Zapnite JavaScript pre tento obchod! Ukázať mi ako na to.
VÁŠ VÝBER: (Kľúčové slovo: )

Dimple

Ste smutní, že nemáte jamky? Nenechajte sa tým otráviť! Teraz môžete tento jemný a roztomilý vzhľad, ako že ich máte, napodobniť párom lícnych pírsingov, tiež príznačne nazývaných dimple. A keď máte tieto jamky prirodzene, nemožno poprieť skutočnosť, že pírsing v lícach dodáva úsmevu niečo zvláštne! Ale pozor, tento pírsing možno vyzerá elegantne a rozkošne, ale rozhodne nie je pre každého. Ak si myslíte, že ste dostatočne silní, aby ste sa vysporiadali s procesom hojenia a údržbou, potom budete odmenení roztomilými pírsingmi a neopakovateľným úsmevom!
VÁŠ VÝBER: (Kľúčové slovo: )