Crazy Factory GmbH

Quaderstrasse 18
CH-7000 Chur
Švajčiarsko

Kontakt: info@crazy-factory.com

Konateľ: Thorsten Zimmermann
IČO: CHE-115.113.091

Zásielky nevracajte na túto adresu vo Švajčiarsku!

Vrátené zásielky sú spracované iba v našom zásielkovom stredisku v Nemecku.
Podrobnosti o vrátení zásielok nájdete v časti Záruka a vrátenie tovaru.

Spôsob platby cez PayPal je v súlade s používateľskými podmienkami spoločnosti PayPal (Europe) S.a.r.l. & Cie, S.C.A.

© Crazy Factory GmbH. Všetky práva vyhradené. Slovná značka a logo Crazy Factory sú registrované obchodné známky spoločnosti Crazy Factory GmbH. Všetky texty, obrázky, grafiky, multimediálne súbory, ako aj vzhľad stránky Crazy Factory GmbH podliehajú zákonom o duševnom vlastníctve a obzvlášť o ochrane autorských práv. Akákoľvek forma ďalšieho použitia podlieha výslovnému schváleniu spoločnosti Crazy Factory GmbH.