Wij zien jullie veiligheid als onze plicht. Dus als jullie bij Crazy Factory winkelen, kunnen jullie er op vertrouwen dat wij jullie gegevens afschermen voor derden. Wij bewaren jullie gegevens alleen voor de afronding van jullie bestellingen.

Alle klantgegevens worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen. Jullie persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen tussen Crazy Factory en jullie als klant, en niet langer dan noodzakelijk in verbinding met jouw persoon bewaard. Wij geven dan ook geen persoonsgebonden gegevens, inclusief je contactgegevens en emailadres, door aan derden. De enige uitzondering hierop zijn onze servicepartners, die de overdracht van gegevens voor de afronding van de bestelling nodig hebben. In deze gevallen beperken wij de omvang van de overgedragen gegevens natuurlijk tot het uiterste minimum.

Jullie hebben te allen tijde recht op inzage van jullie gegevens, alsmede het recht deze gegevens te verbeteren, blokkeren of te verwijderen. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice, per e-mail met (info.nl@crazy-factory.com) of per post (Crazy Factory GmbH, Quaderstrasse 18, CH-7000 Chur, Schweiz).

Gegevensbescherming bij het gebruik van aanvullende diensten

Als jullie gebruik maken van aanvullende diensten, zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief of andere informatiediensten, geven jullie bij de registrering toestemming voor het gebruik van jullie gegevens voor interne marktonderzoeks- en marketingdoeleinden. Als jullie geen gebruik meer willen maken van deze diensten kunnen jullie dit met het daarvoor bedoelde vakje in jullie account uitschakelen, waarna jullie gegevens uit de lijst verwijderd worden.

Gegevensbescherming bij het versturen van de nieuwsbrief 

Als jullie je op de nieuwsbrief abonneren, slaan wij jullie e-mailadres op. Voor de nieuwsbrief kunnen jullie je natuurlijk te allen tijde afmelden. Daarvoor maken jullie gewoon gebruik van de link onderaan de nieuwsbrief. Of jullie schrijven ons een berichtje per e-mail, en wij halen jullie zelf uit de mailinglijst.

Gegevensbescherming bij het aanmaken van een klantenaccount 

Voor een aankoop bij Crazy Factory maken jullie een met wachtwoord beschermd account aan (registratie en toewijzing van een klantnummer). De hier ingevulde gegevens worden automatisch bij elke bestelling in het bestelformulier ingevuld, zodat jullie het niet elke keer opnieuw hoeven in te vullen. Natuurlijk hebben jullie altijd de mogelijkheid jullie account te verwijderen. Daarvoor sturen jullie ons per mail aan info.nl@crazy-factory.com of per post aan Crazy Factory GmbH, Quaderstrasse 18, 7002 Chur, Schweiz.

Gegevensbescherming bij het aanmaken van een account (cookies) 

De Crazy Factory-shop maakt gebruik van cookies voor een soepele functionaliteit van de winkelwagen voor het vergemakkelijken van het winkelen.

De volgende gegevens worden bij elke aanvraag opgeslagen:

  • Naam van het opgevraagde bestand
  • Datum en tijd van de aanvraag
  • Hoeveelheid overgedragen gegevens
  • Melding of de aanvraag geslaagd is
  • Beschrijving van de gebruikte browser
  • Het gebruikte besturingssysteem

Er worden geen IP-adressen opgeslagen of persoonsgebonden gebruikersprofielen aangemaakt. De opgeslagen gegevens worden alleen voor de optimalisering van de shop en het productaanbod gebruikt.