Privacybeleid volgens de GDPR

Voorwoord


Uw vertrouwen verplicht ons tot de grootst mogelijke veiligheid. Wanneer u winkelt bij Crazy Factory, kunt u er zeker van zijn dat al uw gegevens beschermd zijn tegen toegang door derden. Wij nemen gegevensbescherming in ons bedrijf zeer serieus en zijn altijd beschikbaar voor vragen, suggesties en verzoeken. Hieronder leggen wij u natuurlijk ook al uw rechten als klant uit op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Wij doen altijd ons uiterste best om aan alle wettelijke voorschriften te voldoen en staan daarom altijd voor u klaar als er vragen of onduidelijkheden zijn op het gebied van gegevensbescherming en persoonsgegevens.

I. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetten van de lidstaten op het gebied van gegevensbescherming alsmede andere verordeningen inzake gegevensbescherming is:
Crazy Factory GmbH
Quaderstr. 18
7000 Chur
Zwitserland
E-mail: info@crazy-factory.com
Website: www.crazy-factory.com

II. Naam en adres van de contactpersoon op het gebied van gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking is:
Jan Urban
Crazy Factory Germany GmbH
Wanheimer Str. 66
40468 Düsseldorf
Duitsland
E-mail: datenschutz@crazy-factory.com

III Algemene informatie over de gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van onze gebruikers principieel alleen in zoverre dit voor het ter beschikking stellen van een functionele website, de afwikkeling van bestellingen, evenals onze inhoud en diensten noodzakelijk is. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt regelmatig alleen plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin het om feitelijke redenen niet mogelijk is om vooraf toestemming te verkrijgen en de verwerking van de gegevens is toegestaan door wettelijke voorschriften. (Art. 6 GDPR Rechtmatigheid van de verwerking).

2. rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor verwerkingen van persoonsgegevens, is Art. 6(1)(a) EU General Data Protection Regulation (GDPR) als rechtsgrondslag dienen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, dient Art. 6 (1) (b) GDPR als rechtsgrondslag dienen. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf onderworpen is, dient Art. 6 (1) c GDPR als rechtsgrondslag dienen.

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient Art. 6 (1) (d) GDPR als rechtsgrondslag dienen.

Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde en de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, Art. 6 (1) lit. f GDPR dient als rechtsgrondslag voor de verwerking.

3 Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is. Verdergaande opslag is mogelijk, wanneer dit door de Europese of nationale wetgever (Zwitsers recht) in verordeningen, wetten of andere regelingen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen, is bepaald. Gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een door de voornoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij het voor het sluiten of de nakoming van een overeenkomst noodzakelijk is dat de gegevens verder worden opgeslagen.

IV. Beschikbaarstelling van de website, aanmaken van logbestanden

1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt opgeroepen, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang verkrijgt.

De volgende gegevens worden verzameld:

 1. Informatie over het browsertype en de gebruikte versie.
 2. Het besturingssysteem van de gebruiker
 3. De internetprovider van de gebruiker
 4. Het IP-adres van de gebruiker
 5. Datum en tijd van toegang
 6. De websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang heeft tot onze website.
 7. Websites die via onze website door het systeem van de gebruiker worden benaderd

Ook deze gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

3 Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Voor dit doel moet het IP-adres van de gebruiker opgeslagen blijven voor de duur van de sessie.

De opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te garanderen. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Deze doeleinden zijn ook ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking, volgens Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR.

4 Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd.

In het geval van opslag van gegevens in logbestanden is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Opslag na deze periode is mogelijk; in dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers echter gewist of geanonimiseerd, zodat het niet meer mogelijk is om ze met de verbindende client te vergelijken.

5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de website. Bijgevolg is er voor de gebruiker geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

V. Orderverwerking, betaling

1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens wanneer een bestelling via onze website wordt afgerond, verzamelt ons systeem gegevens en informatie van het computersysteem van de toegang verkrijgende computer.

De volgende gegevens worden in dit proces verzameld:

 1. Informatie over het gebruikte browsertype en -versie.
 2. Het besturingssysteem van de gebruiker
 3. De internetprovider van de gebruiker
 4. Het IP-adres van de gebruiker
 5. De datum en tijd van de toegang
 6. Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang heeft gehad tot onze internetsite
 7. Websites die via onze website door het systeem van de gebruiker zijn bezocht

Deze gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

De volgende gegevens worden ook verzameld in het kader van de orderverwerking. De invoer gebeurt door de klant zelf in een invoermasker:

 1. Voor- en achternaam Geslacht, telefoonnummer, en geboortedatum, indien van toepassing. Deze informatie wordt op vrijwillige basis verzameld en kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden.
 2. Artikellijst in het winkelmandje (producten) geselecteerd voor aankoop.
 3. Indien van toepassing, bankgegevens (gecodeerd), creditcardgegevens (gecodeerd),
 4. E-mailadres - Alleen voor het doel van algemene orderverwerking/contact door Crazy Factory, of contact door haar contractuele partners op het gebied van logistiek (post- en koeriersbedrijven), federale kantoren/autoriteiten (bijv. douane kennisgevingen) en andere organisaties/bedrijven die direct betrokken zijn bij de vervulling van de order. Mocht het nodig zijn deze informatie door te geven, dan zal dit alleen gebeuren voor een specifiek doel en alleen worden gebruikt om de bestelling uit te voeren. Op geen enkel moment zal het e-mailadres worden doorgegeven voor reclame, marketing, marktonderzoek, enz. Informatie, verwijdering, correctie is te allen tijde mogelijk!

2. Betalingen via Klarna partnersystemen

Om u de betaalmogelijkheden van Klarna te kunnen aanbieden, geven wij persoonsgegevens, zoals contactgegevens en bestelgegevens, door aan Klarna. Dit stelt Klarna in staat om te beoordelen of u gebruik kunt maken van de via Klarna aangeboden betaalmogelijkheden en om de betaalmogelijkheden op uw behoeften af te stemmen. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor gegevensbescherming en zoals weergegeven in Het privacybeleid van Klarna.

3. rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de opslag en overdracht van gegevens Art. 6 para. 1 lit. b GDPR & Art. 6 para. 1 lit. F GDPR.

4. Doel van de gegevensverwerking

Het opslaan van de gegevens door het systeem is noodzakelijk om de afhandeling van de bestelling (nakoming van het contract) te waarborgen.

Deze doeleinden zijn ook ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking volgens Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR.

5 Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld.

U kunt te allen tijde kosteloos informatie krijgen over de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen en over de herkomst, de ontvanger en het doel van de gegevensverzameling en gegevensverwerking. Met uitzondering van persoonsgegevens met betrekking tot bestellingen, die volgens het toepasselijke Zwitserse recht gedurende een periode van 10 jaar moeten worden opgeslagen, alsmede langer volgens en GDPR artikel 17 lid 3, b eventueel ook e, kan het wissen van persoonsgegevens te allen tijde worden aangevraagd (artikel 17 GDPR lid 1).

6. Mogelijkheid van verzet en verwijdering

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken. Verwijdering, correctie, informatie zijn te allen tijde mogelijk. Neem contact op met de contactpersoon voor gegevensbescherming in hoofdstuk A. paragraaf II.

VI. gebruik van cookies

a) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking.

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een paginawijziging kan worden geïdentificeerd.

De volgende gegevens worden in de cookies opgeslagen en doorgegeven:

 1. Taalinstellingen
 2. Artikelen in een winkelwagen
 3. Inloggegevens

Wij gebruiken op onze website ook cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk maken.

Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden doorgegeven:

 1. Ingevoerde zoektermen.
 2. Frequentie van paginaweergaven
 3. Gebruik van websitefuncties

Bij het oproepen van onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt zijn of haar toestemming verkregen voor de verwerking van persoonsgegevens die in dit kader worden gebruikt. In deze context wordt ook een verwijzing gemaakt naar deze verklaring van gegevensbescherming.

b) Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is Art. 6 para. 1 lit. a GDPR als de gebruiker zijn of haar toestemming in dit verband heeft gegeven.

c) Doel van de gegevensverwerking.

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawijziging wordt herkend.

Wij hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

 1. Winkelwagen
 2. Herkenning van taalinstellingen
 3. Opslaan van zoektermen

De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen.

Analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door de analysecookies leren wij hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij ons aanbod zo voortdurend optimaliseren.

Deze doeleinden zijn ook ons gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens te verwerken volgens Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

d) Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door de gebruiker aan onze site doorgegeven. Daarom hebt u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Indien cookies voor onze website gedeactiveerd worden, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website in hun volle omvang gebruikt kunnen worden.

VII. Nieuwsbrief

1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website biedt de mogelijkheid om u te abonneren op een gratis nieuwsbrief. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden de gegevens van het invoermasker aan ons doorgegeven (e-mailadres).

Bovendien worden bij de aanmelding de volgende gegevens verzameld:

 1. IP-adres van de oproepende computer
 2. Datum en tijdstip van registratie.

Voor de verwerking van de gegevens tijdens het registratieproces wordt uw toestemming verkregen.

Als u goederen op onze website koopt en uw e-mailadres invoert, kan dit vervolgens door ons worden gebruikt om u een post in productinformatie te sturen. In een dergelijk geval worden alleen directe reclame voor onze eigen vergelijkbare goederen of services via deze e-mails verzonden.

In verband met de verwerking van gegevens voor de verzending van nieuwsbrieven worden geen gegevens aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker is Art. 6 para. 1 lit. a GDPR als de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

3 Doel van de gegevensverwerking

Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker dient voor het bezorgen van de nieuwsbrief.

Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens tijdens het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

4 Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dus bewaard zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

De overige persoonsgegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld, worden doorgaans na een periode van zeven dagen gewist.5. Mogelijkheid van bezwaar en annulering

Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde door de gebruiker worden opgezegd. Daartoe is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link te vinden.

VIII Registratie / klantenrekening

1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij de gebruiker de mogelijkheid zich te registreren door persoonlijke gegevens te verstrekken. De gegevens worden in een invoerscherm ingevoerd, aan ons doorgegeven en opgeslagen. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Tijdens het registratieproces worden de volgende gegevens verzameld:

E-mailadres

De volgende gegevens worden ook opgeslagen op het moment van registratie:

 1. Het IP-adres van de gebruiker
 2. De datum en het tijdstip van registratie.

Als onderdeel van het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker voor de verwerking van deze gegevens verkregen.


Bovendien kan een klantenaccount die na registratie wordt aangemaakt, verdere gegevens bevatten die ofwel door de gebruiker zelf zijn ingevoerd, ofwel voortvloeien uit zijn activiteit op de website.

  Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land)
 1. Geslacht, telefoonnummer en geboortedatum (deze informatie wordt op vrijwillige basis verzameld en kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden).
 2. Artikellijst in de winkelwagen en op het kladblok (producten)
 3. Verrichte bestellingen
 4. Retourenlijst (RMA-verwerking)
 5. Kredietpunten (bonus voor geplaatste bestellingen) in de vorm van "Crazy Cash Points."
 6. Overzicht van door de klant zelf geüploade foto's, zogenaamde "Actionshots waarop producten op het lichaam van de klant te zien zijn.
 7. Verworven waardebonnen
 8. Gekoppelde status met zijn Facebook account om eenvoudig in te loggen op de website. Website
 9. Status van nieuwsbriefabonnement incl. aan- en afmeldfunctie.

2. rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. a GDPR als de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

Als de registratie dient voor de uitvoering van een contract waarbij de gebruiker partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

3 Doel van de gegevensverwerking

Registratie van de gebruiker is noodzakelijk voor de vervulling van een contract met de gebruiker of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (bestelling). Evenzo zijn de opgeslagen gegevens in de klantenaccount noodzakelijk voor de nakoming van een contract, evenals voor een comfortabel en correct gebruik van de website.

4 Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld.

Dit is het geval voor gegevens die worden verzameld tijdens het registratieproces voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Ook na het sluiten van het contract kan het nodig zijn de persoonsgegevens van de contractpartner op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen.

Op verzoek kunnen te allen tijde delen van of alle gegevens/functies/verbindingen enz. uit de klantenaccount worden gewist. Het recht om opgeslagen informatie op te vragen, deze te wissen of de toestemming in te trekken, blijft altijd bestaan.

5. Mogelijkheid tot verwijdering en intrekking van toestemming

Als gebruiker hebt u de mogelijkheid uw registratie op elk moment te annuleren. U kunt de over u opgeslagen gegevens te allen tijde laten wijzigen.


Neem hiervoor contact op met de contactpersoon voor gegevensbescherming uit punt A. Deel II van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Indien de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is voortijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk voor zover contractuele of wettelijke verplichtingen verwijdering niet in de weg staan.

IX. Contactformulier, live chat, WhatsApp-ondersteuning, e-mailcontact

1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bevindt zich een contactformulier, evenals een tijdelijke livechat-tool en een WhatsApp-contactnummer, die kunnen worden gebruikt voor elektronisch contact.

Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt om via het contactformulier contact met ons op te nemen, worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd, aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 1. Het IP-adres van de gebruiker
 2. De datum en tijd
 3. Naam
 4. Emailadres
 5. Bericht

Voor de verwerking van gegevens wordt toestemming gevraagd als onderdeel van het indieningsproces en er wordt verwezen naar dit privacybeleid.

Bij gebruik van de live chat-tool worden vragen van klanten in real-time beantwoord door onze medewerkers. Als een gebruiker gebruik maakt van de live chat optie, worden er gegevens opgeslagen/overgebracht. Deze gegevens zijn:

 1. Het IP-adres van de gebruiker
 2. De datum en tijd
 3. Naam
 4. Emailadres
 5. Chat log incl. alle verzonden berichten.

Als gebruik wordt gemaakt van de WhatsApp-contactoptie, worden vragen van klanten in realtime beantwoord door onze medewerkers. Als een gebruiker gebruik maakt van de WhatsApp-chatoptie, worden gegevens opgeslagen/overgebracht. Deze gegevens zijn:

 1. Het telefoonnummer van de gebruiker
 2. Datum en tijd
 3. Naam
 4. Chat log incl. alle geschreven berichten.

Als alternatief is het mogelijk om contact met ons op te nemen via het opgegeven emailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die met de e-mail worden verzonden, opgeslagen.

De gegevens worden in dit verband niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van het gesprek.

2 Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. a GDPR als de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die in de loop van het verzenden van een e-mail worden doorgegeven, is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. 3.

3 Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker dient ons uitsluitend voor de afwikkeling van het contact. In het geval van contact per e-mail vormt dit ook het noodzakelijke gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de gegevens.

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen ter voorkoming van misbruik van het contactformulier en ter waarborging van de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen.

4 Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoermasker van het contactformulier en de per e-mail verzonden gegevens is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is beëindigd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd.

De aanvullende persoonsgegevens die tijdens het verzendproces zijn verzameld, worden uiterlijk na een periode van zeven dagen gewist.

5. Mogelijkheid van verzet en verwijdering

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

Neem hiervoor contact op met de contactpersoon voor gegevensbescherming uit punt A. II van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Alle persoonsgegevens die in de loop van het contact met ons zijn opgeslagen, worden in dit geval gewist.

X. SSL-versleuteling

Onze website gebruikt SSL-encryptie bij de overdracht van vertrouwelijke of persoonlijke inhoud van onze gebruikers. Deze encryptie wordt bijvoorbeeld geactiveerd voor de verwerking van betalingstransacties en voor vragen die u ons via onze website stuurt. Zorg ervoor dat SSL-encryptie aan uw kant is geactiveerd voor overeenkomstige activiteiten. Het gebruik van encryptie is gemakkelijk te herkennen: De weergave in uw browserregel verandert van "http://" in "https://". Gegevens die via SSL zijn gecodeerd, kunnen niet door derden worden gelezen. Verstuur uw vertrouwelijke gegevens alleen wanneer de SSL-codering geactiveerd is en neem in geval van twijfel contact met ons op.

XI. Facebook-plugin

Op onze website vindt u plug-ins van het sociale netwerk Facebook. De aanbieder van dit netwerk is Facebook Inc. dat gevestigd is in de VS, Californië 94025, 1 Hacker Way, Menlo Park. Het Facebook-logo of de "Like"-knop op onze site identificeert de Facebook-plugins voor u. Zie ook het overzicht van de Facebook-plugins op http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wanneer u onze website bezoekt, maken wij via de plug-in een directe verbinding met de Facebook-server. U wordt daar dan via uw browser verbonden. Daardoor krijgt Facebook de informatie dat u met uw IP-adres onze website hebt bezocht. Door op de Facebook "Like"-knop te klikken, koppelt u inhoud van onze website aan uw profiel op Facebook. Voor Facebook kan het bezoek aan onze site worden toegewezen aan uw gebruikersaccount. Wij hebben geen kennis van het soort inhoud dat aan Facebook wordt doorgegeven en hoe Facebook deze gebruikt. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook, dat u kunt vinden op http://de-de.facebook.com/policy.php. U kunt voorkomen dat uw bezoek aan onze site aan uw Facebook-profiel wordt gekoppeld door u vooraf bij uw Facebook-account uit te loggen.

XII. Google Ads

Wij gebruiken Google AdWords, een online advertentieprogramma van Google Inc. op onze website, dat ook gebruik maakt van conversie tracking. Met dit programma plaatst Google AdWords een cookie op uw pc wanneer u via een Google-advertentie op onze website terechtkomt. De cookie is na 30 dagen niet meer geldig. Het dient niet voor persoonlijke traceerbaarheid. Als u als gebruiker onze website bezoekt en de cookie werkt nog steeds, dan is het voor ons samen met Google herkenbaar dat u op de betreffende advertentie heeft geklikt en naar onze site bent doorgestuurd. Aan elke Google AdWords-klant wordt een andere cookie toegewezen. Cookies zijn dus niet traceerbaar via de websites van AdWords-klanten. Conversiestatistieken voor AdWords-klanten worden gemaakt met de gegevens die via conversiecookies worden verzameld. Als klant vernemen wij dus het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft gereageerd en vervolgens is doorgestuurd naar een website die voorzien was van een conversion tracking tag. Wij ontvangen tijdens dit proces geen informatie waarmee wij u als gebruiker persoonlijk zouden kunnen identificeren. Als u de trackingprocedure weigert, kan de cookie voor het bijhouden van conversies van Google via uw internetbrowser worden gedeactiveerd. Gebruik indien nodig de helpfunctie van uw browser voor meer informatie. Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op http://www.google.com/policies/privacy/.

Door een bestelling te voltooien, gaat de klant ermee akkoord dat zijn gegevens gehasht worden doorgestuurd. Google Inc. vergelijkt deze gegevens met eerder verzamelde informatie en kan deze gebruiken voor advertenties binnen het advertentienetwerk van Google. Google verbindt zich ertoe om deze gegevens vertrouwelijk te behandelen en veilig op te slaan.

XIII Gebruik van Google Analytics

Wij maken op onze website gebruik van de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc. die cookies gebruikt. Dit zijn tekstbestanden die op uw PC worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruikersgedrag in relatie tot onze website mogelijk maken. De cookies genereren informatie die wordt doorgegeven aan een server van Google. Deze servers bevinden zich meestal in de Verenigde Staten, maar volgen overeenkomsten over het gebruik van de Europese Economische Ruimte en korten uw IP-adres in voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het IP-adres pas ingekort na verzending naar de VS. Google evalueert de doorgegeven informatie en levert in dit kader verdere diensten aan ons websitebeheerders. Het vastgestelde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere Google-diensten. U kunt voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door uw browserinstellingen te wijzigen. Dit kan echter leiden tot weergave- en functiebeperkingen bij het gebruik van onze website. Een browser-plugin voorkomt ook het verzamelen en het gebruik van de door de cookies gegenereerde gegevens. U kunt deze downloaden onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Meer informatie over de gegevensbeschermingsvoorwaarden van Google en Google Analytics vindt u op: http://www.google.com/analytics/terms/ of op https://www.google.com/policies/.

XIV. Google Analytics remarketing

Wij gebruiken de remarketingfunctie van Google Inc. op onze website. Met deze functie werken wij samen met Google om onze bezoekers op maat gemaakte en op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden. Voor dit doel worden cookies op uw computer geplaatst. Dit zijn tekstbestanden die gebruikers herkennen wanneer ze pagina's oproepen en zo op interesses gebaseerde reclame mogelijk maken in het hele Google-netwerk. Google ontkent in dit verband persoonsgegevens te verzamelen en legt naar eigen zeggen geen verbindingen met andere Google-diensten. U kunt de remarketingfunctie van Google verhinderen door de desbetreffende instellingen op http://www.google.com/settings/ads uit te voeren. Bovendien kunt u het gebruik van cookies deactiveren via http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp of door de instellingen van uw browser te wijzigen. Maak indien nodig gebruik van de helpfunctie. Meer informatie over Google Remarketing en de algemene verklaring van Google over gegevensbescherming vindt u op: http://www.google.com/privacy/ads/.

1. omvang van de verwerking van persoonsgegevens voor de punten X tot XIII

Op onze website maken wij gebruik van de in de punten X tot XIII beschreven tools en verbindingen met dienstverleners, die onder andere cookies op de computer van de gebruiker plaatsen (voor cookies, zie hierboven). Als afzonderlijke pagina's van onze website worden opgeroepen, worden de volgende gegevens opgeslagen:

 1. De opgeroepen website.
 2. De website van waaruit de gebruiker de website heeft opgeroepen (referrer).
 3. De subpagina's die vanaf de opgeroepen website zijn opgeroepen
 4. De lengte van de tijd die op de website is doorgebracht
 5. De frequentie waarmee de webpagina wordt opgevraagd.

De software draait uitsluitend op de servers van onze website. Persoonlijke gegevens van de gebruikers worden alleen daar opgeslagen. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

2 Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

3 Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers stelt ons in staat het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door de verkregen gegevens te evalueren, zijn wij in staat informatie samen te stellen over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van onze website. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren. Deze doeleinden zijn ook ons gerechtvaardigd belang om de gegevens te verwerken in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Door het anonimiseren van het IP-adres wordt op adequate wijze rekening gehouden met het belang van de gebruikers bij de bescherming van hun persoonsgegevens.

4 Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden.

5. Mogelijkheid tot verzet en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door de gebruiker aan onze site doorgegeven. Daarom heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Indien cookies voor onze website gedeactiveerd worden, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website in hun volle omvang gebruikt kunnen worden.

XV. Rechten van de betrokkene

Indien sommige van uw persoonlijke gegevens die erbij horen worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR en hebt u recht op de volgende rechten ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke:

1. Recht op informatie

U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking om bevestiging vragen of persoonsgegevens over u door ons worden verwerkt.

Indien er sprake is van een dergelijke verwerking, kunt u de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om informatie over het volgende:

 1. de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 2. de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 3. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt
 4. de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de opslagperiode
 5. het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de u betreffende persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
 6. het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;
 8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om informatie te vragen over de vraag of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken te worden geïnformeerd over de passende waarborgen op grond van artikel 46 van de GDPR in verband met de doorgifte.

2. Recht op rectificatie

U heeft tegenover de verwerkingsverantwoordelijke recht op rectificatie en/of aanvulling indien de over u verwerkte persoonsgegevens onnauwkeurig of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke moet de rectificatie zonder onnodige vertraging uitvoeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

U kunt om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken onder de volgende voorwaarden:

 1. als u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
 2. de verwerking is onwettig, en u maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 3. de voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u hebt ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of
 4. als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, GDPR en nog niet is vastgesteld of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw gronden.

Wanneer de verwerking van u betreffende persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens, behalve voor opslag, alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

Indien de beperking van de verwerking overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u daarvan door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op wissen

a) Verplichting tot wissen

U kunt de voor de verwerking verantwoordelijke verzoeken de u betreffende persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht dergelijke gegevens zonder onnodige vertraging te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

 1. De persoonsgegevens over u zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 2. U trekt uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in op grond van Art. 6(1)(a) of Art. 9(2)(a) GDPR en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 3. U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de GDPR.
 4. De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 5. Het wissen van de u betreffende persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
 6. De persoonsgegevens betreffende u zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1, van de GDPR.

b) Informatie aan derden

Indien de verwerkingsverantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, van de GDPR verplicht is deze te wissen, neemt hij redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u, als betrokkene, hen hebt verzocht alle koppelingen naar, of kopieën of replicaties van die persoonsgegevens te wissen.

c) Uitzonderingen

Het recht op wissing bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is.

 1. voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 2. om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
 3. om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van de GDPR;
 4. voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR, voor zover het onder a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk zou kunnen maken of ernstig zou kunnen schaden; of
 5. voor de indiening, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

5. Recht op informatie

Indien u jegens de voor de verwerking verantwoordelijke het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking hebt doen gelden, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, van deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking in kennis te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

U hebt het recht om door de verantwoordelijke voor de verwerking over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de u betreffende persoonsgegevens die u aan de voor de verwerking verantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat

(1) de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. a GDPR of Art. 9 para. 2 lit. a GDPR of op een overeenkomst overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. b GDPR en

(2) de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om de u betreffende persoonsgegevens rechtstreeks te laten overdragen van de ene verantwoordelijke voor de verwerking aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, voor zover dit technisch haalbaar is. Dit mag geen afbreuk doen aan de vrijheden en rechten van andere personen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

7. Recht van bezwaar

U hebt het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), GDPR; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke zal de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens ten behoeve van een dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met een dergelijke direct marketing.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen de u betreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid om in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties.

8. Recht om de verklaring van toestemming krachtens de gegevensbeschermingswetgeving in te trekken

U hebt het recht om uw verklaring van toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming op elk moment in te trekken. De herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot de herroeping op basis van de toestemming is uitgevoerd.

9 Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking - met inbegrip van profilering - gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet van toepassing indien het besluit

(1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en de voor de verwerking verantwoordelijke

(2) toelaatbaar is op grond van wettelijke bepalingen van de Unie of de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, en deze wettelijke bepalingen passende maatregelen bevatten om uw rechten en vrijheden alsook uw rechtmatige belangen te beschermen; of

(3) met uw uitdrukkelijke toestemming is genomen.

Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de GDPR, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), van de GDPR van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden alsmede uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de in (1) en (3) bedoelde gevallen neemt de verwerkingsverantwoordelijke redelijke maatregelen om de rechten en vrijheden alsook uw rechtmatige belangen te vrijwaren, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen, zijn of haar standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

10. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd elk ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens in strijd is met de GDPR.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel op grond van artikel 78 GDPR.

XVI. Partnerprogramma's: Firstlead GmbH / ADCELL, Commission Junction LLC, TradeTracker Euratechnologies & Kwanko.

Deze website maakt gebruik van tracking cookies van de hierboven genoemde partnerprogramma's. Zodra de bezoeker op een advertentie met de partnerlink klikt, wordt er een cookie geplaatst. De partnerprogramma's gebruiken cookies om de herkomst van de bestellingen te achterhalen. Daarnaast maken de partnerprogramma's gebruik van zogenaamde trackingpixels. Deze maken het mogelijk om informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina's te evalueren. De door cookies en trackingpixels gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief het IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt doorgegeven aan een server van de partnerprogramma's en daar opgeslagen. De partnerprogramma's kunnen onder andere herkennen dat er op de partnerlink op deze website is geklikt. De partnerprogramma's kunnen deze (geanonimiseerde) informatie onder bepaalde omstandigheden doorgeven aan contractuele partners, maar gegevens zoals het IP-adres worden niet samengevoegd met andere opgeslagen gegevens.