Crazy Factory GmbH
Quaderstrasse 18
CH-7000 Chur
Švicarska (Switzerland)

– u daljnjem tekstu Crazy Factory –

1. Opće odredbe/primjenjivost

Ovi Opći uvjeti poslovanja osnova su za sve usluge i isporuke robe Crazy Factoryja. Za različita i/ili dodatna rješenja potrebna je pismena suglasnost Crazy Factoryja. Dostatna je suglasnost poslana e-poštom.

2. Ponuda

Sve ponude tvrtke Crazy Factory na web-stranici www.crazy-factory.com nisu obvezujuće i potrebno ih je potvrditi. Moguća su manja odstupanja ili tehničke promjene u odnosu na slike ili opise naših proizvoda. Ugovor se sklapa po završetku postupka naručivanja na web-stranici tvrtke Crazy Factory i kada Crazy Factory potvrdi narudžbu e-poštom ili ispuni narudžbu.

3. Cijene i uvjeti plaćanja

Primjenjuju se cijene istaknute na web-stranici Crazy Factoryja u trenutku slanja narudžbe. Sve su naznačene cijene konačne cijene u valuti koju je kupac odabrao, pod uvjetom da nema očitih pogrešaka u formiranju cijene. Troškovi pakiranja i dostave te sve propisane naknade u državi odredišta dodatno se naplaćuju.

Crazy Factory prihvaća sve oblike plaćanja ponuđene na web-stranici u postupku naručivanja. Kupac će samostalno odabrati željeni oblik plaćanja. Sve dodatne troškove nastale zbog odabranog oblika plaćanja (npr. naknade za plaćanje pouzećem) dodatno će se naplatiti u iznosu navedenom na web-stranici.
Izravnavanje međusobnih potraživanja moguće je isključivo uz pismenu suglasnost tvrtke Crazy Factory.

Mogućnost plaćanja uslugom PayPal u skladu je s općim uvjetima tvrtke PayPal (Europe) S.a.r.l. & Cie, S.C.A.

4. Troškovi dostave i pakiranja

Dostavu robe kupcu vrši pružatelj usluga treće strane naznačen tijekom postupka naručivanja (usluga dostave). Kupac će samostalno odabrati željeni način dostave. Naručitelj će o troškovima pakiranja i dostave biti obaviješten u košarici prije pokretanja postupka naručivanja. Roba na lageru bit će poslana u roku od dva radna dana od primitka narudžbe.

U rijetkim slučajevima kada robe nema na lageru, izrada može potrajati najviše dva tjedna. Crazy Factory ovisi o pravovremenoj isporuci robe od vlastitih dobavljača te o tome ovisi mogućnost dostave robe kupcu. Ako dostava nije uspješna, Crazy Factory može raskinuti ugovor, o čemu će odmah obavijestiti kupca. Sva će se uplaćena sredstva odmah refundirati kupcu. U slučaju kašnjenja dužeg od tri tjedna, kupac ima pravo raskinuti ugovor o čemu je dužan poslati pismenu obavijest. Međutim, nema pravo ni na kakve daljnje naknade.

Djelomična je dostava dopuštena, osim ako nas kupac u pismenom obliku obavijesti da nije zainteresiran za djelomičnu dostavu ili mu/joj takva dostava ne odgovara iz opravdanih razloga. U takvim se slučajevima troškovi prijevoza i pakiranja naplaćuju samo jednom.

5. Napomene o pravu na razmjenu i povrat robe (pravo na opoziv)

Sve se artikle kupljene u trgovini Crazy Factory može vratiti bez obrazloženja u roku od dva tjedna od njihova primitka. Rok za povrat računa se od dana primitka robe. Da bi ispoštovao vremenski rok, dovoljno je robu za povrat poslati na vrijeme (potvrda je poštanski žig mjesta otpreme).

Pravo povrata robe ne vrijedi za posebne narudžbe robe koja se izrađuje po narudžbi. Uplate ugovornog partnera vraćaju se bankovnom doznakom na račun koji kupac odredi u roku od 10 radnih dana nakon primitka vraćene robe. Roba za povrat šalje se na sljedeću poslovnu adresu: Jetpac Logistics GmbH, Am Heiderhof 2, 40880 Ratingen, Njemačka.

Rizik i troškove povrata robe snosi kupac. Poštarina za pošiljku mora biti plaćena u cijelosti, a pošiljka mora biti u skladu s zakonskim uvoznim propisima. Ako Crazy Factory bude morao snositi dodatne troškove zbog nedovoljno plaćene poštarine za povrat robe ili uvoznih pristojbi, umanjit će vrijednost vraćenih artikala za taj iznos.

Crazy Factory zadržava pravo zahtijevati naknadu za oštećenu robu. Ako je kupac odgovoran za oštećenje, uništenje ili druge vrste propadanja robe, dužan je platiti nadoknadu za smanjenu vrijednost robe.

Robu za povrat potrebno je poslati u originalnom pakiranju. Ako to nije moguće, kupac mora osigurati pakiranje koje će pružiti odgovarajuću zaštitu od oštećenja. Kupac će biti odgovoran za sva oštećenja robe koja se mogu pripisati neodgovarajućem pakiranju.

Potrebno je odmah, a najkasnije 14 kalendarskih dana od datuma primitka robe, pismenim putem obavijestiti Crazy Factory o bilo kakvim očitim nedostacima (posebno oštećenjima, pogrešnoj isporuci ili količinskim odstupanjima), oštećenjima u prijevozu ili drugim nedostacima. Dostatno je slanje obavijesti e-poštom na adresu info@crazy-factory.com. Teret dokazivanja da je obavijest uspješno dostavljena leži na kupcu.

6. Prijenos rizika

Rizik za dostavu robe preuzima kupac. Rizik prelazi na kupca kada se roba preda prijevozničkoj tvrtki. To vrijedi i ako Crazy Factory podmiruje troškove prijevoza. Kupac mora podnijeti pritužbe u vezi s oštećenjem u prijevozu (npr. oštećena ambalaža po primitku robe) izravno prijevozničkoj tvrtki u za to propisanim rokovima. Kupac je dužan platiti sve poreze, carine i slične naknade nastale prilikom kupnje iz inozemstva.

7. Jamstvo

Crazy Factory jamči da na kupljenoj robi nema oštećenja na materijalu i grešaka nastalih u proizvodnji te da svojstva kupljene robe odgovaraju sporazumno prihvaćenim svojstvima u trenutku kada se rizik prenosi. Primjenjuje se zakonsko jamstvo u trajanju od dvije godine od datuma isporuke robe kupcu. Jamstvo ne pokriva normalno trošenje i habanje uslijed korištenja ili drugog uobičajenog trošenja.

Potraživanja naknade od strane kupaca zbog, primjerice, prestanka rada, grešaka nastalih po sklapanju ugovora, kršenja sekundarnih obveza, posljedične štete zbog nedostataka, oštećenja nastalih uslijed nedopustivih radnji ili iz druge pravne osnove ne priznaju se. Međutim, Crazy Factory snosi odgovornost uslijed nedostatka zajamčenog svojstva i za svako namjerno kršenje ugovora ili krajnju nepažnju. Ova odredba ne utječe na zahtjeve iz njemačkog Zakona o odgovornosti za proizvod (Produkthaftungsgesetz).

Ako se otkriju nedostaci za koje je odgovoran Crazy Factory i ako je, u slučaju zamjene robe, isporučena zamjenska roba neispravna, kupac ima pravo na raskid ugovora ili traženje sniženja cijene. Crazy Factory ne preuzima odgovornost za neprekidnu i neprekinutu raspoloživost web-stranice www.crazy-factory.com ni tehničke ili elektroničke pogreške u online ponudi.

8. Zadržavanje vlasništva

Sve su isporuke podložne zadržavanju vlasništva. Isporučena roba ostaje u vlasništvu tvrtke Crazy Factory dok se kupoprodajna cijena ne plati u cijelosti.

9. Prijenos akcijskih fotografija

Akcijske fotografije su fotografije na kojima je prikazan kupac s kupljenim artiklom. Ove fotografije služe kao bolji prikaz proizvoda ostalim kupcima. Prema zakonima o autorskim pravima, akcijske fotografije moraju biti vlasništvo kupca koji ih prenosi. Na fotografijama može biti samo kupac s proizvodom Crazy Factoryja, a same fotografije ne smiju kršiti zakon o autorskim pravima ni osobna prava drugih osoba. Prijenosom akcijske fotografije kupac daje Crazy Factoryju dopuštenje za uporabu fotografije u web-trgovini i u druge povezane svrhe marketinške prirode. Fotografija će biti objavljena na stranici dotičnog proizvoda, a vidjet će ju svi posjetitelji web-stranice Crazy Factoryja. Kupac je obaviješten da su vrste fotografija opisane u nastavku nedopustive: fotografije koje prikazuju genitalije; fotografije na kojima nije ispravno prikazan dotični artikl; fotografije loše kvalitete (mutne i sl.); fotografije bilo kakvog drugog sadržaja koji bi Crazy Factory mogao smatrati neprikladnim. Odluka o objavljivanju prenesene fotografije leži isključivo na Crazy Factoryju. Uređivanje ili brisanje akcijske fotografije, nažalost, nije moguće zbog administrativnih razloga.

10. Crazy gotovinski bodovi

Crazy gotovinski bodovi su naplativi bodovi koji se mogu uporabiti samo u web-trgovini www.crazy-factory.com. Svaka jedinica (Crazy gotovinski bod) odgovara vrijednosti jednog eurocenta (čak i ako je odabrana druga valuta) i može se iskoristiti za kupovinu. Kupci mogu zaraditi Crazy gotovinske bodove kupovinom proizvoda, promotivnim ponudama i drugim aktivnostima (npr. čitanjem biltena). Bodovi će se automatski doznačiti kada ih se zaradi kupnjom, a može ih se dobiti i u kodovima koji se mogu iskoristiti na računu kupca. Ta je mogućnost dostupna ovdje: „Moji Crazy gotovinski bodovi i vaučeri; Pregled Crazy gotovinskih bodova; Iskoristi vaučer s Crazy gotovinskim bodovima”. Svi će sakupljeni Crazy gotovinski bodovi biti prikazani ondje prema datumu primitka. Sakupljeni se bodovi mogu potrošiti tijekom postupka narudžbe u košarici u odjeljku „Iskoristi Crazy gotovinske bodove”, čime će se ukupan novčani iznos za naplatu umanjiti. Crazy gotovinske bodove nije moguće zamijeniti za gotovinu. Crazy gotovinski bodovi vrijede ograničeno vremensko razdoblje, odnosno 6 mjeseci od datuma odobrenja, nakon čega će nepovratno isteći.

11. Pohrana podataka/zaštita podataka

Imajte na umu da se podaci potrebni za obradu transakcije obrađuju i pohranjuju pomoću računalnog sustava. Svi osobni podaci prikupljeni od kupca smatrat će se tajnima. Potrebni podaci koristit će se isključivo za obradu narudžbe (plaćanje, dostava), a mogu ih koristiti i treće osobe. Informacije o Vašim podacima koje smo pohranili možete dobiti bilo kada bez naknade. Informacije možete zatražiti slanjem e-pošte na adresu info@crazy-factory.com. Iz razloga koji se odnose na zaštitu podataka, odgovor na e-poruku može se poslati samo na adrese e-pošte koje je Crazy Factory spremio.

Više informacija, uključujući otkrivanje, brisanje ili povlačenje odobrenja, potražite u našim pravilima o privatnosti.

12. Minimalna dob za upotrebu

Najmanja dopuštena dob za uporabu usluga Crazy Factoryja je navršenih 16 godina. (Ili pravno važeća dobna granica na Vašoj lokaciji bez potrebe za slanjem zasebnog pristanka roditelja.)

To se izričito odnosi na izradu korisničkog računa (registraciju) i slanje narudžbi. U slučaju da po dobi još ne spadate u skupinu osoba kojima je dopušteno upotrebljavati naše usluge, potrebno je pribaviti pristanak roditelja ili zakonskog skrbnika. Za otvaranje računa za maloljetnike i predočenje suglasnosti roditelja obratite se našoj korisničkoj službi na e-adresu info@crazy-factory.com.

13. Mjesto nadležnosti

Mjesto nadležnosti za sve sporove koji se odnose na transakcije isporuke utvrđuje se prema sjedištu društva Crazy Factory. Stoga se utvrđuje nadležnost redovnih sudova u gradu CH-7000 Chur. Stranke su suglasne da svi pravni odnosi koji proizlaze iz ovog ugovornog odnosa podliježu švicarskom zakonu, isključujući sukobe zakonskih propisa i međunarodnih ugovora.

14. Impressum

Crazy Factory GmbH
Quaderstrasse 18
CH-7000 Chur
Švicarska (Switzerland)
E-pošta: info@crazy-factory.com

15. Dodatna odredba

Ako su pojedine odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja neosnovane ili nedjelotvorne, to neće utjecati na djelotvornost ostalih ovdje naznačenih odredbi. Sve neosnovane ili nedjelotvorne odredbe zamjenjuju se zakonskim odredbama.

Primjenjuje se od lipnja 2016. godine. Zadržavamo pravo na izmjene.

Povreda prava intelektualnog vlasništva:

Ako smatrate da kršenje jednog od Vaših prava proizlazi iz web-stranice www.crazy-factory.com, odmah nas o tome obavijestite e-poštom na adresu info@crazy-factory.com da bismo mogli brzo korektivno djelovati. Imajte na umu da je za angažiranje odvjetnika potrebno mnogo vremena i novaca, a sve troškove i rizik snosi kupac.

Trudimo se u potpunosti ispunjavati sve zakonske odredbe, propise i obveze o objavljivanju.