuksen artikla. 6 (1) c GDPR toimii oikeusperustana.

Jos rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeät edut tekevät henkilötietojen käsittelyn tarpeelliseksi, henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan art. 6 (1) d) GDPR toimii oikeusperustana.

Jos käsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun suojaamiseksi ja rekisteröidyn edut, perusoikeudet ja -vapaudet eivät ole etusijalla edellä mainittuun etuun nähden, sovelletaan tietosuojasäännöstön art. 6 artiklan 1 kohdan f alakohta yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperusta käsittelylle.

3 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan tai estetään heti, kun tallennuksen tarkoitus ei enää täyty. Tietoja voidaan säilyttää tätä pidempään, jos eurooppalainen tai kansallinen lainsäätäjä (Sveitsin laki) on määrännyt tästä asetuksissa, laeissa tai muissa säädöksissä, joita rekisterinpitäjään sovelletaan. Tiedot myös estetään tai poistetaan, jos edellä mainituissa normeissa määrätty säilytysaika päättyy, paitsi jos tietojen säilyttämistä on jatkettava sopimuksen tekemisen tai täyttämisen vuoksi.

IV. Verkkosivuston tarjoaminen, lokitiedostojen luominen

1 Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Aina kun verkkosivustoamme käytetään, järjestelmämme kerää automaattisesti tietoja ja tietoja verkkosivuston käyttävän tietokoneen tietokonejärjestelmästä.

Seuraavat tiedot kerätään:

 1. Tiedot selaimen tyypistä ja käytetystä versiosta.
 2. Käyttäjän käyttöjärjestelmä
 3. Käyttäjän Internet-palveluntarjoaja
 4. Käyttäjän IP-osoite
 5. Käyttökerran päivämäärä ja kellonaika
 6. Verkkosivustot, joista käyttäjän järjestelmä käyttää verkkosivustoamme.
 7. Verkkosivustot, joita käyttäjän järjestelmä käyttää verkkosivustomme kautta.

Nämä tiedot tallennetaan myös järjestelmämme lokitiedostoihin. Näitä tietoja ei tallenneta yhdessä käyttäjän muiden henkilötietojen kanssa.

2. Tietojen käsittelyn oikeusperusta

Tietojen ja lokitiedostojen tilapäisen tallentamisen oikeusperusta on Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

3 Tietojen käsittelyn tarkoitus

IP-osoitteen väliaikainen tallentaminen järjestelmään on tarpeen, jotta verkkosivusto voidaan toimittaa käyttäjän tietokoneelle. Tätä tarkoitusta varten käyttäjän IP-osoite on säilytettävä istunnon ajan.

Tallentaminen lokitiedostoihin tehdään verkkosivuston toimivuuden varmistamiseksi. Lisäksi käytämme tietoja verkkosivuston optimointiin ja tietoteknisten järjestelmiemme turvallisuuden varmistamiseen. Tietoja ei tässä yhteydessä arvioida markkinointitarkoituksiin.

Nämä tarkoitukset ovat myös oikeutettu etumme tietojenkäsittelyssä Art. 6 Para. 1 lit. f yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

4 Säilytyksen kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita sen tarkoituksen saavuttamiseksi, jota varten ne kerättiin. Kun tietoja kerätään verkkosivuston tarjoamista varten, tämä tapahtuu, kun kyseinen istunto on päättynyt.

Jos tietoja tallennetaan lokitiedostoihin, tämä tapahtuu viimeistään seitsemän päivän kuluttua. Tallentaminen tämän ajanjakson jälkeen on mahdollista, mutta tällöin käyttäjien IP-osoitteet poistetaan tai anonymisoidaan, jotta niitä ei voida enää yhdistää yhteyden muodostaneeseen asiakkaaseen.

5. Mahdollisuus vastustaa ja poistaa

Tietojen kerääminen verkkosivuston tarjoamista varten ja tietojen tallentaminen lokitiedostoihin on ehdottoman välttämätöntä verkkosivuston toiminnan kannalta. Näin ollen käyttäjällä ei ole mahdollisuutta vastustaa sitä.

V. Tilausten käsittely, maksaminen

1 Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Aina, kun tilaus tehdään verkkosivustomme kautta, järjestelmämme kerää tietoja ja tietoja käyttävän tietokoneen tietokonejärjestelmästä.

Tässä prosessissa kerätään seuraavat tiedot:

 1. Tiedot käytetyn selaimen tyypistä ja versiosta.
 2. Käyttäjän käyttöjärjestelmä
 3. Käyttäjän Internet-palveluntarjoaja
 4. Käyttäjän IP-osoite
 5. Käynnin päivämäärä ja kellonaika
 6. Sivustot, joilta käyttäjän järjestelmä on siirtynyt internetsivuillemme.
 7. Sivustot, joille käyttäjän järjestelmä on päässyt verkkosivustomme kautta osoitteessa

Nämä tiedot tallennetaan myös järjestelmämme lokitiedostoihin. Näitä tietoja ei tallenneta yhdessä käyttäjän muiden henkilötietojen kanssa.

Tilausten käsittelyn yhteydessä kerätään myös seuraavia tietoja. Asiakas itse tekee merkinnän syöttömaskiin:

 1. Esi- ja sukunimi
 2. Osoite (katu, talon numero, postinumero, asuinpaikka, maa).
 3. Sukupuoli, puhelinnumero ja syntymäaika, jos mahdollista. Nämä tiedot kerätään vapaaehtoisesti, ja niitä voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin.
 4. Ostettavaksi valitun ostoskorin (tuotteet) artikkeliluettelo.
 5. Mahdollisesti pankkitiedot (salattu), luottokorttitiedot (salattu),
 6. Sähköpostiosoite - Ainoastaan tilauksen yleistä käsittelyä/yhteydenottoa varten Crazy Factoryn toimesta tai sen sopimuskumppaneiden yhteydenottoa varten logistiikan aloilta (posti- ja kuriiriyritykset), liittovaltion virastot/viranomaiset (esim. tulli-ilmoitukset) ja muut organisaatiot/yritykset, jotka ovat suoraan mukana tilauksen täyttämisessä. Jos näiden tietojen luovuttaminen on tarpeen, se tapahtuu vain tiettyä tarkoitusta varten ja sitä käytetään ainoastaan tilauksen täyttämiseen. Sähköpostiosoitetta ei missään vaiheessa luovuteta mainontaan, markkinointiin, markkinatutkimukseen jne. varten. Tietojen antaminen, poistaminen ja korjaaminen on mahdollista milloin tahansa!

2. Maksut Klarnan kumppanijärjestelmien kautta

Voidaksemme tarjota sinulle Klarnan maksuvaihtoehtoja, välitämme henkilötietoja, kuten yhteystietoja ja tilaustietoja, Klarnalle. Näin Klarna voi arvioida, voitko käyttää Klarnan kautta tarjottuja maksuvaihtoehtoja, ja mukauttaa maksuvaihtoehdot tarpeisiisi. Yleistä tietoa Klarnasta on saatavilla täällä. Klarna käsittelee henkilötietojasi sovellettavien tietosuojasäännösten mukaisesti ja Klarnan tietosuojakäytännössä määritellyllä tavalla.

3. Tietojen käsittelyn oikeusperusta

Tietojen tallentamisen ja siirron oikeusperusta Art. 6 para. 1 lit. b GDPR & Art. 6 para. 1 lit. F GDPR.

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Tietojen tallentaminen järjestelmään on tarpeen tilauksen käsittelyn varmistamiseksi (sopimuksen täyttäminen).

Nämä tarkoitukset ovat myös oikeutettu etumme tietojenkäsittelyssä Art. 6 Para. 1 lit. f yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

5 Säilytyksen kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita sen tarkoituksen saavuttamiseksi, jota varten ne kerättiin.

Voit milloin tahansa saada maksutta tietoa sinusta tallentamistamme henkilötiedoista sekä tietojen keräämisen ja käsittelyn alkuperästä, vastaanottajasta ja tarkoituksesta. Lukuun ottamatta tilauksiin liittyviä henkilötietoja, joita on säilytettävä 10 vuotta sovellettavan Sveitsin lainsäädännön mukaisesti ja pidempään yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja mahdollisesti myös e alakohdan mukaisesti, henkilötietojen poistamista voidaan pyytää milloin tahansa (yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 1 kohta).

6. Mahdollisuus vastustaa ja poistaa tietoja

Käyttäjällä on mahdollisuus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Poistaminen, korjaaminen, tiedottaminen on mahdollista milloin tahansa. Ota yhteyttä A luvun II jaksossa mainittuun tietosuojayhteyshenkilöön.

VI. Evästeiden käyttö

a) Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus.

Verkkosivustomme käyttää evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan Internet-selaimeen tai Internet-selaimen toimesta käyttäjän tietokonejärjestelmään. Kun käyttäjä käyttää verkkosivustoa, eväste voi tallentua käyttäjän käyttöjärjestelmään. Tämä eväste sisältää tunnusomaisen merkkijonon, jonka avulla selain voidaan tunnistaa yksiselitteisesti, kun verkkosivusto kutsutaan uudelleen.

Käytämme evästeitä tehdaksemme verkkosivustostamme käyttäjäystävällisemmän. Jotkin verkkosivustomme osat edellyttävät, että kutsuva selain voidaan tunnistaa myös sivunvaihdon jälkeen.

Evästeet tallentavat ja välittävät seuraavat tiedot:

 1. Kieliasetukset
 2. Ostoskorissa olevat artikkelit
 3. Kirjautumistiedot

Käytämme verkkosivustollamme myös evästeitä, jotka mahdollistavat käyttäjän selailukäyttäytymisen analysoinnin.

Tällä tavoin voidaan välittää seuraavia tietoja:

 1. Syötetyt hakusanat.
 2. Sivujen katselukertojen tiheys.
 3. Sivuston toimintojen käyttö

Käyttäjälle ilmoitetaan verkkosivujamme kutsuttaessa evästeiden käytöstä analyysitarkoituksiin, ja häneltä pyydetään suostumus tässä yhteydessä käytettävien henkilötietojen käsittelyyn. Tässä yhteydessä viitataan myös tähän tietosuojaselosteeseen.

b) Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Teknisesti tarpeellisia evästeitä käyttävien henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle analyysitarkoituksiin käytettävien evästeiden avulla on art. 6 para. 1 lit. a GDPR, jos käyttäjä on antanut tähän suostumuksensa.

c) Tietojen käsittelyn tarkoitus.

Teknisesti välttämättömien evästeiden käytön tarkoituksena on yksinkertaistaa verkkosivustojen käyttöä käyttäjien kannalta. Joitakin verkkosivustomme toimintoja ei voida tarjota ilman evästeiden käyttöä. Näitä varten on välttämätöntä, että selain tunnistetaan myös sivunvaihdon jälkeen.

Tarvitsemme evästeitä seuraavia sovelluksia varten:

 1. Ostoskori
 2. Kieliasetusten tunnistaminen
 3. Hakusanojen tallentaminen

Teknisesti tarvittavien evästeiden avulla kerättyjä käyttäjätietoja ei käytetä käyttäjäprofiilien luomiseen.

Analyysievästeiden avulla parannetaan verkkosivustomme ja sen sisällön laatua. Analyysievästeiden avulla opimme, miten verkkosivustoa käytetään, ja voimme näin jatkuvasti optimoida tarjontaamme.

Nämä tarkoitukset ovat myös oikeutettu etumme henkilötietojen käsittelyssä art. 6 para. 1 lit. f yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

d) Säilytyksen kesto, mahdollisuus vastustaa ja poistaa tiedot.

Evästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneelle ja käyttäjä välittää ne sivustollemme. Siksi sinulla käyttäjänä on myös täysi kontrolli evästeiden käyttöön. Internet-selaimesi asetuksia muuttamalla voit poistaa evästeiden lähettämisen käytöstä tai rajoittaa sitä. Jo tallennetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa. Tämä voidaan tehdä myös automaattisesti. Jos evästeet poistetaan käytöstä verkkosivustollamme, ei ehkä ole enää mahdollista käyttää kaikkia verkkosivuston toimintoja täysimääräisesti.

VII. Uutiskirje

1 Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Verkkosivustollamme on mahdollisuus tilata ilmainen uutiskirje. Uutiskirjeeseen rekisteröitymisen yhteydessä meille välitetään syöttömaskin tiedot (sähköpostiosoite).

Lisäksi rekisteröinnin yhteydessä kerätään seuraavat tiedot:

 1. soittavan tietokoneen IP-osoite
 2. Rekisteröitymisen päivämäärä ja kellonaika.

Rekisteröitymisen yhteydessä pyydetään suostumuksesi tietojen käsittelyyn.

Jos ostat tavaroita verkkosivuillamme ja kirjoita sähköpostiosoitteesi, voit myöhemmin käyttää lähettämään tuotetietoposti. Tällaisessa tapauksessa vain suora mainonta omille samankaltaisille tavaroille tai palveluille lähetetään näiden sähköpostiviestien kautta.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille uutiskirjeiden lähettämiseen liittyvän tietojen käsittelyn yhteydessä. Tietoja käytetään yksinomaan uutiskirjeen lähettämiseen.

2. Tietojen käsittelyn oikeusperusta

Oikeusperuste tietojen käsittelylle sen jälkeen, kun käyttäjä on rekisteröitynyt uutiskirjeeseen, on Art. 6 para. 1 lit. a GDPR, jos käyttäjä on antanut suostumuksensa.

3 Tietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjän sähköpostiosoitteen kerääminen palvelee uutiskirjeen toimittamista.

Muiden henkilötietojen kerääminen rekisteröintiprosessin aikana palvelee palvelujen tai käytetyn sähköpostiosoitteen väärinkäytön estämistä.

4 Säilytyksen kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin. Käyttäjän sähköpostiosoitetta säilytetään siis niin kauan kuin uutiskirjeen tilaus on aktiivinen.

Muut rekisteröintiprosessin aikana kerätyt henkilötiedot poistetaan yleensä seitsemän päivän kuluttua.5. Vastustamismahdollisuus ja peruuttaminen

Käyttäjä voi peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa. Tätä varten jokaisesta uutiskirjeestä löytyy vastaava linkki.

VIII Rekisteröityminen / asiakastili

1 Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Tarjoamme verkkosivustollamme käyttäjille mahdollisuuden rekisteröityä antamalla henkilötietoja. Tiedot syötetään syöttömaskiin, siirretään meille ja tallennetaan. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisteröitymisen yhteydessä kerätään seuraavat tiedot:

Sähköpostiosoite

Rekisteröitymisen yhteydessä tallennetaan myös seuraavat tiedot:

 1. Käyttäjän IP-osoite
 2. Rekisteröinnin päivämäärä ja kellonaika.

Rekisteröitymisprosessin yhteydessä saadaan käyttäjän suostumus näiden tietojen käsittelyyn.


Lisäksi rekisteröinnin jälkeen luotu asiakastili voi sisältää muita tietoja, jotka käyttäjä on joko itse syöttänyt tai jotka johtuvat hänen toiminnastaan verkkosivustolla.

  Osoite (katu, talon numero, postinumero, asuinpaikka, maa).
 1. Sukupuoli, puhelinnumero ja syntymäaika (nämä tiedot kerätään vapaaehtoisesti ja niitä voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin).
 2. Artikkeliluettelo ostoskorissa ja muistilistalla (tuotteet).
 3. Toteutetut tilaukset
 4. Palautusluettelo (RMA-käsittely)
 5. Hyvityspisteet (bonus tehdyistä tilauksista) "Crazy Cash Pointsin" muodossa.
 6. Yleiskuva asiakkaan itsensä lataamista valokuvista, ns. "Actionshots", jotka näyttävät tuotteita asiakkaan vartalolla.
 7. Hankitut kupongit.
 8. Linkitetty tila hänen Facebook-tiliinsä, jotta sivustolle kirjautuminen on helppoa. Verkkosivusto
 9. Tilanne uutiskirjeen tilauksesta ml. tilaus- ja peruutustoiminto.

2. Tietojen käsittelyn oikeusperusta

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on art. 6 para. 1 lit. a GDPR, jos käyttäjä on antanut suostumuksensa.

Jos rekisteröinti palvelee sellaisen sopimuksen täyttämistä, jonka osapuolena käyttäjä on, tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamista, tietojen käsittelyn oikeusperusteena on lisäksi tietosuojasopimuksen artikla. 6 kohta. 1 lit. b GDPR.

3 Tietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjän rekisteröinti on tarpeen käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi (tilaus). Samoin asiakastilille tallennetut tiedot ovat välttämättömiä sopimuksen täyttämiseksi sekä verkkosivuston mukavan ja asianmukaisen käytön mahdollistamiseksi.

4 Säilytyksen kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita sen tarkoituksen saavuttamiseksi, jota varten ne kerättiin.

Tämä koskee tietoja, jotka on kerätty rekisteröintiprosessin aikana sopimuksen täyttämiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, kun tietoja ei enää tarvita sopimuksen toteuttamiseksi. Sopimuskumppanin henkilötiedot saatetaan joutua säilyttämään myös sopimuksen tekemisen jälkeen, jotta sopimusvelvoitteita tai oikeudellisia velvoitteita voidaan noudattaa.

Pyynnöstä voidaan milloin tahansa poistaa osa tai kaikki tiedot/toiminnot/yhteydet jne. asiakastililtä. Oikeus pyytää tallennettuja tietoja, niiden poistamista tai suostumuksen peruuttamista säilyy aina.

5. Mahdollisuus poistaa ja peruuttaa suostumus

Käyttäjänä sinulla on mahdollisuus peruuttaa rekisteröitymisesi milloin tahansa. Voit milloin tahansa muuttaa sinusta tallennettuja tietoja.


Ota tätä varten yhteyttä tämän tietosuojaselosteen kohdassa A. II jakso mainittuun tietosuojayhteyshenkilöön.

Jos tietoja tarvitaan sopimuksen täyttämiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, tietojen ennenaikainen poistaminen on mahdollista vain siltä osin kuin sopimusvelvoitteet tai oikeudelliset velvoitteet eivät estä tietojen poistamista.

IX. Yhteydenottolomake, live-chat, WhatsApp-tuki, sähköpostiyhteys

1 Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Sivustollamme on yhteydenottolomake sekä väliaikainen live-chat-työkalu ja WhatsApp-yhteysnumero, joita voidaan käyttää sähköiseen yhteydenottoon.

Jos käyttäjä käyttää tätä mahdollisuutta ottaa meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta, syöttömaskiin syötetyt tiedot välitetään meille ja tallennetaan. Nämä tiedot ovat:

 1. Käyttäjän IP-osoite
 2. Päivämäärä ja kellonaika
 3. Nimi
 4. Sähköpostiosoite
 5. Viesti

Tietojen käsittelyyn pyydetään suostumus osana lähetysprosessia, ja siinä viitataan tähän tietosuojakäytäntöön.

Kun käytät live-chat-työkalua, henkilökuntamme vastaa asiakkaiden kyselyihin reaaliaikaisesti. Jos käyttäjä käyttää live-chat-vaihtoehtoa, tietoja tallennetaan/välitetään. Nämä tiedot ovat:

 1. Käyttäjän IP-osoite
 2. Päivämäärä ja kellonaika
 3. Nimi
 4. Sähköpostiosoite
 5. Chat-loki sisältäen kaikki lähetetyt viestit.

Kun käytät WhatsApp-yhteysvaihtoehtoa, henkilökuntamme vastaa asiakkaiden kyselyihin reaaliaikaisesti. Jos käyttäjä hyödyntää WhatsApp-keskusteluvaihtoehtoa, tietoja tallennetaan/välitetään. Nämä tiedot ovat: - Tietoja, jotka on tallennettu ja tallennettu sähköpostitse, ja jotka on tallennettu ja tallennettu:

 1. Käyttäjän puhelinnumero
 2. Päiväys ja kellonaika
 3. Nimi
 4. Chat-loki sisältäen kaikki kirjoitetut viestit.

Vaihtoehtoisesti voit ottaa meihin yhteyttä annetun sähköpostiosoitteen kautta. Tässä tapauksessa käyttäjän sähköpostin mukana lähetetyt henkilötiedot tallennetaan.

Tässä yhteydessä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään yksinomaan keskustelun käsittelyyn.

2 Tietojen käsittelyn oikeusperusta

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on Art. 6 para. 1 lit. a GDPR, jos käyttäjä on antanut suostumuksensa.

Sähköpostin lähettämisen yhteydessä toimitettujen tietojen käsittelyn oikeusperusta on Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Jos sähköpostitse tapahtuvan yhteydenoton tarkoituksena on sopimuksen tekeminen, käsittelyn oikeusperusteena on lisäksi tietosuoja-asetuksen 3 artiklan 1 kohta. 6 para. 1 lit. b GDPR. 3.

3 Tietojen käsittelyn tarkoitus

Syöttömaskin henkilötietojen käsittely palvelee meitä ainoastaan yhteydenoton käsittelyä varten. Jos yhteydenotto tapahtuu sähköpostitse, tämä muodostaa myös tarpeellisen oikeutetun edun tietojen käsittelylle.

Muut lähetysprosessin aikana käsiteltävät henkilötiedot palvelevat yhteydenottolomakkeen väärinkäytön estämistä ja tietoteknisten järjestelmiemme turvallisuuden varmistamista.

4 Säilytyksen kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita sen tarkoituksen saavuttamiseksi, jota varten ne kerättiin. Yhteydenottolomakkeen syöttömaskista ja sähköpostitse lähetettyjen henkilötietojen osalta tämä tapahtuu, kun vastaava keskustelu käyttäjän kanssa on päättynyt. Keskustelu on päättynyt, kun olosuhteet osoittavat, että kyseinen asia on lopullisesti selvitetty.

Lähetysprosessin aikana kerätyt ylimääräiset henkilötiedot poistetaan viimeistään seitsemän päivän kuluttua.

5. Mahdollisuus vastustaa ja poistaa

Käyttäjällä on mahdollisuus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Jos käyttäjä ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse, hän voi milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa tallentamista. Tällaisessa tapauksessa keskustelua ei voida jatkaa.

Ota yhteyttä tämän tietosuojaselosteen kohdassa A.II mainittuun tietosuojayhteyshenkilöön.

Kaikki yhteydenoton yhteydessä tallennetut henkilötiedot poistetaan tässä tapauksessa.

X. SSL-salaus

Verkkosivustomme käyttää SSL-salausta, kun se siirtää käyttäjien luottamuksellista tai henkilökohtaista sisältöä. Tämä salaus otetaan käyttöön esimerkiksi maksutapahtumien käsittelyssä ja tiedusteluissa, joita lähetät meille verkkosivustomme kautta. Varmista, että SSL-salaus on aktivoitu sinun puolellasi vastaavia toimintoja varten. Salauksen käyttö on helppo tunnistaa: selaimen rivin näyttö muuttuu "http://" -merkistä "https://" -merkiksi. Kolmannet osapuolet eivät voi lukea SSL-salauksella salattuja tietoja. Lähetä luottamuksellisia tietojasi vain, kun SSL-salaus on aktivoitu, ja ota meihin yhteyttä, jos olet epävarma.

XI. Facebook-liitännäinen

Sivustollamme on sosiaalisen verkoston Facebookin liitännäisiä. Tämän verkon tarjoaja on Facebook Inc., jonka kotipaikka on Yhdysvalloissa, Kalifornia 94025, 1 Hacker Way, Menlo Park. Sivustollamme oleva Facebook-logo tai "Tykkää"-painike tunnistaa Facebook-liitännäiset sinulle. Huomioi myös Facebook-liitännäisten yleiskatsaus osoitteessa http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Kun vierailet verkkosivustollamme, muodostamme suoran yhteyden Facebook-palvelimeen laajennuksen kautta. Olet sitten yhteydessä sinne selaimesi kautta. Tämä antaa Facebookille tiedon siitä, että olet vieraillut verkkosivustollamme IP-osoitteesi avulla. Napsauttamalla Facebookin "Tykkää"-painiketta linkität verkkosivustomme sisällön profiiliisi Facebookissa. Facebookissa sivustollamme vierailu voidaan liittää käyttäjätiliisi. Meillä ei ole tietoa siitä, minkälaista sisältöä Facebookiin välitetään ja miten Facebook käyttää sitä. Lisätietoja tietojen keräämisestä ja käytöstä on Facebookin tietosuojakäytännössä, joka löytyy osoitteesta http://de-de.facebook.com/policy.php. Voit estää vierailusi sivustollamme yhdistämisen Facebook-profiiliisi kirjautumalla ulos Facebook-tililtäsi etukäteen.

XII. Google AdWords

Käytämme verkkosivustollamme Google AdWordsia, Google Inc:n verkkomainontaohjelmaa, joka käyttää myös konversioseurantaa. Tämän työkalun avulla Google AdWords asettaa evästeen tietokoneellesi, kun tulet verkkosivustollemme Googlen mainoksen kautta. Eväste ei ole enää voimassa 30 päivän kuluttua. Se ei palvele henkilökohtaista jäljitettävyyttä. Jos vierailet verkkosivuillamme käyttäjänä ja eväste on edelleen toiminnassa, voimme yhdessä Googlen kanssa tunnistaa, että napsautit vastaavaa mainosta ja sinut ohjattiin verkkosivuillemme. Kullekin Google AdWords -asiakkaalle määritetään oma evästeensä. Evästeet eivät siis ole jäljitettävissä AdWords-asiakkaiden verkkosivustojen kautta. AdWords-asiakkaiden konversiotilastot luodaan konversioevästeiden avulla kerätyistä tiedoista. Asiakkaina saamme näin ollen tietää niiden käyttäjien kokonaismäärän, jotka vastasivat mainokseen ja ohjattiin sen jälkeen verkkosivulle, joka oli merkitty konversioseurantatunnisteella. Emme saa tämän prosessin aikana mitään tietoja, joiden avulla voisimme tunnistaa sinut käyttäjänä henkilökohtaisesti. Jos hylkäät seurantamenettelyn, Googlen konversioseurantaevästeen voi poistaa käytöstä Internet-selaimellasi. Tarvittaessa saat lisätietoja selaimen ohjetoiminnosta. Lisätietoja Googlen tietosuojakäytännöistä on osoitteessa http://www.google.com/policies/privacy/.

XIII Google Analyticsin käyttö

Käytämme verkkosivustollamme Google Inc:n Google Analytics -verkkosanalyysipalvelua, joka käyttää evästeitä. Nämä ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja joiden avulla voidaan analysoida käyttäjäkäyttäytymistäsi verkkosivustollamme. Evästeet tuottavat tietoja, jotka siirretään Googlen palvelimelle. Nämä palvelimet sijaitsevat yleensä Yhdysvalloissa, mutta ne noudattavat Euroopan talousalueen käyttöä koskevia sopimuksia ja lyhentävät IP-osoitteesi ennen sen lähettämistä Yhdysvaltoihin. Vain poikkeustapauksissa IP-osoite lyhennetään vasta sen jälkeen, kun se on siirretty Yhdysvaltoihin. Google arvioi siirrettyjä tietoja ja tarjoaa meille sivuston ylläpitäjille tässä yhteydessä muita palveluja. Määritettyä IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen palveluihin. Voit estää evästeiden tallentumisen tietokoneellesi muuttamalla selaimesi asetuksia. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa näyttö- ja toimintarajoituksia verkkosivustomme käytössä. Selaimen lisäosa estää myös evästeiden tuottamien tietojen keräämisen ja käytön. Voit ladata sen seuraavasta linkistä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Lue lisää Googlen ja Google Analyticsin tietosuojaehdoista osoitteessa: http://www.google.com/analytics/terms/ tai osoitteessa https://www.google.com/policies/.

XIV. Google Analyticsin uudelleenmarkkinointi

Käytämme sivustollamme Google Inc:n uudelleenmarkkinointitoimintoa. Tämän toiminnon avulla teemme yhteistyötä Googlen kanssa esittääksemme kävijöillemme räätälöityjä ja kiinnostuksen kohteisiin perustuvia mainoksia. Tätä varten tietokoneellesi asetetaan evästeitä. Nämä ovat tekstitiedostoja, jotka tunnistavat käyttäjät, kun he kutsuvat sivuja, ja mahdollistavat siten kiinnostuksen perusteella tapahtuvan mainonnan koko Googlen verkostossa. Google kiistää henkilötietojen keräämisen tässä yhteydessä, eikä se omien tietojensa mukaan luo yhteyksiä muihin Googlen palveluihin. Voit estää Googlen uudelleenmarkkinointitoiminnon tekemällä asianmukaiset asetukset osoitteessa http://www.google.com/settings/ads. Lisäksi evästeiden käytön voi poistaa käytöstä osoitteessa http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp tai muuttamalla selaimen asetuksia. Käytä tarvittaessa sen ohjetoimintoa. Lisätietoja Googlen uudelleenmarkkinoinnista ja Googlen yleisestä tietosuojaselosteesta on osoitteessa http://www.google.com/privacy/ads/.

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus kohdissa X-XIII

Käytämme verkkosivustollamme kohdissa X-XIII kuvattuja työkaluja ja yhteyksiä palveluntarjoajiin, jotka muun muassa asettavat evästeitä käyttäjän tietokoneelle (evästeet, ks. edellä). Jos verkkosivustomme yksittäisiä sivuja kutsutaan, seuraavat tiedot tallennetaan:

 1. Käytetty verkkosivusto.
 2. Sivusto, jolta käyttäjä on siirtynyt sivustolle (referrer).
 3. Alisivut, joita kutsutaan kutsutulta verkkosivustolta.
 4. Sivustolla vietetyn ajan pituus.
 5. Tiheys, jolla verkkosivua käytetään.

Ohjelmisto toimii yksinomaan verkkosivustomme palvelimilla. Käyttäjien henkilötiedot tallennetaan vain sinne. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

2 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta

Käyttäjien henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

3 Tietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjien henkilötietojen käsittelyn avulla voimme analysoida käyttäjiemme surffauskäyttäytymistä. Arvioimalla saatuja tietoja voimme koota tietoja verkkosivustomme yksittäisten osien käytöstä. Tämä auttaa meitä jatkuvasti parantamaan verkkosivustoamme ja sen käyttäjäystävällisyyttä. Nämä tarkoitukset ovat myös oikeutettu etumme tietojen käsittelyssä art. 6 Para. 1 lit. f yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. IP-osoitteen anonymisoinnilla otetaan asianmukaisesti huomioon käyttäjien etu henkilötietojensa suojaamisessa.

4 Säilytyksen kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita tallennustarkoituksiimme.

5. Mahdollisuus vastustaa ja poistaa tiedot

Evästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneelle ja käyttäjä välittää ne sivustollemme. Siksi sinulla käyttäjänä on myös täysi kontrolli evästeiden käyttöön. Internet-selaimesi asetuksia muuttamalla voit poistaa evästeiden lähettämisen käytöstä tai rajoittaa sitä. Jo tallennetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa. Tämä voidaan tehdä myös automaattisesti. Jos evästeet poistetaan käytöstä verkkosivustollamme, ei ehkä ole enää mahdollista käyttää kaikkia verkkosivuston toimintoja täysimääräisesti.

XV. Rekisteröidyn oikeudet

Jos joitakin sinulle kuuluvia henkilötietojasi käsitellään, olet tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu rekisteröity ja sinulla on seuraavat oikeudet rekisterinpitäjään nähden:

1. Oikeus saada tietoja

Voit pyytää rekisterinpitäjältä vahvistusta siitä, käsittelemmekö me sinua koskevia henkilötietoja.

Jos tällaista käsittelyä tapahtuu, voit pyytää rekisterinpitäjältä tietoja seuraavista asioista:

 1. tarkoituksista, joita varten henkilötietoja käsitellään;
 2. käsiteltävien henkilötietojen luokat;
 3. vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille sinua koskevia henkilötietoja on luovutettu tai tullaan luovuttamaan;
 4. sinua koskevien henkilötietojen säilytyksen suunniteltu kesto tai, jos tästä ei ole mahdollista antaa tarkkoja tietoja, perusteet säilytysajan määrittämiseksi;
 5. oikeutta oikaista tai poistaa sinua koskevat henkilötiedot, oikeutta rajoittaa rekisterinpitäjän suorittamaa käsittelyä tai oikeutta vastustaa tällaista käsittelyä;
 6. valitusoikeuden olemassaolo valvontaviranomaiselle;
 7. mahdolliset saatavilla olevat tiedot tietojen alkuperästä, jos henkilötietoja ei ole kerätty rekisteröidyltä itseltään;
 8. automaattisen päätöksenteon olemassaolo, mukaan lukien tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 ja 4 kohdan mukainen profilointi, ja ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot kyseisestä logiikasta sekä tällaisen käsittelyn laajuudesta ja aiotuista vaikutuksista rekisteröityyn.

Sinulla on oikeus pyytää tietoja siitä, siirretäänkö sinua koskevia henkilötietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle. Tässä yhteydessä voit pyytää saada tietoja GDPR:n 46 artiklan mukaisista asianmukaisista suojatoimista siirron yhteydessä.

2. Oikaisuoikeus

Sinulla on rekisterinpitäjään nähden oikeus oikaisuun ja/tai täydennykseen, jos sinua koskevat käsitellyt henkilötiedot ovat epätarkkoja tai puutteellisia. Rekisterinpitäjän on tehtävä oikaisu ilman aiheetonta viivytystä.

3. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Voit pyytää sinua koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista seuraavin edellytyksin:

 1. jos kiistät itseäsi koskevien henkilötietojen paikkansapitävyyden niin kauan, että rekisterinpitäjä voi tarkistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden;
 2. käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja pyydät sen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista;
 3. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisten vaateiden laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen; tai
 4. jos olet vastustanut käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti eikä vielä ole päätetty, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet sinun perusteesi.

Jos sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä on rajoitettu, näitä tietoja voidaan käsitellä, varastointia lukuun ottamatta, ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisten vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojelemiseksi tai unionin tai jäsenvaltion huomattavan yleisen edun vuoksi.

Jos käsittelyn rajoittamista on rajoitettu edellä mainittujen ehtojen mukaisesti, rekisterinpitäjä ilmoittaa sinulle ennen rajoituksen poistamista.

4. Oikeus tietojen poistamiseen

a) Poistamisvelvollisuus

Voit pyytää rekisterinpitäjää poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjä on velvollinen poistamaan tällaiset tiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos jokin seuraavista syistä on olemassa:

 1. Teitä koskevat henkilötiedot eivät ole enää tarpeen niitä tarkoituksia varten, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.
 2. Voit peruuttaa suostumuksesi, johon käsittely perustui art. 6(1)(a) tai Art. 9(2)(a) GDPR:n perusteella, eikä käsittelylle ole muuta oikeusperustaa.
 3. Vastustat käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti eikä käsittelylle ole ylivoimaisia laillisia perusteita, tai vastustat käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
 4. Teitä koskevia henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 5. Teitä koskevien henkilötietojen poistaminen on tarpeen rekisterinpitäjään kohdistuvan unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisen oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi.
 6. Teitä koskevat henkilötiedot on kerätty yleisen tietosuoja-asetuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti tarjottujen tietoyhteiskunnan palvelujen yhteydessä.

b) Tiedot kolmansille osapuolille

Jos rekisterinpitäjä on julkistanut sinua koskevat henkilötiedot ja on velvollinen poistamaan ne yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 1 kohdan nojalla, sen on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet, mukaan lukien tekniset toimenpiteet, ottaen huomioon käytettävissä oleva tekniikka ja toteutuskustannukset, ilmoittaakseen henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että sinä rekisteröitynä olet pyytänyt niitä poistamaan kaikki linkit kyseisiin henkilötietoihin tai niiden kopiot tai jäljennökset.

c) Poikkeukset

Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole, jos käsittely on välttämätöntä.

 1. oikeuttaan sananvapauteen ja tiedonsaannin vapauteen käyttääkseen;
 2. sellaisen oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi, joka edellyttää käsittelyä rekisterinpitäjään sovellettavan unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, tai yleisen edun vuoksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi suoritettavan tehtävän suorittamiseksi;
 3. yleisen edun vuoksi kansanterveyden alalla yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan h ja i alakohdan ja 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti;
 4. yleisen edun mukaisiin arkistointitarkoituksiin, tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin tai yleisen tietosuoja-asetuksen 89 artiklan 1 kohdan mukaisiin tilastollisiin tarkoituksiin, sikäli kuin a kohdassa tarkoitettu oikeus todennäköisesti tekee mahdottomaksi tai vakavasti haittaa tällaisen käsittelyn tarkoituksen saavuttamista; tai
 5. oikeudellisten vaatimusten esittämistä, esittämistä tai puolustamista varten.

5. Oikeus saada tietoja

Jos olet vedonnut rekisterinpitäjään nähden oikeuteen oikaista, poistaa tai rajoittaa käsittelyä, rekisterinpitäjä on velvollinen ilmoittamaan kaikille vastaanottajille, joille sinua koskevia henkilötietoja on luovutettu, tästä tietojen oikaisemisesta tai poistamisesta tai käsittelyn rajoittamisesta, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuuttomia ponnistuksia.

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto näistä vastaanottajista.

6. Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Sinulla on myös oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, edellyttäen, että

(1) käsittely perustuu suostumukseen artikla. 6 kappaleen 1 kohtaan perustuvaan suostumukseen. 1 lit. a yleisen tietosuoja-asetuksen tai yleisen tietosuoja-asetuksen art. 9 §:n 2 momentin a kohdan mukaisesti tai tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti. 6 para. 1 kohdan b alakohtaan ja

(2) käsittely suoritetaan automatisoitujen menettelyjen avulla.

Tätä oikeutta käyttäessäsi sinulla on myös oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista. Tämä ei saa vaikuttaa muiden henkilöiden vapauksiin ja oikeuksiin.

Tietojen siirrettävyyttä koskevaa oikeutta ei sovelleta henkilötietojen käsittelyyn, joka on tarpeen yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

7. Oikeus vastustaa

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa erityiseen tilanteeseesi liittyvin perustein sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka suoritetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohdan perusteella; tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

Rekisterinpitäjä ei enää käsittele sinua koskevia henkilötietoja, ellei se voi osoittaa, että käsittelylle on pakottavia perusteltuja syitä, jotka syrjäyttävät etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai ellei käsittelyä käytetä oikeudellisten vaateiden esittämiseen, toteuttamiseen tai puolustamiseen.

Jos sinua koskevia henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten; tämä koskee myös profilointia siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Jos vastustat käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, sinua koskevia henkilötietoja ei enää käsitellä näihin tarkoituksiin.

Sinulla on mahdollisuus käyttää vastustamisoikeuttasi tietoyhteiskunnan palveluiden käytön yhteydessä direktiivin 2002/58/EY säännöksistä poiketen automatisoitujen menettelyjen avulla teknisten eritelmien avulla.

8. Oikeus peruuttaa tietosuojalainsäädännön mukainen suostumusilmoitus

Sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa tietosuojalainsäädännön mukainen suostumusilmoituksesi. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella suostumuksen peruuttamiseen asti suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

9 Automatisoitu päätöksenteko yksittäistapauksissa, mukaan lukien profilointi

Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu yksinomaan automaattiseen käsittelyyn - mukaan lukien profilointi - ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi. Tätä ei sovelleta, jos päätös

(1) on tarpeen sinun ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten,

(2) on sallittu rekisterinpitäjään sovellettavien unionin tai jäsenvaltioiden säännösten perusteella, ja nämä säännökset sisältävät asianmukaiset toimenpiteet oikeuksiesi ja vapauksiesi sekä oikeutettujen etujesi turvaamiseksi; tai

(3) tehdään nimenomaisella suostumuksellasi.

Nämä päätökset eivät kuitenkaan saa perustua tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisiin erityisiin henkilötietoryhmiin, paitsi jos tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a tai g alakohtaa sovelletaan ja asianmukaiset toimenpiteet on toteutettu oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujesi suojaamiseksi.

Edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa rekisterinpitäjän on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujesi turvaamiseksi, mukaan lukien ainakin oikeus saada rekisterinpitäjän puolelta henkilö, joka puuttuu asiaan, ilmaista näkemyksensä ja riitauttaa päätös.

10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa asut, työskentelet tai jossa väitetty rikkominen tapahtuu, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan yleistä tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia tai oikeudellisia muutoksenhakukeinoja.

Valvontaviranomaisen, jolle kantelu on tehty, on ilmoitettava kantelijalle kantelun tilanteesta ja tuloksesta, mukaan lukien mahdollisuudesta hakea oikeussuojaa yleisen tietosuoja-asetuksen 78 artiklan nojalla.

XVI. Kumppanuusohjelmat: Firstlead GmbH / ADCELL, Commission Junction LLC, TradeTracker Euratechnologies & Kwanko.

Tämä verkkosivusto käyttää edellä mainittujen kumppaniohjelmien seurantaevästejä. Heti kun kävijä napsauttaa kumppanilinkkiä sisältävää mainosta, eväste asetetaan. Kumppanuusohjelmat käyttävät evästeitä tilausten alkuperän seuraamiseen. Lisäksi kumppaniohjelmat käyttävät niin sanottuja seurantapikseliä. Niiden avulla voidaan arvioida esimerkiksi sivujen kävijäliikennettä koskevia tietoja. Evästeiden ja seurantapikseleiden tuottamat tiedot tämän verkkosivuston käytöstä (mukaan lukien IP-osoite) ja mainosmuotojen toimittamisesta siirretään kumppaniohjelmien palvelimelle ja tallennetaan sinne. Kumppanuusohjelmat voivat muun muassa tunnistaa, että tällä verkkosivustolla olevaa kumppanilinkkiä on klikattu. Kumppanuusohjelmat voivat tietyissä olosuhteissa luovuttaa näitä (anonymisoituja) tietoja sopimuskumppaneille, mutta IP-osoitteen kaltaisia tietoja ei yhdistetä muihin tallennettuihin tietoihin.